Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құрлыс материялдарын сынау лаборатория жағдайында өнім сапасын талдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..................................................................................................................

10

1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат Жалпы жағдайлар.........

11

2 Жалпы жағдайлар...............................................................................................

13

2.1 «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС жалпы мінездемесі және қызметкерлік аймағы.....................................................................................................................

13

2.2 Кәсіпорынның ішкі құрылымы және қызметкерлік аймағы.......................

13

3 Өнім тулары жалпы мағлұматтар......................................................................

16

3.1 Бұйымның қызметтік тағайындалуы.............................................................

16

3.2 Өнім классификациясы...................................................................................

17

4 Өнім сапасын анықтау........................................................................................

20

4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар......................................................

20

4.2 Сапа көрсеткіштерінің атаутізімін анықтау..................................................

22

4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау.......................................................................

24

4.4 Өнімді дайындаудың сапа деңгейін статикалық талдау..............................

25

4.5 Статистикалық талдауды жақсарту мақсатында Statistica бағдарламасын ұсыну.......................................................................................................................

27

5 Кәсіпорындағы сапа менеджменті жағдайы ....................................................

32

5.1 Негізгі жұмысшыларды дайындау орталығы................................................

32

5.2 Өндірісті жоспарлау........................................................................................

33

5.3 Ішкі тексерулер жүргізу барысы....................................................................

33

5.4 Сапамен қамтамасыз ету.................................................................................

34

5.5 Басшылық жағынан талдау.............................................................................

35

6 Қазақстандағы аккредиттеу жағдайы................................................................

36

6.1 Аккредиттеу туралы жалпы ұғым, процедуралар кезеңдері.......................

36

6.2 Қазақстан Республикасындағы аккредиттеуді жүргізу реті........................

37

6.3 Қазақстандағы аккредиттеуді жүргізу мақсаттары мен мәні......................

41

6.4 Аккредиттеу аттестатының тоқталу жағдайлары.........................................

42

7 «Әйнек» сынау зертханасының күйін бағалау.................................................

43

7.1 Сынау зертханасының құрамы мен құрылымы............................................

43

7.2 Сынау зертханасында сапаның басқарылу күйі...........................................

45

7.3 Сынау зертханасының сыртқы ұйымдармен өзара әрекеттесуі..................

46

7.4 Зертхана жүзеге асырылатын сынау әдістері................................................

48

7.5 Жабдықпен қамтылуы.....................................................................................

49

8 Өнімді сынау.......................................................................................................

51

8.1 «Әйнек» зертханасында бұйымды сынауға дайындық................................

51

8.2 Шынықтырылған шыныны механикалық тұрақтылыққа сынау.................

51

8.3 Шыныпакетті ұзақмерзімділікке сынау.........................................................

53

8.4 Өлшеулерді қадағалау.....................................................................................

56

8.5 Сынау нәтижелерінің сапасын қамтамасыз ету............................................

56

8.6 Нәтижелерді рәсімдеу......................................................................................

57

9 Техникалық талаптар..........................................................................................

58

9.1 Өнімнің дайындалу технологиясы.................................................................

58

9.2 Өнімді таңбалау, қаптау, тасымалдау, сақтау және оны жүзеге асыру шарттары.................................................................................................................

62

10  Нормативтік құжаттама құру..........................................................................

63

10.1 Техникалық шарт жобасын құру..................................................................

63

10.2 Құжаттаманың қалып бақылауын жүргізуді жоспарлау және жүргізу....

64

10.3 Техникалық құжаттама сапасын бағалау.....................................................

65

11 Өндірістің техникалы-экономикалық негізделуі...........................................

66

12 Еңбек қорғау......................................................................................................

74

Қорытынды.............................................................................................................

89

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................................................

90

А қосымшасы

 

Ә қосымшасы

 

Б қосымшасы

 

В қосымшасы

 

Г қосымшасы

 

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Стандарттау және Сертификаттау

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 2450 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz

 

 

Яндекс.Метрика