Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Zygophyllum rosovi bunge – дің жер үсті бөлігінің биологиялық белсенді кешенін зерттеу  диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

 

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыс Алматы аймағында өсетін Түйетабан (Zygophyllacae парнолистник) тұқымдасты  Zygophyllum (парнолистник) тектес өсімдігінен биологиялық белсенді заттардың жаңа көздерін табуға, зерттелетін насанның сапалығын, минералды құрамын зерттеуге, агликондарды және флавоноидты қосылыстардың гликозидті түрін бөлуге негізделген.

Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кездегі ғылым алдына биологиялық белсенді заттарды өсімдік шикізатынан жекелеген түрде алу, олардың құрылысын анықтау, физика-химиялық қасиеттерімен олардың адам ағзасына әсер ету механизмін зерттеу мәселелерін қояды. Өсімдіктердің шипалық қасиеттері, сонымен қатар, ботаникалық бақтарда, көптеген жоғары оқу орындарының кафедраларында және басқа да мекемелерде зерттеліп келеді. Бірақ та әлі күнге  дейін зерттелмеген өсімдіктер де кездеседі. Қазірігі кезде әлемдік флорамен Қазақстан флорасында кеңінен тараған Түйетабан (Zygophyllacae парнолистник) тұқымдасты  Zygophyllum (парнолистник) тектес өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттардың жаңа көздерін іздестіруге мақсат қойдық.

Шешілетін мәселенің заманауи тұрғыда бағалануы. Қазірігі уақытқа дейін түйетабан тұқымдастарының сан алуан түрлерінің ішінде көбісінің химиялық құрамы зерттелмеген. Zygophyllum rosovii Bunge (Розов түйетабаны) Zygophyllacae (түйетабан) тұқымдасына жататын өсімдігі түрі Қазақстанда химиялық құрамы қарастырылмаған, сондықтан біз оны алғаш рет зерттеудеміз. Жалпы бұл өсімдіктің әлемде 30 тұқымдасы және 240 түрі бар.

Жұмыстың мақсаты. Алматы аймағында өсетін Zygophyllum rosovii Bunge – нің биологиялық белсенді құрамын зерттеу және оларды бөлу, анықтау.

Қойылған міндеттер:

  1. Розов түйетабан (Zygophyllum rosovii Bunge) өсімдігінің жер үсті бөлігінің сапалығын (ылғалдылық, жалпы күлділік, экстрактивті заттар) анықтау;
  2. Розов түйетабан (Zygophyllum rosovii Bunge) өсімдігінің жер үсті бөлігінің сапалық, сандық және элементтік құрамын анықтау;
  3. ББЗ-тың кешенін бөлудің оңтайлы технологиялық сызба-нұсқасын жасау;
  4. Физико-химиялық әдістермен ББЗ-дың негізгі топтарын идентификациялау.

Зерттеу нысаны. Zygophyllacae (түйетабан) тұқымдасына жататын Zygophyllum (түйетабан) тектес Zygophyllum rosovii Bunge (Розов түйетабаны) өсімдігі.

Ғылыми зерттеу жұмысында қолданылған қондырғылар мен әдістер:

Хроматографиялық әдістері қолданылды. УК спектрі СФ-26 «ЛОМО» спектрофотометрде түсірілді (Әл Фараби атындағы ҚазҰУ органикалық химия және табиғи қосылыстар химия кафедрасы). Жалпы күлдегі микроэлементтік құрамы атомды-абсорбционды спектроскопия әдісімен ASSIN қондырғысында анықталды (Әл Фараби атындағы ҚазҰУ органикалық химия және табиғи қосылыстар химия кафедрасы).

Жұмыстың ғылыми жаңалығы.

  • Алғаш рет Қазақстанда өсетін Zygophyllum rosovii – дің өсімдігінің құрамы зерттелді;
  • Биологиялық белсенді қосылысты алу және анықтау сызбанұсқасы өңделді;
  • Хроматографиялық әдістермен 10 май қышқылы, 4 флаваноид, 2 сапонин және 2 көмірсу анықталды.

Практикалық мәні. Флавоноидты және сапонинді қосылыстардың хроматографиялық, химиялық және оларды бөлу әдістері көмегімен зерттелуінде және оның кейінгі уақытта жеке биологиялық белсенді заттарды бөлуде қолданылуында. Жүргізілген зерттеудің екінші бір ерекшелігі Алматы өңірінде өсетін тұзға, құмды топрақты жерге төзімді өсімдіктерден биологиялық белсенді заттардың жаңа көздерін табу перспективтілігінің артуында.

Басылым. Берілген дипломдық жұмысы бойынша 2015ж 14-15 сәуір Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті химия және химиялық технология факультетінде өткен студенттер және жас ғалымдардың «Ғылым әлемі» атты халықаралық ғылыми конференцияда «Zygophyllum Rosovii Bunge-нің құрамын зерттеу»   атты тақырыпта 1 баяндама тезис жарияланды және «Zygophyllum Rosovii Bunge-нің жер үсті бөлігін химиялық зерттеу» атты тақырыпта мақала «Перспективные направления развития химии и химической технологии» халықаралық ғылыми конференцияда «Қазақстан Химия журналында» жарияланды.

Дипломдық жұмыстың құрылысы мен көлемі. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады. Бірінші бөлім әдеби шолудан тұрады. Онда Түйетабан (Zygophyllacae парнолистник) тұқымдасты өсімдігі туралы жалпы мәліметтер және флавоноид пен сапониндер, олардың құрылысы, жіктелуі, сапалық және хроматографиялық әдістері туралы мағтұматтар жазылған.

Екінші бөлімде зерттеу нәтижелері мен талқылаулар жасалған. Үшінші бөлімде Zygophyllum Rosovii Bunge өсімдігін зерттеуде қолданылған әдістер мен реактивтер жайында айтылған.

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Химия

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 2800 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz

 

 

Яндекс.Метрика