Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Физикадан курстық жұмыстар

  Әр түрлі ортадағы элетр тогы курстық жұмысы
  Әр түрлі ортадағы элетр тогы тарауының қысқаша теориясы курстық жұмысы
- Альфа ыдырау курстық жұмысы
- Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моменті курстық жұмыс
  Айнымалы қозғалыс кинематикасы курстық жұмысы
  Акустика курстық жұмысы
  Атом және атом ядросы курстық жұмысы
  Атом курстық жұмысы
-

Әмбебап регистр курстық жұмысы

-

Біліктер, осьтер, подшипниктер, муфталар курстық жұмысы

-

Бақылау аккумулятор батареяны таңдау және есептеу курстық жұмысы

-

Байқоңыр космодром ғарыш айлағы курстық жұмыс
- Байланыс құрылғыларының радиоқабылдағышын зерттеу курстық жұмыс
  Барометр курстық жұмысы
  Бүкіл әлемдік тартылыс заңы курстық жұмысы
  Ванттық ферманы жобалау және есептеу курстық жұмысы
- Гармоникалық тоқ және кернеу көздері бар сызықты тізбектерге жүргізілетін анализ курстық жұмыс
  Дискреттеу және кванттау. Есептің жалпы қойылуы. Котельников теоремасы курстық жұмысы
  Денелердің-беріктілігін-зерттеу курстық жұмыс

-

Жарық толқындарының интерференциясы курстық жұмысы 

-

Жылжымалы радиобайланыс жүйелері курстық жұмыс
  Жану процессінің тиімділігін арттыру курстық жұмысы

-

Жалпы білім беретін толық мектептің физика курсында «жұмыс» және «энергия» ұғымдарын қалыптастыру әдістемесі курстық жұмысы
  Жартылай өткiзгiштер курстық жұмыстар
  Жылу құбылыстарын оқыту әдістемесі курстық жұмысы

-

Магнит өрісі. Электромагниттік тербелістер. Айнымалы электр тоғы курстық жұмыс
  Магнит өрісі курстық жұмысы
  Максвелл теориясы курстық жұмысы
  Механика курстық жұмысы
  Механикалық тербеліс курстық жұмысы
  Механикалық тербелістер курстық жұмысы
  Механиканың негізгі ұғымдары мен тәсілдері курстық жұмысы
- Мультивибраторлар курстық жұмыс
  Нейтрон мен Нейтрино курстық жұмысы
  Ньютон механикасының негіздері курстық жұмысы
  Компакт дискілердің көлемін ұлғайтудың нанотехнологиялық әдістері курстық жұмысы
  Комета курстық жұмысы
  Космостық жылдамдықтар курстық жұмысы
  Көпкомпонетті газ жүйесінің қысымға тәуелділігі курстық жұмысы
  Күмбезді жабынды жобалау және есептеу курстық жұмысы
  Кванттық механика курстық жұмысы
  Кванттық механика негіздері курстық жұмысы
  Кедергі курстық жұмысы
  Кинематика курстық жұмысы
  Қатты дене кинематикасы курстық жұмысы
  Радиобайланыс принциптері курстық жұмыс
- Иондаушы бөлшектерді тіркеу тәсілдері курстық жұмысы
- Оптиканы оқытуда линзаның қажеттілігі курстық жұмысы
- Оптикалық әдістер, фотоэлектрохимия негіздері курстық жұмысы 
- Орта мектептің физика курсында компьютерді пайдалану арқылы идеал газ күйінің теңдеуін және газ заңдарын оқыту курстық жұмыс 
  Орта мектепте физикадан демонстрациялық эксперимент ұйымдастыру және өткізу әдістемесі курстық жұмысы
  Орта мектеп 9 сыныбының демонстрациялық эксперименттерін қою техникасы мен технологиясы курстық жұмысы
  Өлшеу техникасы курстық жұмысы
- Плазма курстық жұмысы
  Полярлық координаталар жүйесі курстық жұмысы
- С-13 ядролы магнитті резонанс теориясы курстық жұмысы
- Сегнетоэлектрикалық кристалдардағы Ландау-Гинзбург теориясы курстық жұмыс 
- Сызықты және сызықты емес тізбектердің теориясы курстық жұмыс
  Сұйық және газдың физикалық қасиеттері курстық жұмысы
  Сұйықтар қозғалысының негізгі сипаттамалары курстық жұмысы
  Сұйықтың қозғалысы курстық жұмысы
- Толқындық құбылыстар курстық жұмысы 
- Трансформаторлар курстық жұмыс
  Төрткомпоненттік (C3H8+He)-(N2O+CH4) изотермдік жүйедегі орнықсыздықтың қысымға тәуелділігін зерттеу курстық жұмысы
  Термодинамика курстық жұмысы
  Термодинамиканың бірінші заңы курстық жұмысы
  Термодинамиканың екінші заңы курстық жұмысы
  Тұрақты ток курстық жұмысы
  Импульстің сақталу заңы курстық жұмысы
  Инерция курстық жұмысы
- Электр тізбектер теориясы курстық жұмысы 
  Электр тізбектеріндегі  резонанс курстық жұмыс
  Электр тогы курстық жұмысы
  Электромагниттік өріс курстық жұмысы
  Электромагниттік тербелістер курстық жұмысы
  Электромагниттік толқындар курстық жұмысы
  Электростатикалық өріс курстық жұмысы
- Энергия көздері курстық жұмыс
  Эйнштейннiң салыстырмалылық принципi және Эйнштейн постулаттары курстық жұмысы
  Экспериментальдық есептердің қойылуы мен шығару әдістемелерін талдау курстық жұмысы
  Энергия күш қуат курстық жұмысы
  Энергияның сақталу заңы курстық жұмысы
  Энергияның түрлері курстық жұмысы
- Физика сабағында компьютерді пайдалану курстық жұмыс 
- Физиканы оқыту әдістемесі жөніндегі ғылыми – зерттеу жұмысы курстық жұмыс
  Физика сабағына оқушыларды қызығушылығын арттыру жолдары курстық жұмысы
  Ядролық реакциялар курстық жұмысы
  XIX ғасырдың соңында және XX ғасыр басында физика курстық жұмысы
Яндекс.Метрика