Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ешкі мюллериозының ет сапасына әсері, ұша мен ағзаларды ветсансараптау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

 

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.............................................................................   8

АНЫҚТАМАЛАР.....................................................................................................   9

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР................................................................  10  

1 КІРІСПЕ.................................................................................................. ..............11  

2 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ............................................................................. ............ 14

3 ӨЗІНДІК ЗЕРТТЕУЛЕР....................... ..........................................................    22                                                                           

3.1 Зерттеу материалы мен әдістемесі ................................................................... 22

3.2 «Зиялы» базарына сипаттама ....................................................................... 24

3.3 Өзіндік зерттеулер нәтижесі ............................................................................  32

3.4 Өзіндік зерттеулер нәтижесін талдау .............................................................. 50

3.5 Экономикалық тиімділікті есептеу .................................................................. 53

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ...................................... ...................................................... 55

5 ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................... 56 

6 ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫС................................................................................57

7 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................................... 58

 

Бағасы: 2450 тг.

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз.

Яндекс.Метрика