Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Курстық жұмыс Химия

- Азот қышқылының өндірісі курстық жұмысы
  Аниондарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Барий гидроксидін алу жолын зерттеу курстық жұмыс
  Белоктардың химиялық қасиеттері курстық жұмыс
  Бензол курстық жұмысы
  Белгісіз заттарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Газдарды кептіру курстық жұмысы
  Гетероциклді қосылыстар. Бес мүшелі гетероциклдер курстық жұмысы
  Графиттің түрлері мен өнеркәсіпте қолдануы курстық жұмысы
  Глифосат реферат
  Дисперстік жүйелердің молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері курстық жұмысы
  Дмитрий Иванович Менделеев курстық жұмысы
  Комплексті қосындылар курстық жұмысы
  Каталитикалық изомерлеу курстық жұмысы
  Катиондар мен аниондар курстық жұмысы
  Катиондарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Көміртек пен оның қосылыстары, алмас пен графитің маңыздылығы курстық жұмыс
  Қаратау фосфоритінен алынатын экстракциялық фосфор қышқылын тазалау технологиясын жасау курстық жұмысы
  Марганецтың жалпы сипаттамасы курстық жұмысы
  Мочевина және акрил қышқылы негізінде сополимерлеу реакциясы жәрдемінде суда еритін ұнтақ тәрізді полиэлектролиттің алыну әдістемесі курстық жұмысы
  Металл ұнтақтарын алудың өнеркәсіптік әдістері және қасиеттері курстық жұмысы
  Микроэлементтер курстық жұмысы
  Минералды тұздар технологиясы курстық жұмысы
  Молибден концентраттарын күйдіру курстық жұмысы
  Полимердің құрылымы (құрылыс ерекшеліктері, изомерия, молекулярлы-массалық сипаттамалары) курстық жұмысы
  Пестицидтер реферат
  Потенциометрия әдісі курстық жұмысы
  Потенциометрияның теориялық негіздері курстық жұмысы
  ПВС-амин қышқылы, ПВС-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі курстық жұмысы
  ОҚО  металлургиялық  өндірісі аймағындағы  өсімдіктердің құрамына ауыр металдардың әсері курстық жұмысы
  Натрий гидроксиді курстық жұмысы
  Суспензия және тұндырғыш курстық жұмысы
  Сілтілік металдар курстық жұмысы
  Судың кермектігі курстық жұмысы
  Титриметриялық талдау әдісі курстық жұмысы
  Төртполюстіктерді сынақтан өткізу курстық жұмысы
  Тірі ағзалар мекен ететін негізгі тіршілік орталары курстық жұмысы
  Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі курстық жұмысы
  Үшкомпонентті жүйеле курстық жұмысы
  Инсектицидтер классификациясы курстық жұмысы
  Әрекеттесуші массалар заңын тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігіне қолдану курстық жұмысы
  Заттар мен процестерді демонстрациялау әдістері курстық жұмысы
  Химиялық - технологиялық процесстер курстық жұмысы
  Химиялық кинетика курстық жұмысы
  Химиялық тепе-теңдік курстық жұмысы
  Химиялық элементтер курстық жұмысы
  Химия өнеркәсібі курстық жұмысы
  Фосфор элементі курстық жұмысы
  Фосфат курстық жұмысы
  Фосфат қышқылына жалпы түсінік курстық жұмысы
  Феррофосфордан темір фосфаттарын алудың технологиялық жобасы курстық жұмысы
  Фенол молекуласының электрондық құрылысын есептеу курстық жұмысы
  Электролиз курстық жұмысы
  Ядролық реакциялар және олардың жүру механизмдері курстық жұмысы
  VIII топтың А топшасының элементтері курстық жұмысы

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить