Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Темір-бетон, бетон конструкцияларын монтаждауға арналған типтік технологиялық картасы курстық жұмысы

Мазмұны

  1. 1.     Технологиялық картаның мәні мен құрамы

Технологиялық карта – құрылыс жинақтау жұмыстарының жиі қайталанатын түрі, өндірістің ұтымды және тұрақты технологиясын іске асыратын және жұмыс өндірісінің жобасы орнына немесе оған қосымша ретінде пайдаланатын құжат.

Технологиялық карта - орындалатын операциялардың орындалу орнын, қолданылатын саймандар мен жабдықтарын, уақыт мөлшерін, технологиялық жағдайлар мен нұсқауларды белгілеу тізімі

Типтік технологиялық карта — құрылыс үрдістерінің технология бойынша арналған:

а)  технологиялық үрдістерін қолдану жоғары сапаны қамтамасыз етеді;

ә) конструкциялар, заттарды, құрылыс материалдарды қаржылармен қамтамасыз ету бір бөлікке, ярусқа, қабатқа;

б) құрылыс үрдістер бірлескен және максималдық қолдану жұмыс орында;

в) жұмысты механикаландыру құрылыстың мерзімін азайтуға, адам еңбегін үнемдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады, екі ауысым жұмыс істеу;

г) тасымалдау үрдістер түзілістерді жеткізу технологиялық жабдықтарды ірілеу бөлшектермен;

д) құрылыста еңбек қорғау, тазалық — гигиеналық шаралар өткізу, қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік талаптар қойылады.

Типтік технологиялық карта келесі тараудан тұрады:

—         пайдалану саласы;

—         ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы;

—         технико-экономикалық көрсеткіштер;

—         материалдық техникалық қаржылар.

Жұмыстың барлық көлемінің еңбек сыйымдылығы калькуляция бойынша еңбек шығынының қосындысымен анықталады.  Еңбек сыйымдылығының  бірлік өлшемдері қосынды еңбек сыйымдылығын (адам-сағат) жұмыс көлеміне бөлумен анықталады.

Бүкіл көлемнің еңбек ақысы норма бойынша ал қабылданғандары еңбек шығыны калькуляциясынан алынады.

Типтік технологиялық карта қысқы мерзімде орындалса қосымша мәліметтер болу керек: бетонды бабына келтіру, ылғалдығы, жылытқыштың құрылғысы.

Бір жұмысшының орташа ауысым еңбек ақысы қосынды еңбек ақысын жұмыстың барлық көлемін еңбек сыйымдылығына бөлгенмен (ад.-сағ.) анықталады.

Құрылыс процестерінің технологиялық жобалау оларды әр түрлі технологиялық варианттармен орындауды жасауды, технологиялық сенімділігін есептейді және оны құжаттауды қарайды \ ҚМ мен Е 3.01.01.-85\

         Технологиялық жобалаудың мұндай қорытынды құжаттарына жұмыс өндірісінің жобасы, технологиялық карталар және құрылыс өндірісінің еңбек процестерінің карталары жатады

    Техологиялық карта (ТК) - құрылыс-жинақтау жұмыстарының жиі қайталанатын түрі, өндірістің ұтымды және тұрақты технологиясын іске асыратын және жұмыс өндірісінің жобасы орнына немесе оған қосымша ретінде пайдаланатын құжат және бұған кіретіндер: пайдалану саласы; жұмысты орындауды ұйыымдастыруы және технологиясы: еңбек шығындарының, машиналық уақыттың  және еңбек ақысының калькуляциясы; жұмыс өндірісінің графигі; материалдық-техникалық қаржылар; кауіпсіздік техникасы; техникалық-экономикалық көрсеткіштер.

 Зерттелетін мәселенің өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы құрылыс индустриясының  қарқынды дамуы, құрылысқа қажетті негізгі қасиеттері жетілдірілген және техника-экономикалық жағынан тиімді құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын кеңінен өндіруді қажет етеді. Тиімді құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндірудің негізігі жолдарының бірі, оларды дайындауда жергілікті шикізаттық материалдарды  кеңінен қолдану болып табылады. Құрамалы   темірбетоннан  жасалынған  бұйымдар  мен  конструкциялар  негізінен    тұрғын  үй, азаматтық  және  өнеркәсіптік  құрылыстарда   кеңінен  қолданылады. Бұл  бұйымдар құрылыс  өндірісін  индустрияландыру бағытындағы  ең  қолайлы  материалдар. Құрама  темірбетонды  кең    көлемде  қолдану  бір  типті  өнімдер мен  конструкциялар шығарумен қатар өндірісті жартылай автоматтандыруға, механизациялауға     мүмкіншілік  тудырады.

    Құрылысты     одан   әрі    индустрияландыру жергілікті шикізаттық материалдарды қолдана отырып, техника-экономикалық жағынан тиімді құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіретін зауыттарды салуды көздейді.

    Еліміздің    2030    жылдарға   дейінгі   жобаланған        әлеуметтік, экономикалық  дамудың  негізгі  бағыттарында     көрсетілген,   атап   айтқанда  құрылыстың  көлемін  төмендетіп, сапасын  арттырып,      мейлінше  аз   шикізат  жұмсайтын, олардың  жалпы салмағын   азайту  арқылы  барлық  қасиеттерін  жақсартып,     құрылыс алаңына   көбінше дайындығы жоғары сапалы  бұйымдар мен  конструкцияларды    дайындау  қазіргі  уақыттың  басты  міндеті  болып  отыр.

Құрылыс бұйымдарының негізгі сипаттамалары мен қоршаған ортаның түрлі агрессивті факторларына төзімділігін арттыру, құрылыстың  тиімділігін  арттырудың негізгі жолдарының бірі. Белгілі болғандай бетон араласпаларының жылжымалылығын арттыру үшін негізінен қатаю суы қолданылады. Бірақ араласпадағы судың мөлшерінің артуы дайын бетонның механикалық қасиеттерін төмендетіп жібереді. Осы қарама-қайшылықты шешу бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі болып табылады. Бұл қарама-қайшылықты шешу мақсатында арнайы пластификациялаушы қоспалар қолданылады. Бұл қоспалар бетон араласпасының сусұранысын төмендете отырып, су-цемент қатынасын төмендетуге және бетонның механикалық қасиеттерін арттыруға және өткізгіштік қабілетін төмендетуге мүмкіндік береді.

  Бетон   араласпасын дайындау және жайғастыру.

      Бетон араласпасын дайындау арнайы бетонараластырғыштың көмегімен жүзеге асырылады. Бетонаралыстырғышқа бетонның таңдалған құрамы негізінде, алдымен құрғақ компоненттері араластырылып, содан соң қатаю суының 70% құйылады, қалған суға қажетті қоспа мөлшері қосылып ендіріледі. Бетонды жайғастыру   бетон     жайғастырғыштың  көмегімен  жүргізіледі.   Бетонжайғастырғыштың   бос  жүргендегі    жылдамдығы   20-40 м/мин    аралығында,    жайғастырғышта    орналасқан     бункерлердің    көлденең      жүрісінің      жылдамдығы 6-8 м/мин. Қалыпқа бетон  араласпасын  жайғастырғанда     бетонжайғастырғыштың   жұмыс   жүрісінің     жылдамдығы     10-12   м/мин.  БАЦ  дайындалған     бетон    араласпасы      қалыптау     цехына бетон     тасымалдағыш  арба эстокадосында  тасымалданады.  Кейін  бетон  араласпасы бетонжайғастырғыш   бункерлері  арқылы    қалыпқа  жайғастырылады.

35 беттен тұрады жұмыс

Бетон және темірбетон жұмыстарына арналған тектік технологиялық картасы.

 

Курстық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Курстық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: құрылыс

Жұмыс түрі: курстық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1250 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz

 

Яндекс.Метрика