Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Әдебиеттен-2

  А.Тоқмағамбетов шығармаларыныњ ерекшеліктері диплом жұмысы
  Ә. Кекілбаевтің «Аңыздың ақыры» романындағы Әмірші бейнесі диплом жұмысы
  Ә. Кекілбаевтың повестеріндегі тарихи тұлғалар тағылымы диплом жұмысы
  Ә. Марғұланның Қорқыт жайындағы зерттеулері диплом жұмысы
  Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман-сұхбатындағы характер жасау тәсілдері диплом жұмысы
  Әбілғазы ханның «Түрік шежіресінің» әдеби маңызы диплом жұмысы
  Әбен Сатыбалдиевтың шығармашылығы диплом жұмысы
  Әдеби портрет ұғымының әдебиетте қолданылуы диплом жұмысы
  Әдебиеттік оқу пәнінің, көркем шығарманы оқыту мен талдаудың негіздері диплом жұмысы
  Әзиз Несин әңгімелерінің қазақша тәржімасы диплом жұмысы
  Әйел деген әлем бар диплом жұмысы
  Әйтеке Бәйбекұлының өмірі және XVІІ ғасырдың екінші жартысы мен XVІІІ ғасырдың бірінші ширегі аралығындағы қазақ қоғамындағы саяси жағдай диплом жұмысы
  Әкім Тарази повестеріндегі кейіпкерлердің адамгершілік әлемі диплом жұмысы
  Әл-Фараби шығармаларындағы әдеби-теориялық мәселелер диплом жұмысы
  Әлихан Бөкейхановтың өмiрi мен қызметі жайлы диплом жұмысы
  Ән-күй халық қазынасы диплом жұмысы
  Әріп Тәңірбергенұлы диплом жұмысы
  Әсет Найманбаев шығармашылығының көркемдігі диплом жұмысы
  Әсет Найманбайұлы шығармашылығы диплом жұмысы
  Жазушы-драматург Баққожа Мұқай диплом жұмысы
  Ғ. Мүсірепов диплом жұмысы
  Ғ.Мүсірепов туралы диплом жұмысы
  Ғ.Мүсіреповтың «Жат қолында» романындағы монолог пен портреттің көркемдік қызметі диплом жұмысы
  Ғабит Мүсірепов әңгімелерінің лексикалық ерешеліктері диплом жұмысы
  Ғабит Мүсірепов – очерк шебері диплом жұмысы
  Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романының көркемдік ерекшелігі диплом жұмысы
  Ғабит Мүсреповтің «Қазақ солдаты» романының жазылу тарихы диплом жұмысы
  Ғалым Ахмедовтың аудармашылық тәжірибесі диплом жұмысы
  Ғасырлық туынды – «абай жолы» диплом жұмысы
  Ғұмырнамалық романдардың жанрлық ерекшелігі диплом жұмысы
  Қ. Жұмалиев және Махамбеттану мәселелері диплом жұмысы
  Қабдеш Жұмаділовтің «Таңғажайып дүние» романының жанрлық сипаты диплом жұмысы
  Қабдоловтың аудармалары және аударма туралы ой-пікірлері диплом жұмысы
  Қажым Жұмалиев – эпостық жанрдың түрлерін зерттеуші диплом жұмысы
  Қазіргі айтыс тілінің ерекшелігі диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ лирикасындағы ұлттық дүниетаным диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ повестерінің проблематикасы және характері диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ поэзиясы және ұлттық болмыс диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ поэзиясындағы формалық ізденістер диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ әдебиттану ғылымында соңғы кездері мифтер мен аңыздардың көркемдік қызметіне жан-жақты талдау диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ әдебиеті диплом жұмысы
  Қазіргі қазақ прозасы және асқар алтай шығармашылығы диплом жұмысы
  Қазақ балалар поэзиясының көрнекті өкілі Т.Молдағалиев шығармашылығын зерттеу диплом жұмысы
  Қазақ аңыз-әңгімелерінде тұлпар бейнесінің сомдалуы диплом жұмысы
  Қазақ ақындарының Кәлилә мен Димнә ертегілерін жырлауы диплом жұмысы
  Қазақ газеті және ХХ ғасыр басындағы көсемсөздің дамуы диплом жұмысы
  Қазақ драматургиясы туралы диплом жұмысы
  Қазақ ертегілерін зерттей отырып, олардың ұлттық сипатын ашу диплом жұмысы
  Қазақ және Жапон әдеби байланыстары диплом жұмысы
  Қазақ және түрік антропонимдерінің мәнін, олардың этномәдени табиғатына тереңдеу арқылы тарихи сабақтастығын анықтау диплом жұмысы
  Қазақ және түрік тілдеріндегі астрономиялық атаулардың лексикографиялық деректердегі көрінісі мен семантикасы диплом жұмысы
  Қазақ кеңес балалар әдебиетінің бала тәрбиесіндегі маңызы диплом жұмысы
  Қазақ лирикасындағы көркемдік дәстүр диплом жұмысы
  Қазақ поэзиясындағы ақ қайыңмен сырласу мотиві диплом жұмысы
  Қазақ поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық диплом жұмысы
  Қазақ поэзиясындағы есімдіктер диплом жұмысы
  Қазақ прозасы және тарихи тақырып диплом жұмысы
  Қазақ прозасындағы кейіпкер болмысы және авторлық ұстаным. Суреткерлік шеберлік және көркемдік әдіс-тәсілдер диплом жұмысы
  Қазақ прозасындағы Мархабат Байғұттың қазақ әдебиетіндегі шығармашылық орнын анықтау диплом жұмысы
  Қазақ прозасындағы сал-серілер образы диплом жұмысы
  Қазақ прозасындағы фольклорлық сарындар диплом жұмысы
  Қазақ романдары және қ.жұмаділов романы диплом жұмысы
  Қазақ романдарындағы өнер адамдарының образдық жүйесі диплом жұмысы
  Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің танымдық бейнелілігі (Ғ.Мұстафин, С.Мұқанов шығармалары негізінде) диплом жұмысы
  Қазақ тарихы романдарындағы әйел бейнесі диплом жұмысы
  Қазақ фольклортану ғылымындағы «Манас» жырының зерттелу тарихы диплом жұмысы
  Қазақ халық ертегілері диплом жұмысы
  Қазақ халқында балалардың алатын орны және бала тәрбиесі мен балаларға қатысын әдет- ғұрып,салт –дәстүрлер диплом жұмысы
  Қазақ халқының ауыз әдебиеті жанрларындағы ертегілерді пайдаланып балалардың тілін дамыту диплом жұмысы
  Қазақ әдеби тілінің тарихындағы ат сынының тілдік көріністері диплом жұмысы
  Қазақ әдебиеті және Зәки Ахметов диплом жұмысы
  Қазақ әдебиеті сынының тарихы диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің зерттелуі диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетін тарихи дәуірлеу диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетіндегі төрттаған (рубаи) жанры диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетінде Абылай хан тұлғасының жасалу ерекшеліктері диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетіндегі Зар заман ағымы мен нәзирагөйлік дәстүр (ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басы) диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетіндегі Сәкен Сейфуллиннің бейнесі диплом жұмысы
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ЖАНР ДӘСТҮРІ диплом жұмысы
  Қазақ әдебиетіндегі әнші-ақындар мен күйшілер бейнесі диплом жұмысы
  Қазақ әдебиеттану ілімінде тәуелсіздік жылдарында жарық көрген әйел ақындар поэзиясының өзіне тән ерекшеліктері мен ұқсастықтары диплом жұмысы
  Қазақ әдебиеттану ғылымы және абайтану мәселелері диплом жұмысы
  Қазақ әдебиеттануында “Манас” жырының зерттелу тарихы диплом жұмысы
  Қазақ әдебиттану ғылымында көне түркі ескерткіштерінің әдеби тұрғыдан зерттелуі диплом жұмысы
  Қазақ әңгімелерінің дамуы мен психологизмі . Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі жанрлық-көркемдік ізденістер диплом жұмысы
  Қазақ өлеңінің жырдариясы диплом жұмысы
  Қазақ өлеңдеріндегі табиғат тақырыбы (М.Мақатаев, К.Мырзабеков өлеңдері негізінде) диплом жұмысы
  Қазақ, башқұрт әдеби байланыстары (А.Мұхамедияров және М.Кәрім шығармашылығы бойынша) диплом жұмысы
  Қазақ-өзбек әдеби байланыстары диплом жұмысы
  Қазақтың дәстүрлi ойын мәдениетiнiң феноменологиясы диплом жұмысы
  Қазақтың қайсар Үш Арысы диплом жұмысы
  Қайым Мұхамедхановтың ғылыми-зерттеу еңбектері туралы ақпарат диплом жұмысы
  Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны жайлы мәлімет диплом жұмысы
  Қалиқан Ысқақов шығармалары диплом жұмысы
  Қалтай Мұхамеджановтың прозалық шығармаларды аудару шеберлігі диплом жұмысы
  Қақақ прозасындағы сал-серілер образы диплом жұмысы
  Қаһармандық жырлардағы әйелдер бейнесі диплом жұмысы
  Қожа Ахмет иассауи хикметтерінің орыс тіліне аударылу мәселелері диплом жұмысы
  Қорқыт ата жырларының тәрбиелік маңызы диплом жұмысы
  Қорқыт ата кітабы - әдеби мұра диплом жұмысы
  Қошке Кемеңгерұлы және ұлттық әдеби сын мәселелері диплом жұмысы
  Қоғам және мемлекет қайраткері, қаламгер, драматург, философ, сыншы әбіш кекілбайұлының өмірі және қызметімен танысу диплом жұмысы
  Қыз Жібек жыры және оның поэтикасы диплом жұмысы
  Қытай мәдениетінің ірі өкілі ВАҢ МЫҢ диплом жұмысы
  Құдайберген Жұбановтың ғылыми шығармалары тілінің статистикалық ерекшеліктері диплом жұмысы
  Құтты білік дастаныны диплом жұмысы
  Қожа Ахмет Яссауи туындыларының әдеби-көркемдік қуаты туралы ғылыми-теориялық пікірлер диплом жұмысы
  Ұлықбек Есдәулет поэзиясының поэтикасы диплом жұмысы
  Ұ. Есдәулетов поэзиясындағы азаматтық үн диплом жұмысы
  Ұлттық наным-сенімдер және олардың қоғамда алатын орны диплом жұмысы
  Ұлттық поэзиядағы Ұлы Отан соғысы тақырыбы (Қ.Аманжолов, С.Мәуленов туындылары бойынша) диплом жұмысы
  Ұлттық құндылықтар абайдың ақындық айналасында диплом жұмысы
   
  Ш. Құдайбердіұлы шығармашылығындағы нәзирагөйлік дәстүр жалғастығы диплом жұмысы
  Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мария» романындағы басты кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы және оны орта мектепте оқыту диплом жұмысы
  Шәкәрім поэмаларындағы Абай дәстүрі диплом жұмысы
  Шәкәрім поэтикасы диплом жұмысы
  Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі диплом жұмысы
  Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы диплом жұмысы
  Ш.Айтматов шығармашылығы диплом жұмысы
  Шыңғыс Айтматовтың «Борынды бекет» романындағы мәңгүрттену процесі диплом жұмысы
  Ш.Жәңгіровтың өмірі мен шығармашылығы (ғылыми мақала). Ғ.Қараштың ізденіс жылдары жайлы мәлімет диплом жұмысы
  Ш.Уәлихановтың өмірі, қызметі, саяхаттары, ғылыми еңбектері диплом жұмысы
  Ш.Ш.Уәлиханов. (1835—1865) диплом жұмысы
  Шоқан Уәлиханов – фольклоршы диплом жұмысы
  Шоқан Уәлихановтың қазақ этникалық тарихына байланысты еңбектері диплом жұмысы
  Ш.Құдайбердиев лирикасы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктерін, кейбір аффикстердің қызметін, бейнелегіш амал-тәсілдерін анықтау және талдау жасау диплом жұмысы
  Шәкәрім дүниетанымының философиялық мәні диплом жұмысы
  Шәкәрім және Гете: поэзиядағы көркемдік пен таным үндестігі диплом жұмысы
  Шахмет Хұсайынов драматургиясындағы тарихи-ғұмырнамалық пьесалар диплом жұмысы
  Шежірелердің Қазақстан тарихындағы деректік орнын көрсету диплом жұмысы
  Шешендік өнері туралы түсінік диплом жұмысы
  Шортанбай шығармашылығын жан-жақты талдау диплом жұмысы
  Өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы диплом жұмысы
  Ы.Алтынсарин дәуірі – қазақ әдебиетінің алтын ғасыры диплом жұмысы
  Ы.Т. Дүйсенбаевтың ғылыми мұрасы диплом жұмысы

-

ХҮІІІ ғасырда өмір сүрген Ақтайлақ бидің әдеби мұрасын жинақтаумұрасын жинақтау диплом жұмысы
   

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика