Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Курстық жұмыс Мұнай-газ бойынша

  №14 Компрессорлық станциясы курстык жумыс
  Арысқұм кен орны курстық жұмыс
  Арыс кен орнының ұңғылары төңірегіне әсер етудің әдістерін таңдаудың технико-экономикалық негіздері курстық жұмыс
  Арыскум кен орындарындагы Асфальт-смола-парофин шогиндилерин болдырмау жолдары курстық жұмыс
  Арысқұм кен орнында сұйық  түрінің қатаю тығыздығы бойынша шегендеу  ерітінділерін  таңдау курстық жұмыс
  Арысқұм кен орнында түсіріп-көтеру жұмыстарына арналған құралдар және механизмдер курстық жұмыс
  Арысқұм кен орнындағы фонтанды скважиналарды пайдаланудың механикалық әдісіне ауыстыру курстық жұмыс
  Арысқұм кен орнының мұнай кеніштерін игеру жобаларын талдау курстық жұмыс
  Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау курстық жұмыс
- Аманкелді кен орны курстық жұмысы
  Ақшабұлақ кен орнында мұнай газ тасымалдау желілерін коррозиядан қорғау әдістері курстық жұмыс
  Ақшабұлақ кен орнында мұнай өнімдерін жинау дайындау және тасымалдау жұмыстарының жобасы курстық жұмыс
  Ақшабұлақ кен орнында ұңғыларды бұрандалы насостардың қызмет мерзімін жақсарту және ұлғайту әдістері курстық жұмыс
  Ақшабұлақ кенорнындағы түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу курстық жұмыс
  Ащиагар» кен орнында жыныс бұзушы құралды таңдаумен, тереңдігі 2400м мұнай пайдалану ұңғымасының бұрғылау технологиясы курстық жұмыс
  Ащиагар мұнайлы кен орны курстық жұмыс
  Ащысай кен орнының мұнай жинау мен тасымалдау және дайындау технологиясы курстық жұмысы
  Ащысай кен орнын игеру ,жинау және тасымалдау жүйесінің тиімділігін жетілдіру жолдары курстық жұмыс
  Ащысай кен орнында өндіру шыңырауларының құрылысы жобасында шегендеу құбырлар тізбегінің саңылаусыздандыруға сынауды қарастыру курстық жұмысы
  Ащысай кен орнының мұнай скважиналарын меңгеру курстық жұмысы
  Ащысай кен орнында 1250м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі курстық жұмыс
  Ащысай кен орнында ұңғымалар курстық жұмысы
  Батырмалы ортадан тепкіш электрсорапты қолданумен жабдықты таңдап алу және өндіру ұңғыларының оптималдық технологиялық жұмысын таңдау курстық жұмысы
  Боранқұл кен орны курстық жұмысы
  Бектас кен орнында ұңғыларды винтті насостардың жұмыс режимін талдау курстық жұмыс
  Бектас мұнай – газ кен орны курстық жұмысы
  Бұрғылау курстық жұмысы
  Бұрғылау жұмыстары курстық жұмыс
  Бұрғылау қондырғысын таңдап алу курстық жұмысы
  Газ сақтау қоймаларын пайдалану курстық жұмысы
  Газгольдерлер классификациясы және эжекторлық төгу әдісі курстық жұмысы
  Газды тасымалдауға дайындау курстық жұмысы 
  Газ және газ - су мен мұнайбергіштікті жоғарлату курстық жұмысы
  Газлифтілі сважина курстық жұмысы
  Демал алаңының геологиялық құрылымы және мұнайгаздылығы курстық жұмысы 
  Еліғажы алаңының геологиялық құрылымы курстық жұмысы
  Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру курстық жұмысы
  Жабдықты таңдау эәне газлифтілі ұңғының технологиялық жұмысын таңдау курстық жұмысы
  Жетібай кен орнында мұнайды жинау жүйесі курстық жұмысы
  Жетібай кен орны курстық жұмысы
  Жылдық куаты 2,4 млн тж құрайтын эхабин мұнайының 500 жоғары ауыр қалдығын пропанмен тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Жылдық қуаты 1 млн. тж болатын ромашкин мұнай майын фурфуролмен тазалау қондырғысын жобалау
  Жылдық қуаты 1,2 млн тж құрайтын туймазин мұнайын фурфуролмен тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Жылдық қуаты 2 млн тж құрайтын Құмкөл мұнай майын сутегімен тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Игеру,жинау және тасымалдау жүйесінің тиімділігін жетілдіру жолдары (“Ащысай” кен орны мәліметтері негізінде) курстық жұмыс
  Забродин ауданы кені курстық жұмысы
  Каспий теңізінің солтүстік акваториясын сейсмобарлаумен зерттеу курстық жұмысы
  Кеніштің ішкі құрылысы және коллекторлардың қасиеттері курстық жұмысы
  Кен орындағы төмен шығымды ұңғымалардың жұмысын оңтайландыру курстық жұмысы
  Коллекторлық мұнай, газ және су қанығу қасиеттерінің геолого-өндірстік сипатамма курстық жұмысы 
  Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар курстық жұмысы
  Қаражанбас кен орны курстық жұмысы
  Қарашығанақ кен орнын игерудің ағымдағы жағдайын талдау және газконденсатты ұнғымаларының технологиялық режимін анықтау курстық жұмысы
  Қамқор мыс кен орны курстық жұмысы
  Қабаттағы игеру режимдерінің жұмысы курстық жұмысы
  Магистралды мұнай құбыр арқылы жоғарғы тұтқырлы мұнайды айдау курстық жұмысы
  Магистралды мұнай құбырларының сорапты станцияларын автоматты басқару жүйесін құру курстық жұмысы
  Магистралды мұнай құбырын жобалау 7,8 млн т курстық жұмысы
  Магистралды мұнай құбырын жобалау курстық жұмысы
  Манғыстау мұнай-газ кешенінің дамуы курстық жұмысы
  Мұнай – газды комплекс  курстық жұмысы
  Мұнай кен орындарын игерудің кәсіби тәжірибелік негіздемесі курстық жұмысы
  Мұнай-газды кен орындарын барлау кезіндегі бүйірлі каротаж зондылау әдісін қолданылуы курстық жұмысы
  Мұнай кенорындарын игеру жобалары курстық жұмысы
  Мұнай өндіру өнеркәсіптің көмірсутек шикізатын өндіруге жұмсалатын пайдалану шығындарын азайту курстық жұмысы
  Мұнай мен газ кен орындарын барлау, бұрғылау мен пайдалану кезінде қолданылытын жабдықтар курстық жұмысы
  Мұнай қоймасы курстық жұмысы
  Мұнай өңдеу және мұнай өндірісінің негізгі міндеттері курстық жұмысы
  Мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалану курстық жұмыс
  Мұнайдың ысырап болуын байқау процесінде басқару курстық жұмыс
  Мұнайды тұрақтандыру қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау курстық жұмысы
  Мұнаймен ластану курстық жұмысы
  Мұнаймен ластанған топырақтарды тазарту курстық жұмысы
  Ортадан тепкіш сораптар курстық жұмысы 
  Отчет Құмкөл кен орны курстық жұмысы 
  Оңтүстік Құмкөл кен  орнындағы  уңғымаларды сораптық әдіспен пайдалану курстық жұмыс
  Оңтүстік құмкөл кен орнын  игеру кезінде ,  сораптарды пайдаланудың  тиімді нұсқаларын анықтау курстық жұмыс
  Оңтүстік Құмкөл кен орнының жоғарғы парафинді мұнайын су айдау арқылы игерудің тиімділігін бағалау курстық жұмыс
  Ортадан тепкіш электро-сораптық техникалық жұмыс режимін орнату және қондырғыларды таңдау курстық жұмысы
  Резервуар паркімен мұнай айдауыш кешені курстық жұмысы 
  Скважина арқылы мұнай өндірудің экономикалық дәлелділігі курстық жұмысы
  Скважиналарды жөндеуге арналған техникаларды пайдалану курстық жұмысы
  Сораптардың түрлері және эжекторлық төгу әдісі курстық жұмысы
  Солтүстік Бозашы кенорны бойынша бұрандалы сорап қондырғысының тиімділігін талдау курстық жұмыс
  Су айдау арқылы Қызылқия кен орнындары қабаттарынан  мұнай  өндіруді ұлғайту шаралары курстық жұмыс
  Теміржол көлігі курстық жұмысы
  Тереңөзек кен орны курстық жұмысы
  Тұрақты ағындағы мұнай ұңғымаларын зерттеу әдістері. Қабат параметрлерін анықтау курстық жұмысы
  Тәулігіне 12000 баррель мұнай өндіру зауытын салу және iскe қосу курстық жұмысы
  Электрокаротаж курстық жұмысы
  Қазақстан мұнай-газ кешені курстық жұмысы
  Қазақстан мұнай-газ өндірісі маман кадрлары тарихының зерттелуі мен деректанулық базасы курстық жұмыс
  Қазақстандағы мұнайды құбыр арқылы тасымалдау курстық жұмыс
  Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер РНМ курстық жұмысы
  Қоныс кен орнындағы скважиналарды Фонтанды жабдықпен және винтті сорап қондырғыларымен жұмыс істеу әдістері курстық жұмыс
  Қуысты ортада газдың белгіленбеген қозғалысы курстық жұмысы
  Құлсары мұнайкенорнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру курстық жұмысы
  Құбырлар орнату мұнай мен газды экспорттау курстық жұмыс
  Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі курстық жұмысы
  Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдалану курстық жұмысы
  Құмкөл мұнай кен орны І-кешенінің нұсқаның ішінен су айдау әдісімен игеру курстық жұмысы
  Құмкөл ойпаты курстық жұмысы
  Құмкөл  кен  орнында  бір  ұңғыманы  екі және көп қабаттарда  меңгеру курстық жұмысы
  Құмкөл кен орнының мұнайгаз және су қабаттары курстық жұмысы
  Құмкөл  кен орнының  2-ші кешеніне қатысты мұнай өндіру ұңғымаларының  түп аймағына  тұз қышқылымен әсер ету курстық жұмыс
  Құмкөл кен орнын пайдалану шарттарына сәйкес кен орнына бұрандалы сорапты енгізудегі техника-технологиясы курстық жұмыс
  Құмкөл кен орнында қолданылатын бұранданы сорапты жабдықтардың тиімді техникалық жұмыс режимін орнату және талдау курстық жұмыс
  Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер курстық жұмыс
  Құмкөл кен орнының кеніштерін игеру жағдайын талдау курстық жұмыс
  Қызылқия кен орны курстық жұмыс
  Қызылорда мұнай кеніштерінің экологиялық проблемалары курстық жұмыс
  Ұңғыма курстық жұмысы
  Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту курстық жұмысы
  Фонтанды шыңырауларды зерттеу арқылы пайдалану курстық жұмыс
  Фонтанды мұнай ұңғылары курстық жұмысы
  Форреактор қолданылатын өнімділігі 2 млн. 250 мың тж дизель отынын сутегімен тазалау қондырғысын дайындау курстық жұмыс
  Өзен кен орны суретімен курстық жұмысы
  Өзен кен орнының ұңғы өнімің жинау  мен дайындау жүйесі және оның технологиясы курстық жұмыс
  Өзен кен орны Маңғыстау түбегі курстық жұмысы
  Өнімділігі 1,6 млн тж болатын долин мұнайы құрамын ауыр қосылыстардан арылтуға арналған май тазалау қондырғысын жобалау
  Өнімділігі 1,8 млн тж құрайтын қотыр-төбе мұнайын селективті тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Өнімділігі 2,2 млн тж болатын Өст-балық мұнайын сұйық пропанмен тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Өнімділігі 2,6 млн тж құрайтын шайым мұнай гудроны құрамын асфальтті-шайырлы заттарды бөлуге арналған сұйық пропанмен тазалау қондырғысын жобалау курстық жұмысы
  Өнімділігі тәулігіне 500 т помадалы конфетті өндіретін цех курстық жұмысы 
  Өндіру ұңғының түбін тұз қышқылымен өңдеу курстық жұмысы
  Пайдаланылатын скважиналардың жұмысын талдау және  Арыс кен  орынының мысалында олардың жұмыс тиімділігінің  жоғарылату курстық жұмыс
  Пронькин мұнайы ярусының ағындық жүйесі курстық жұмысы
  Үшбұлақ құрылымы 1200 м-ден 1700 м-ге дейінгі 4 ұңғымаларын бұрғылау курстық жұмысы
  Ұңғының түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу курстық жұмысы
  Ұңғы бұрғылау өндірісі бойынша Атырау облысы Шығыс Молдабек кен орны курстық жұмысы
  Ұңғымаға су ағынын шектеу әдісінің тиімділігін арттыру курстық жұмысы
  ЭЛОУ – АТ (мұнайды алғашқы) айдау қондырғысы курстық жұмысы
  Шолақ-Қорған БМАС курстық жұмыс
  2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру Қызылорда қаласы «Құмкөл» кен орыны курстық жұмысы
Яндекс.Метрика