Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Математикадан

-

Алгебралық материалды оқыту дипломдық жұмыс

 

Алгебра жалпы ұғым ретінде диплом жұмысы

 

Алгебралық теңдеулер жүйесін шешу диплом жұмысы

 

Арифметика және алгебраға тиісті үйірме жұмыстары диплом жұмысы

 

Арнайы функциялар диплом жұмысы

-

Бастауыш мектептегі арифметика дипломдық жұмыс

 

Баустауыш сынып оқушыларын есептерді шешуге оқыту диплом жұмысы

 

Бастауыш сынып математикасын оқытуда көрнекілік принципін теориялық жағын қарастырып, оны жүзеге асыру диплом жұмысы

 

Бастауыш сыныпта математика сабағында арифметикалық амалдарды оқыту диплом жұмысы

 

Бастауыш сыныпта мәтіндік есептерді талдау әдістемесі диплом жұмысы

 

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуда оқу есептерін пайдалану әдістемесі диплом жұмысы

 

Бастапқы және шеттік шартты есептер түсініктері, жәй дифференциалдық теңдеу есебінің грин функциясы диплом жұмысы

-

Бүтін сандар жиынында теңдеулерді шешу дипломдық жұмыс

 

Бүтін сандар жиынында анықталмаған теңдеулерді шешу әдістері диплом жұмысы

 

Бөлінгіштіктің қасиеттерін және негізгі ұғымдарын және оларды есептерін шешуде қолдану жолдарын талдау диплом жұмысы

 

Бөлшектерге амалдар қолдану диплом жұмысы

 

Векторлар және олардың есептер шығаруда қолданылуы диплом жұмысы

 

Гамильтон-Якоби теңдеуі диплом жұмысы

 

Геометрия сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану диплом жұмысы

 

Геометриялық есептерді алгебралық, тригонометриялық теңдеулер құру арқылы шығару әдістері диплом жұмысы

 

Геометриялық есептерді шешу диплом жұмысы

 

Гиперболалық операторлардың бір класының өз-өзіне түйіндестігін көрсету диплом жұмысы

 

Гиперболалық түрдегі оператордың бір класының симметриялы болатындығы туралы мәселені зерттеу диплом жұмысы

 

Гиперболалық түрдегі теңдеулердің бір класы үшін шешімнің тегістігі мен аппроксимативтік қасиеттерін зерттеу диплом жұмысы

 

Графтар теориясы диплом жұмысы

 

Дирихле тектес шеттік шарттармен берілген эллиптикалық оператордың меншікті мәндерін зерттеу диплом жұмысы

 

Диференциалдық оператор диплом жұмысы

 

Дифференциалдық теңдеулер диплом жұмысы

 

Дифференциалдық теңдеулер курсында тірек конспектілерін қолдану, және де дифференциалдық теңдеулерді шешу жолдары диплом жұмысы

 

Жазықтықтағы геометриялық салулар және оларды шешу диплом жұмысы

 

Жай дифференциалдық теңдеулер және операторлар диплом жұмысы

 

Жай сандардың арифметикалық прогрессияда таралуы диплом жұмысы

 

Жалпы білім беретін орта мектепте математикадан экономикалық білім берудің өзекті мәселелері диплом жұмысы

 

Жалпы тригонометриялық теңдеулердің түрлерін және оларды шешу жолдарын ашып көрсету диплом жұмысы

 

Жалпыланған тригонометриялық, гиперболалық функциялар диплом жұмысы

 

Жалпыланған үш өлшемді Мойсил-Теодереско теңдеулер жүйесі үшін нетерлік есеп диплом жұмысы

 

Жаратылыстану және экология есептерінің дифференциалдық модельдерін құрып-зерттеу диплом жұмысы

 

Жаратылыстану-математика сыныптарында оқытылатын математиканың элективтік курстарының мазмұны диплом жұмысы

 

Жаңа ақпараттық технологияны мектеп геометрия курсында қолдану диплом жұмысы

 

Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының оң анықталғандығы туралы диплом жұмысы

 

Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының өз-өзіне түйіндестігі диплом жұмысы

 

Жойылмалы эллиптік түрдегі теңдеулер үшін Дирихле есебі спектрінің дискреттілігі диплом жұмысы

-

Жүктелген параболалық теңдеуді коэффициент арқылы басқару дипломдық жұмыс

 

Жылуөткізгіштік теңдеуін нүктелік жылу көзін ескеріп шекті элементтер әдісімен шешу диплом жұмысы

 

ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІКТІҢ ТЕҢДЕУЛЕРІНІҢ КЕЙБІР БАСТАПҚЫ-ШЕКТІК ЕСЕПТЕРІН САНДЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШУ диплом жұмысы

 

Интегро-дифференциалдық теңдеулерді шешудің кейбір әдістері диплом жұмысы

-

Кездейсоқ факторларды ескере отырып бұрғылау штангаларының тербелісін талдау диплом жұмысы

 

Кездейсоқ кезулердің нақты түрінің математикалық моделі диплом жұмысы

 

Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясын математикалық білім сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Комплекс сандарды оқытуға арналған компьтерлік бағдарламаларды қолдану тәсілдері диплом жұмысы

 

Коэффициенттері тұрақты және айнымалы - ретті сызықты дифференциалдық теңдеулердің шешімін табуға операциялық есептеулерді қолдану диплом жұмысы

 

Кун-Таккер теоремасы және квадраттық программалау диплом жұмысы

 

Қанның баяу ағу кезiндегi қанның ұюын математикaлық модeлдeу диплом жұмысы

 

Қолданбалы геометрия мен компьютерлік графика саласында ғылыми жұмыстармен айналысу үшін, сызба геометриясының теориялық негіздерін жеткілікті деңгейде игеру диплом жұмысы

 

Лаплас теңдеуі үшін кейбір бейлокал есептердің шешімділігін зерттеу диплом жұмысы

-

Математика барлық тұжырымдар ақыл қорытындысы дипломдық жұмыс

-

Математика сабақтарында дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстар дипломдық жұмыс

 

МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ЭЙЛЕР диплом жұмысы

 

Математика оқу пәнінің базалық білім мазмұны тарауларына сипаттама диплом жұмысы

 

Математика пәнін оқыту арқылы бастауыш мектеп оқушыларын уақытты орынды пайдалануға үйрету жолдарын көрсету диплом жұмысы

 

Математика сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып оқушылардың құзыреттілігін арттыру диплом жұмысы

 

Математика сабағында ұлттық мазмұндағы есептерді шешу диплом жұмысы

 

Математика сабақтарында есеп шығаруға қызығушылығын дамытуда жеке оқушыға бағытталған оқыту технологияларын пайдалану әдістемесі диплом жұмысы

 

Математика сабақтарында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру диплом жұмысы

 

Математикадан оқушылардың шығармашылық қызметін қамтамасыз ететін сыныптан тыс жұмыстар өткізудің мазмұны диплом жұмысы

-

Математиканың негізгі ұғымдары дипломдық жұмыс

 

Математиканы оқытудағы математикалық есептердің рөлі және орны диплом жұмысы

 

Математикалық модельдер және сандық әдістер байланысы туралы диплом жұмысы

-

Мектеп математикасындағы анализ және синтез дипломдық жұмыс

-

Мектепте математикадан өз бетінше жұмыстың түрлерін ұйымдастыру дипломдық жұмыс

 

Математиканы оқытуда бағалаудың өлшемдік технологияларын қолдану диплом жұмысы

 

Математикадан өз бетінше оқып-үйрену тиімділігінжақсартуда оқулық элементті пайдалану диплом жұмысы

 

Математикалық есеп және оқушының танымдық белсенділігін дамыту диплом жұмысы

 

Математикалық талдау пәнінің оқу бағдарламасында қарастырылмайтын бөлімдерін зерттеу диплом жұмысы

 

Математикалық талдаудың тура және кері есептері диплом жұмысы

 

Математикалық ұғымдарды қалыптастыру диплом жұмысы

 

Математиканың негізгі ұғымдары диплом жұмысы

 

Математиканы оқытуда халық педагогикасының кейбір мәселелері диплом жұмысы

 

Матрицаларға амалдар қолдануды, анықтауыштар мәселелерін қарастыру, нәтижесінде сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу, яғни олардың шешімдерінің бар және жалғыз ғана болатындығын және оларды табудың әдістері диплом жұмысы

 

Мектеп математика курсындағы функциялық мазмұнды есептер диплом жұмысы

 

Мектеп математикасының тарихи мағлұматтары диплом жұмысы

 

Меншіксіз интегралдар және олардың бас мәндері диплом жұмысы

 

Модульдік оқыту тәсілін математикадан өз бетінше білім алу және оқып-үйрену сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Мәндес түрлендірулерді теңдеулер шешуге пайдалану диплом жұмысы

 

Оқушы дарындылығын ашудағы мектептің ролі диплом жұмысы

-

Оқыту әдістерін тиімді қолдану арқылы мектепте математикалық білім беру дипломдық жұмыс

 

Орта мектеп курсында «айналу денелері» тақырыбын оқытудың бүгінгі жағдайы диплом жұмысы

 

Орта мектепте «Математикалық модельдеу және анализ» бөлімін оқыту әдістемесі диплом жұмысы

 

Радикал арқылы шешілетін теңдеулер диплом жұмысы

 

Ретсіз уақыт қатарларын фракталды талдау диплом жұмысы

 

Рисс теоремасын Штурм-Ливилль есебі үшін пайдалану диплом жұмысы

 

Салу есептерін алгебралық әдіспен шешу диплом жұмысы

 

Сандардағы танымдар диплом жұмысы

 

САНДЫҚ ТЕХНИКАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ диплом жұмысы

 

Стандартты емес теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді оқыту әдістемесі диплом жұмысы

 

Сызықты дифференциалдық теңдеулер диплом жұмысы

 

Сызықты жай дифференциалдық теңдеулер диплом жұмысы

 

Сызықтық программалаудың есептері диплом жұмысы

 

Сырықтардың деформациясын математикалық тұрғыда ұтымды басқару моделі диплом жұмысы

-

Теріс емес бүтін сандарды және арифметикалық амалдарды оқытудағы көрнекіліктер дипломдық жұмыс

 

Тригонометриалық функция диплом жұмысы

-

Тұжырымдар алгебрасы дипломдық жұмыс

 

Теңдеулерді құруға арналған есептер диплом жұмысы

 

Теңсіздіктерді стандарт және стандарт емес тәсілдермен дәлелдеу диплом жұмысы

 

Типтік теңдеулер және теңсіздіктерді шығарудың әдістемелік ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Тригонометриялық функциялар диплом жұмысы

 

Тригонометриялық Фурье қатарларын күшті қосындылау диплом жұмысы

 

Туынды ұғымы диплом жұмысы

 

Тұжырымдар алгебрасы диплом жұмысы

 

Үш айнымалыға тәуелді симметриялы және антисимметриялы көпмүшеліктер диплом жұмысы

 

Үшінші ретті дифференциалды операторлардың бір класының ядролығы диплом жұмысы

 

ҰБТ нұсқаларын шешу үлгілері диплом жұмысы

 

Өткір ішек инфекциясының таралу динамикасының математикалық моделін құру диплом жұмысы

 

Пифагор теоремасын басқа тәсілмен дәлелдеу диплом жұмысы

 

Цилиндрлік функцияларды контурлық интегралдармен өрнектеу диплом жұмысы

-

Штурма-Лиувилл операторының симметриялы болуы дипломдық жұмыс

-

Штурм-Лиувиллдің болымсыз операторы дипломдық жұмыс

 

Шектелген облыста берілген толқындық оператордың шешімі туралы диплом жұмысы

 

Шектеусіз үздіксіз бөлшектердің қолданылуы диплом жұмысы

 

Шешім қабылдау есебі диплом жұмысы

 

Фредгольм интеграл-дифференциалдық теңдеу үшін екі нүктелі шектік есепті шешудің жуық әдісі диплом жұмысы

 

Эллипс тектес теңдеулерді шекті айырымдар және шекті элементтер әдістерімен шешудің мүмкіндіктерін зерттеу диплом жұмысы

 

“Алгебралық сызықтық теңдеулер жүйесін шешу” тақырыптары бойынша дәрістік, зертханалық сабақтарды жүргізуде қолданылатын әдістемелік құрал жасау диплом жұмысы

 

2 – сынып математика сабақтарында оқытудың тәрбиелік функциясын жүзеге асыру диплом жұмысы

 

2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері диплом жұмысы

 

2- сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасы элементтерін қолдану диплом жұмысы

 

5-6 сынып оқушыларын математикадан олимпиадаға дайындау әдістемесі диплом жұмысы

 

7 cынып математика курсын оқытудың әдістемелік жүйесін құрудың теориялық негіздері диплом жұмысы

 

7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту диплом жұмысы

 

7-9 сынып алгебрасы курсында функционалдық бағытты дамыту диплом жұмысы

 

n-ші ретті, коэффициенттері айнымалы біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жалпыланған Абель формуласын пайдаланып шешу диплом жұмысы

Яндекс.Метрика