Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Мұнай-газ 

Осы жердегі мұнай-газ мамандығы бойынша көп дипломдық жұмыстардың Автокадта сызылған сызбалары бар

 

№14 Компрессорлық станцияны қайта жаңарту диплом жұмысы

 

2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру Қызылорда қаласы «Құмкөл» кен орыны  диплом жұмысы

 

XIII горизонттың ұңғы өнімділігін арттыру мақсатында қабатты сұйықпен жару әдісі диплом жұмысы

 

Әлемдік мұнай мен газ нарықтары-ның қалыптасуын көрсету, оның негізгі қатысушыларын және де еліміздің осы нарықтағы орнын анықтау диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ кен орнында мұнай газ тасымалдау желілерін коррозиядан қорғау әдістері диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ кен орнында мұнай өнімдерін жинау дайындау және тасымалдау жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ кен орнында ұңғыларды бұрандалы насостардың қызмет мерзімін жақсарту және ұлғайту әдістері диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ кен орнындағы түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ Аманкелді кен орнында 2100м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау диплом жұмысы

 

Ақшабұлақ кен орны туралы диплом жұмысы

 

Аққар кен орнында 3200м пайдалану ұңғымасын шиеленісті гнологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау диплом жұмысы

 

Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау диплом жұмысы

6

Арыс кен орнының ұңғылары төңірегіне әсер етудің әдістерін таңдаудың технико-экономикалық негіздері диплом жұмысы

 

Арысқұм диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнында сұйық түрінің қатаю тығыздығы бойынша шегендеу ерітінділерін таңдау диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнында түсіріп көтеру жұмыстарына арналған құралдар және механизмдер диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнындағы фонтанды скважиналарды пайдаланудың механикалық әдісіне ауыстыру диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнының мұнай кеніштерін игеру жобаларын талдау диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орындарындағы Асфальт-смола-парофин шөгінділерін болдырмау жолдары диплом жұмысы

 

Арман мұнай-газ кен орны диплом жұмысы

 

Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау диплом жұмысы

 

Ақтөбе Остансұқ Темір кендері мұнай диплом жұмысы

 

Ащиагар кен орнында жыныс бұзушы құралды таңдаумен, тереңдігі 2400м мұнай пайдалану ұңғымасының бұрғылау технологиясы диплом жұмысы

 

Ащысай кен орнын игеру, жинау және тасымалдау жүйесінің тиімділігін жетілдіру жолдары диплом жұмысы

 

Ащысай кен орнында 1250м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі диплом жұмысы

 

Ащысай кен орнында өндіру шыңырауларының құрылысы жобасында шегендеу құбырлар тізбегінің саңылаусыздандыруға сынауды қарастыру диплом жұмысы

 

Ащысай кен орнының мұнай скважиналарын меңгеру диплом жұмысы

 

Ащысай кен орнының мұнай жинау мен тасымалдау және дайындау технологиясы диплом жұмысы

 

Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылы болашағы мен мұнай мен газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

 

Альфа кен орнындағы фонтанды ұңғыларды жерасты және жерүсті жөндеу жұмыстары диплом жұмысы

 

Алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұ-най іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайту диплом жұмысы

 

Алкилдеу процесі диплом жұмысы

 

Алтыкөл мұнай кен орны диплом жұмысы

 

Амангелді газ кен орны диплом жұмысы

 

Азнагүл алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және мұнай мен газ шоғырларын іздестіру жобасы диплом жұмысы

 

Айранкөл кен орны диплом жұмысы

 

Айранкөл мұнай кен орны диплом жұмысы

 

Аңсаған алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және мұнай мен газ шоғырларын іздестіру жобасы диплом жұмысы

 

Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы диплом жұмысы

 

Әлібекмола кен орны диплом жұмысы

 

Балғымбаев кен орны диплом жұмысы

 

Балғымбаев кен орнының мұнайын жинау тасымалдау диплом жұмысы

 

Басты мұнай айдау станциясында орналасқан ортадан тепкіш сораптарда болатын кавитация кұбылысы диплом жұмысы

 

Батыс Қаратүлей алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылы болашағы мен мұнай-газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

 

Батыс-Қазақстанда орналасқан Cолтүстік Шығыс алаңында мұнай іздеу жұмыстарының геолого-технико-экономикалық тиімділігі диплом жұмысы

 

Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы отын-энергетика кешенінің даму мәселелері диплом жұмысы

 

Батырмалы ортадан тепкіш электроосорапты қондырғыны қолдану Өзен кен орнында диплом жұмысы

 

Бектас кен орнында ұңғыларды винтті насостардың жұмыс режимін талдау диплом жұмысы

 

Бектас мұнай – газ кен орны диплом жұмысы

 

Бектұрлы кен орны диплом жұмысы

 

Бұрғылау жұмыстары диплом жұмысы

 

Бұрғылау жасағы 5000 диплом жұмысы

 

Бұрғылау мұнаралары диплом жұмысы

 

Бұрғылау тереңдігі 4000м дейінгі диаметрі 172 мм болатын бұрандалы түптік қозғалтқышты модернизациялау диплом жұмысы

 

Биогаз технологиясы диплом жұмысы

 

Висбрекинг қондырығысы диплом жұмысы

 

Газды құбырлармен тасымалдау диплом жұмысы

 

Газ өңдеу жайында диплом жұмысы

 

Гамма теңіз кен орны диплом жұмысы

 

Дизель отынын гидротазалау қондырғысы реактордың жобасы диплом жұмысы

 

Жаһандану жағдайында мұнайгаз өнеркәсібін кешенді дамытудың тиімділігі мен жолдары диплом жұмысы

 

Жаңажол диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орны диплом жұмысы

 

Жаңажол кені мұнай диплом жұмысы

 

Жаңажол газлифті диплом жұмысы

 

Жаңажол газлифт тәсілі диплом жұмысы

 

Жаңажол газлифтілі 415 ұңғы диплом жұмысы

 

Жаңажол мұнай-кен орнының радиациалық жағдайын бағалау диплом жұмысы

 

Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары) диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орнының негізгі мәселелеріне талдау диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орнында суландыруды классикалық түрде пайдаланудың тиімділігін зерттеу диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орны жайлы диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орнында қолданылатын газлифті тәсілмен игеруді талдау диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орыны солтүстік күмбезі Б пачкасы бойынша фонтанды скважиналары диплом жұмысы

 

Жаңажол кен орынын сұйықпен жару диплом жұмысы

 

Жаңақорған мұнай базасы диплом жұмысы

 

Жанармай- мұнай өнімінің теориялық аспектілері диплом жұмысы

 

Жаңғыз Тақырсай қаз мұнай диплом жұмысы

 

Жетібай кен орнында мұнайды жинау жүйесі диплом жұмысы

 

Жетібай кен орнында ұңғы өнімдерін жинау және дайындау диплом жұмысы

 

Жетібай мұнай-газ кен орны диплом жұмысы

 

Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі диплом жұмысы

 

Жер асты газ құбырларының қызмет көрсету диплом жұмысы

 

Жұбантам алаңы геология диплом жұмысы

 

Жұбантам алаңына барлау жұмыстарын жүргізу нәтижелері және өнімді беткейдің мұнай газ шоғырларын анықтау жұмыстары диплом жұмысы

 

Жылдық өнімділігі 6300000 тонна ЭЛТС-АҚ қондырғысын жобалау диплом жұмысы

 

Жылуөнімділігі 400 гдж жылжымалы бугенераторының конструкциясын жетілдіру диплом жұмысы

 

Газ динамикасы теңдеулер жүйесінің бір өлшемді есеп мысалында әр түрлі айырымдылық сұлбалар бойынша сандық есептеулер диплом жұмысы

 

Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігіндегі табиғи газдың орны мен рөлі диплом жұмысы

-

Игеру,жинау және тасымалдау жүйесінің тиімділігін жетілдіру жолдары (“Ащысай” кен орны мәліметтері негізінде) диплом жұмысы

 

Каталитикалық крекинг қондырғысы диплом жұмысы

 

Кен орнының апт-неоком горизонтын терең-сорапты қондырғылармен игеру диплом жұмысы

 

Кен орындарының игерудің жүйесі диплом жұмысы

 

Кен орынды игеру жүйесі диплом жұмысы

 

Кен орынды игеру жүйесі. Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы диплом жұмысы

 

Кен орынды игеру жүйесі. Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы диплом жұмысы

 

Кенжалы - Жарлыоба геология диплом жұмысы

 

Кенқияқ кен орнындағы тереңдігі 4958 пайдалану ұңғымасын бұрғылау диплом жұмысы

 

Кеңкияқ тұз асты кен орнында карбонатты қабаттарды көмірсутекті сұйықтықпен жару диплом жұмысы

 

Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі диплом жұмысы

 

Кенқияқ кен орнының мұнай бергіштігін арттыру диплом жұмысы

 

Көкжиде кен орны диплом жұмысы

 

Кокс жылубергішінің қайнаушы кабатында үздіксіз кокстеу қондырғысын жобалау диплом жұмысы

 

Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру диплом жұмысы

 

Кубта мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы диплом жұмысы

 

Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы диплом жұмысы

 

Көмірсутегілік шикізатты өндірудің технико- технологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Қаламқас кен орны диплом жұмысы

 

Қаламқас кен орнында мұнай өнімін жинау және дайындау диплом жұмысы

 

Қарамандыбас кен орнындағы тереңдігі 2000м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы диплом жұмысы

 

Қарамандыбас кен орны диплом жұмысы

 

Қарашығанақ кен орны диплом жұмысы

 

Қарашығанақ кені диплом жұмысы

 

Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны диплом жұмысы

 

Қарашығанақ мұнай - газ кен орнының атмоcфералық ауа жағдайы диплом жұмысы

 

Қарашығанақ кен орнында ұңғының оптималды режимін орнату мен жабдығын таңдау диплом жұмысы

 

Қашаған кен орны диплом жұмысы

 

Қарашығанақ мұнайгазконденсат кен орнында қабат қысымын ұстау мақсатында қайта газ айдау әдісінің тиімділігін имитациялық модель (Eclipse) арқылы бағалау диплом жұмысы

 

Қазақстан мұнай-газ өндірісі маман кадрлары тарихының зерттелуі мен деректанулық базасы диплом жұмысы

 

Қазақстандағы мұнайды құбыр арқылы тасымалдау диплом жұмысы

 

Қазақстан мұнай-газ кешені диплом жұмысы

 

Қазақстандағы мұнайгазды сала диплом жұмысы

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ диплом жұмысы

 

Қазақстан Республикасының мұнай-газ бизнесіндегі мұнай нарығының жағдайын талдау диплом жұмысы

 

Қазақстан Республикасының мұнай газ секторы диплом жұмысы

 

Қазақстан Республикасындағы мұнай нарығының дамуының қазіргі жағдайын талдау мен бағалау диплом жұмысы

 

Қазақстан Республикасында мұнай газ кешенін мемлекеттік реттеу диплом жұмысы

 

Қазақстан мұнай-газ ресурстарының тиімділігін арттыруды көтерудің негізгі жолдары диплом жұмысы

 

Қазақстан мұнай өңдеу саласы диплом жұмысы

 

Қазақстанның мұнайлы аудандары диплом жұмысы

 

Қазақстанның мұнай-газ саласында машина құрастырудың дамуын мемлекеттік реттеу диплом жұмысы

 

Қазақстанның мұнай өнеркәсібі диплом жұмысы

 

Қазақстанның мұнай - газды комплексі диплом жұмысы

 

Қазандық пештерді монтаждау диплом жұмысы

 

Қоныс кен орнындағы скважиналарды Фонтанды жабдықпен және винтті сорап қондырғыларымен жұмыс істеу әдістері диплом жұмысы

 

Құбырлар орнату мұнай мен газды экспорттау диплом жұмысы

 

Құлсары мұнайкенорнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнын пайдалану шарттарына сәйкес кен орнына бұрандалы сорапты енгізудегі техника -технологиясы диплом жұмысы

 

Құмкөл  кен  орнында  бір  ұңғыманы  екі және көп қабаттарда  меңгеру диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орны диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнының мұнайгаз және су қабаттары диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдалану диплом жұмысы

 

Құмкөл мұнай кен орны І-кешенінің нұсқаның ішінен су айдау әдісімен игеру диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнына қатысты пайдалану ұңғымаларындағы асфальт-шайыр-парафин шөгінділерімен күресу әдістерін талдау диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдаланудың тиімділігін арттыру диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнында қолданылатын бұранданы сорапты жабдықтардың тиімді техникалық жұмыс режимін орнату және талдау диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнында мұнай өндіру ұңғыларының түп аймағын тұз қышқылымен әсер ету диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер диплом жұмысы

 

Құмкөл кен орнының кеніштерін игеру жағдайын талдау диплом жұмысы

 

Құмкөл  кен орнының  2-ші кешеніне қатысты мұнай өндіру ұңғымаларының  түп аймағына  тұз қышқылымен әсер ету диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнында бірінші объект бойынша нұсқа ішіне су айдау диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнында қолданатын бұрандалы сорап диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнында қолданылатын терең сорапты ұңғы диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнындағы бұрандалы сорап диплом жұмысы
  Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1750 м пайдалану ұңғымасының бұрғылау тәртібін жобалау диплом жұмысы
  Құмкөл МГӨБ диплом жұмысы
  Құмкөл фонтандық әдістен механикалық әдіске ауыстыру диплом жұмысы
  «Құмкөл» ГТЭС диплом жұмысы
  Құлсары мұнай-кен орнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру диплом жұмысы

 

Қызылқия кен орны диплом жұмысы

 

Қызылқия кен орнында ұңғымаларды механикалық пайдалану әдісімен игеру диплом жұмысы

 

Қызылорда мұнай кеніштерінің экологиялық проблемалары диплом жұмысы

 

Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы диплом жұмысы

 

Қарақойын мұнай айдау стансасындағы резервуарлық паркті қайта жаңарту диплом жұмысы

 

Қисымбай кен орыны диплом жұмысы

 

«ҚазТрансГаз» АҚ диплом жұмысы

 

Лоқтыбай диплом жұмысы

 

Лепсі кентіндегі мұнай қоймасының негізгі технологиялық және қосалқы нысандарын жобалау бойынша оңтайлы техника-технологиялық шешімдері диплом жұмысы

 

Магистральді құбыр өткізгіштер диплом жұмысы

 

Магистралды мұнай құбыр арқылы жоғарғы тұтқырлы мұнайды айдау диплом жұмысы

 

Манғыстау мұнай-газ кешенінің дамуы диплом жұмысы

 

Маңғыстау облысында орналасқан асар ауданы бойынша жиналған геологиялық геофизикалық материалдар диплом жұмысы

 

Маңғыстау мұнай-газ кешенінің даму кезеңдері.Қазақстан мұнай-газ кешенінің келешектегі болжамы диплом жұмысы

 

Маңғышлақ мұнай-газ аймағы диплом жұмысы

  Майларды асфальтсыздандыру процесі диплом жұмысы
 

Мұнай – газды комплекс  диплом жұмысы

 

Мұнай өндіру диплом жұмысы

 

Мұнай өндірісі диплом жұмысы

 

Мұнайды біріншілік өңдеу әдісі бойынша ғылыми-техникалық әдебиеттердің сараптамасы диплом жұмысы

 

Мұнай өнімдерін автоматты құю үрдісінің кешенін басқару диплом жұмысы

 

Мұнай-газ кенорындағы маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар диплом жұмысы

 

Мұнай- газ өндіру кәсіпорындарының инвестициялық қызметі диплом жұмысы

 

Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісі диплом жұмысы

 

Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық қондырғылар диплом жұмысы

 

Мұнай өңдеу процестеріндегі қауіпсіздік ережелері диплом жұмысы

 

Мұнай өңдеу бойынша - бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау диплом жұмысы

 

Мұнай өндеу өндірісі диплом жұмысы

 

Мұнай өндіретін және мұнай өңдейтін өндіріс орындары-техногенді экожүйелер диплом жұмысы

 

Мұнай өндіру өнеркәсіптің көмірсутек шикізатын өндіруге жұмсалатын пайдалану шығындарын азайту диплом жұмысы

 

Мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалану диплом жұмысы

 

Мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық, физикалық қасиеттерін анықтау диплом жұмысы

 

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған жабдықтар диплом жұмысы

 

Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау диплом жұмысы

 

Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары диплом жұмысы

 

Мұнайгаз секторына баға құру ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Мұнай газ өндіруші өнеркәсіп және оның Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі диплом жұмысы

 

Мұнайдың ысырап болуын байқау процесінде басқару диплом жұмысы

 

Мұнай қыздыру пештерінің автоматтандыру жүйесі БТП-10М-Э пешінің мысалында диплом жұмысы

 

Мұнай жобаларын маркетингілік талдау диплом жұмысы

 

Мұнай компанияларында франчайзингтік жүйенің дамуы диплом жұмысы

 

Мұнай кен орындарының физикалық-химиялық әдістері диплом жұмысы

 

Мұнай эмульсияларын қыздыруға арналған қыздыру блоктары диплом жұмысы

 

Мұнай химиясында және мұнайды қайта өңдеудегі сутегінің рөлі диплом жұмысы

 

Мұнай химиялық өнеркәсіптің даму тарихы диплом жұмысы

 

Мұнай тасымалдау стансаларының диагностика жүйесі диплом жұмысы

 

Мұнай саласындағы жобаларды басқару диплом жұмысы

 

Мұнай саласында Қазақстан аумағында оны барлау, өндірумен айналысып жатқан шетелдік мұнай компаниялары диплом жұмысы

 

Мұнай саласында еңбек ақы төлеу ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Мұнайға ілеспе газдарының қабатқа шығаруға дайындау процесі диплом жұмысы

 

Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері диплом жұмысы

 

Мұнайды қолдану тиімділігін арттыру, және оны ары қарай терең өңдеуді қамтамасыз ету диплом жұмысы

 

Мұнайды сусыздандырудың қазіргі заманғы жаңа технологиялары мен әдістерін талдау нәтижесінде Батыс Қазақстан аймағындағы мұнай кен орындарынан алынған мұнай үлгілерінен суды бөліп алудың химиялық комбинирленген тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін анықтау диплом жұмысы

 

Микробиологиялық тәсілмен мұнай өндіру технологиясы диплом жұмысы

 

Забұрын кен орны диплом жұмысы

 

Оңтүстік Құмкөл кен орнындағы ұңғымаларды сораптық әдіспен пайдалану диплом жұмысы

 

Оңтүстік Құмкөл кен орнын игеру кезінде, сораптарды пайдаланудың тиімді нұсқаларын анықтау диплом жұмысы

 

Оңтүстік Құмкөл кен орнының жоғарғы парафинді мұнайын су айдау арқылы игерудің тиімділігін бағалау диплом жұмысы

 

Оңтүстік ақшабұлақ аймағындағы барлау ұңғысын орналастыру диплом жұмысы

 

Орталық – шығыс Прорва алаңындағы Толқын кен орнындағы ұңғымалар құрылмаларына талдау диплом жұмысы

 

Орталық Шығыс Прорва 3300 м диплом жұмысы

 

Ортадан тепкіш секциялық сорапты модернизациалау диплом жұмысы

 

Октябрьск мұнай кен орны диплом жұмысы

 

Отандық шикізат негізіндегі көмірсілтілі реагенттерді қолданып, сазды бұрғылау ерітінділерін модификациялау диплом жұмысы

 

Өзен кен орны диплом жұмысы

 

Өзен кен орыны 2 диплом жұмысы

 

Өзен мұнай-газ кен орны диплом жұмысы

 

Өзен кен орнын игеру диплом жұмысы

 

Өзен кен орнында қабатты сұйықпен жарудың тиімділігін талдау диплом жұмысы

 

Өзен кен орнында су айдау әдісі диплом жұмысы

 

Өзен кен орнындағы мұнай бергіштікті арттыру диплом жұмысы

 

Өзен кен орнының ұңғы өнімің жинау мен дайындау жүйесі және оның технологиясы диплом жұмысы

 

Өзен кенорындағы айдау скважиналарының су қабылдағыш қасиетін анықтау диплом жұмысы

 

Өзен кені диплом жұмысы

 

Өзен кеніші диплом жұмысы

 

Өзен кен орнында мұнай бергіштікті арттыру диплом жұмысы

 

Өзен кен орнында қабатты гидроқұммен жару диплом жұмысы

 

Өзен кен орнындағы осы және басқа да проблемалар шешімдерін табу диплом жұмысы

 

Өзен кен орнының игеру жағдайы, негізгі технологиялық көрсеткіштері диплом жұмысы

 

Өзен кен орын туралы жалпы мағлұмат диплом жұмысы

 

Пайдаланылатын скважиналардың жұмысын талдау және Арыс кен орынының мысалында олардың жұмыс тиімділігінің жоғарылату диплом жұмысы

 

Пронькин мұнайы ярусының ағындық жүйесі диплом жұмысы

 

Перемет алаңының геологиялық құрылысы мұнайгаздылы болашағы мен мұнай-газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

 

Полиэтиленгликоль мен петрафенилборатты натрийдің әртүрлі ортада комплекстснуін зерттеу диплом жұмысы

 

Полимерлік битумдық композиция диплом жұмысы

 

ПШН-8-3-5500 тербелмелі құрылғы рычагты механизмнің кинематикалық және динамикалық анализін жасау диплом жұмысы

 

Сағыныш Жаңажол кен орнын игеріп талдау диплом жұмысы

 

Солтүстік Бозашы кенорны бойынша бұрандалы сорап қондырғысының тиімділігін талдау диплом жұмысы

 

Солтүстік Дулат алаңы диплом жұмысы

 

Солтүстік Үстірттің геологиялық даму тарихын, геологиялық құрылымын зерттеу және пермь-триас кешендерінде мұнай және газ шоғырларын табу диплом жұмысы

 

Солтүстік Придорожный кен орнында 4300 пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау диплом жұмысы

 

Солтүстік Бозашы кен орнының игеру жағдайы диплом жұмысы

 

Су айдау арқылы Қызылқия кен орындары қабаттарынан мұнай өндіруді ұлғайту шаралары диплом жұмысы

 

Сұйық мұнай газды пайдалану диплом жұмысы

 

Су айдау диплом жұмысы

 

Тәулігіне 12000 баррель мұнай өндіру зауытын салу және iскe қосу диплом жұмысы

 

Тас тұзының кен орнында газды жерасты сақтау қоймасын жобалау диплом жұмысы

 

Тасым алаңындағы тереңдігі 3500 метр іздеу – барлау ұңғымасын бұрғылау диплом жұмысы

 

Тасым кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

 

Табиғи газдың құрамындағы бейорганикалық қосылыстарды анықтау диплом жұмысы

 

Табиғи газды тасымалдауға дайындау диплом жұмысы

 

Табиғи газды сепарациялау процесі және газды сепаратордағы газдың қысымын реттеу жұмысы диплом жұмысы

 

Табиғи газ датчиктері диплом жұмысы

 

Теңіз диплом жұмысы

 

Теңіз кен орны диплом жұмысы

  Теңіз Сигма диплом жұмысы
  Толқын кен орнындағы тереңдігі 4020 м барлау ұңғымасы желісі диплом жұмысы
  «Техногаз» АҚ диплом жұмысы
  Резервуарларды жөндеу, құрып орнату диплом жұмысы
  Резервуар паркінің құрамы диплом жұмысы
  Үздіксіз – компрессолы газлифтілі әдіс диплом жұмысы
 

Үшбұлақ құрылымы 1200 м-ден 1700 м-ге дейінгі 4 ұңғымаларын бұрғылау диплом жұмысы

 

Үшбұлақ диплом жұмысы

 

Үшбұлақ кенорынын бұрғылау диплом жұмысы

 

Ұңғы жасағын жобалау мұнай диплом жұмысы

 

Форреактор қолданылатын өнімділігі 2 млн. 250 мың т/ж дизель отынын сутегімен тазалау қондырғысын дайындау диплом жұмысы           

 

Фонтанды шыңырауларды зерттеу арқылы пайдалану диплом жұмысы

 

Фенолмен тағамды тазалау диплом жұмысы

 

Шолақ-Қорған БМАС диплом жұмысы

 

Шалқия кені диплом жұмысы

 

Шұбаржылан алаңының геологиялық құрылымын зерттеу диплом жұмысы

 

Штангелі сораптың ұңғымадағы мұнайды бұрғылаумен соруы диплом жұмысы

 

Шымкент мұнай өңдеу зауыты диплом жұмысы

 

ШТСҚ жабдықталған ұңғылардың тиімді технологиялық жұмыс режимін орнату және негізгі көрсеткіштерін анықтау диплом жұмысы

 

ЭЛТҚ-АҚ қондырғысы диплом жұмысы

Яндекс.Метрика