Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Экономикадан

 

Magictime жшқ мысалында негізгі құралдар есебін ұйымдастыру диплом жұмысы

-

«Агроөркен» ЖШС-нің мәліметтері негізінде жазылған диплом жұмысы

-

«Ай-Дан-Ақ құс» ЖШС іс тәжірибесінде қаржылық жағдайын талдау және бағалау диплом жұмысы

-

«Альянс» банкінің активтері мен пассивтерін талдау диплом жұмысы

-

«Қазкомерцбанк» АҚ-ң үлгісінде банктік аудитті бағалау және талдау диплом жұмысы

-

«Қан-темір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

-

«Перзада-досан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

-

«Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» диплом жұмысы

-

«Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамында тауарлы материалдық қорлардың аудиті диплом жұмысы

-

«Сәрке батыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

-

«Сыр маржаны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

-

«Халық банкі» АҚ – ның қызмет көрсету түрлері диплом жұмысы

-

«ІІІ-Интернационал жер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

-

Автокөлік кәсіпорындарында тасымалдау қызметінің өзіндік құнының есебі және талдау диплом жұмысы

-

Ағымдық салық есебін ұйымдастыру және жылдық жиынтық табысты анықтау тәртібі және оларды талдау диплом жұмысы

 

Аймақтық жүйелер және бюджет аралық қатынастар диплом жұмысы

-

Айналым қоры диплом жұмысы

-

Айналыс құралдар есебін ұйымдастыру диплом жұмысы

-

Акционерлік қоғамның қаржылық тұрақтылығын талдау диплом жұмысы

-

Ақша қаражаты диплом жұмысы

-

Ақша құралдары және оның эквиваленттерінің есебі мен аудиті диплом жұмысы

 

Астана-нан жшс-нің салық есебінің қазіргі жағдайы мен оның дамуын талдау диплом жұмысы

-

Ауыл шаруашылығы өндірісінің дамуы және тиімділігі диплом жұмысы

-

Банктің активтері мен пассивтерін талдау диплом жұмысы

-

Банктің ақша-несие қорларының көрсеткіштері және есебі диплом жұмысы

-

Банктiк несиенiң  формалары мен түрлерi. Несие қамтамасыздығы диплом жұмысы

-

Бағалы қағаздар нарығы инвестициялық белсенділікті көтеру факторы ретінде диплом жұмысы
  Бұланды тас карьері ЖШС-ң ұйымдастырушылық-экономикалық сипаттамасы диплом жұмысы
  Бюджетгі жоспарлау жэне болжамдау диплом жұмысы

-

Восток-Кызылорда ЖШС-нің үш жылдық қорытынды есептері диплом жұмысы

-

Дәнекер ашық акционерлік қоғамының ақша есебінің аудиті диплом жұмысы

-

Дебиторлық берешектің мәні мен маңызы диплом жұмысы

-

Дента-Люкс ЖШС мәліметтері негізінде жазылған диплом жұмысы

-

Депозит диплом жұмысы

 

Депозит нарығының экономикалық мәні мен мазмұнын, оның құрылымын, даму болашағы диплом жұмысы

-

Екінші деңгейлі банктердің несиелік саясаты Банкцентркредит мысалында диплом жұмысы

-

Еңбек ақы есебі және кәсіпорынның еңбек ресурстарын талдау диплом жұмысы

-

Еңбек нарығының қалыптасуы мен реттелуін жетілдіру механизмі диплом жұмысы

-

Жауапкершілігі шектеулі “Маржан тіс“ серіктестігінің ұйымдастыру-технологиялық базисі диплом жұмысы

 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұғымы және оны құру тәртібі диплом жұмысы

-

Жергілікті бюджеттің мәні және оларды қалыптастыру ерекшеліктері диплом жұмысы

-

Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру өзектілігі диплом жұмысы

-

Инвестиция диплом жұмысы

 

Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау диплом жұмысы

-

Ипотекалық несиелеу және оны ұйымдастыру-құқықтық негіздері диплом жұмысы

 

Казпочта ақ-дағы есеп айырысу операцяларына жүргізілетін аудитін ұйымдастыру диплом жұмысы

-

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы диплом жұмысы

-

Кәсіпорын қызметінің тиімділігін және инвестициялық белсенділігін бағалау диплом жұмысы

-

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қаблеттігін арттыру Фудмастер компаниясы диплом жұмысы

-

Кәсіпорында басқару есебін ұйымдастыру диплом жұмысы

-

Кәсіпорында еңбекақы төлеуді жетілдіру жолдары диплом жұмысы

-

Кәсіпорынның инновациялық және инвестициялық іскерлігін талдау диплом жұмысы

-

Кәсіпорынның қаржылық қызмет нәтижелерін есепке алу және талдау диплом жұмысы

 

Кәсіпорынның өзіндік  құнын талдау диплом жұмысы

 

Кепіл және оның түрлері диплом жұмысы

 

Кепілдің тарихы ұғымы мен мәні диплом жұмысы

 

Кредиторлык карыздар диплом жұмысы

 

Коммерциялық заңды тұлғалар диплом жұмысы

Қазақстанда факторингтік операцияларды дамыту және жетілдіру мәселелері диплом жұымысы

-

Қазақстан зейнетақы жүйесінің құрылымы мен дамуы диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі диплом жұмысы

-

Қазақстан республикасы ұлттық банкінің ақша-несие саясатын талдау диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасында банктер қызметін реттеу диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасында біріккен кәсіпорындардың дамыту болашағы диплом жұмысы

-

Қазақстан республикасында логистиканы қолдану және оның даму болашағы диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің қазіргі таңдағы жағдайын талдау диплом жұмысы

-

Қазақстан республикасының инвестициялық саясаты мен стратегиясының экономикалық механизмі диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасының салық жүйесі диплом жұмысы

 

Қазақстан республикасындағы коммерциялық банктер диплом жұмысы

 

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті дамыту диплом жұмысы

-

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің екінші деңгейдегі банктерге қойылатын талаптарды көрсете отырып, қолдану барысының процесін көрсету диплом жұмысы

-

Қазақстанның демографиялық жағдайына еңбек әлеуетінің әсері диплом жұмысы

-

Қазақтан Республикасындағы коммерциялық банктер диплом жұмысы

 

Қазақстанда қалыптасқан жергілікті мемлекеттік басқару жүйесі диплом жұмысы

 

Қазіргі таңда банк қызметін реттеу мен қадағалау механизмін немесе жүргізілу процесін қарастыру диплом жұмысы

-

Қамсыздандыру есебін жүргізу диплом жұмысы

-

Қызметкерлермен енбек ақы бойынша есеп айырысудың есебі мен аудиті диплом жұмысы

-

Қызметкерлермен еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуды есепке алу, салық салу және аудиттік тексеру диплом жұмысы

 

Локомотив сервис орталығы ақ қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарының есебі және оны жетілдіру жолдары диплом жұмысы

-

Материалдық емес активтердің аудиті диплом жұмысы

-

Материалдық қорлардың экономикалық мазмұны, оларды жіктеу мен бағалау жолдары диплом жұмысы

-

Мемлекеттік экспорт диплом жұмысы

-

Нарық жағдайындағы бизнес-жоспар диплом жұмысы

-

Нарықтық экономика жағдайында банктік жүйенің даму жолдары диплом жұмысы

-

Нарықтық экономика жағдайындағы тауарлардың мазмұны мен мәні диплом жұмысы

-

Негізгі құралдар "Арлан" ЖШС мысалында диплом жұмысы

-

Негізгі құралдардың тиімділігі диплом жұмысы

-

Несиелік саясаттың альтернативті салдарын талдау диплом жұмысы

 

Ипотека және ипотекалық неселеудің құқықтық реттелуі диплом жұмысы

-

Өндіріске жіберілген материалдардың есебін ұйымдастыруды зерттеу және оларды пайдалануды талдау Қамқоршы ЖШС диплом жұмысы

-

Өндірісте материалдарды тиімді пайдалануды талдау мен бухгалтерлік есебі "Казнефтегаз консалтинг" ЖШС диплом жұмысы

-

Өндірістің табыстылығын арттыру жолдары диплом жұмысы

-

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығын есебінің әдістері диплом жұмысы

-

Өсімдік шаруашылығы үстеме шығындарын талдау диплом жұмысы

-

Рынокты реттеу тәсілдері диплом жұмысы

-

Салық жүйесі диплом жұмысы

-

Сауда ұйымдарында тауарларды бағалау, есепке алу және салық салу мәселелері диплом жұмысы

 

Сауда ұйымдарындағы алынған тауарлар және оларды өткізу бойынша шығындар есебі мен аудиті диплом жұмысы

 

Самат мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі  қаржылық есеп беру аудиті және оны талдау диплом жұмысы

-

Сырдария мұнай АҚҚ-ның ұйымдастыру-экономикалық қызметіне сипаттама диплом жұмысы

 

Сырдариямұнай акционерлік қоғамның қаржылық есебін жүргізу диплом жұмысы

-

Табыс салығы диплом жұмысы

-

Табыстар мен шығындар есебі диплом жұмысы

 

Тауарлар есебі мен аудиті диплом жұмысы

-

Төлем карточкаларының қолма қолсыз есеп айырысуда пайдалануы "Халық банкі" мысалында диплом жұмысы

-

Ұйымның міндеттемелерінің есебі мен талдауы (АҚ Құрылыс) диплом жұмысы

-

"Халлибуртон Интернешнл Инк" компаниясының қаржылық жағдайын талдау диплом жұмысы

-

Халықаралық еңбек бөлінісінің халықаралық экономикадағы алатын орны мен ролі диплом жұмысы

-

Халықты жұмыспен қамту механизмін жетілдіру диплом жұмысы

 

Халық Банк акционерлік қоғамы диплом жұмысы

-

Шағын бизнес диплом жұмысы

-

Шағын бизнесті несиелеу мен оның тиімділігі диплом жұмысы

 

Шағын және орта бизнесті несиелендіру тәжірибесі диплом жұмысы

-

Шағын және орта бизнестегі салық салу механизіміне экономикалық талдау диплом жұмысы

 

Шағын кәсіпкерліктің  қалыптасуы және ел экономикасын  дамытудағы  рөлі диплом жұмысы

 

Шағын кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру жолдары диплом жұмысы

 

Шаған агрофирмасының ұйымдастырылу базисі диплом жұмысы

 

Шаған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің табиғи-экономикалық жағдайы диплом жұмысы

 

Шаруа қожалықтары мен шағын бизнестің даму жағдайы диплом жұмысы

 

Шапағат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің табиғи экономикалық жағдайы диплом жұмысы

 

Яндекс.Метрика