Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Материалы

Курстық жұмыс Химия

- Азот қышқылының өндірісі курстық жұмысы
  Азот тотығының бидай алейрон клеткаларының программаланған өліміне әсері курстық жұмысы
  Аниондарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Аналитикалық химия курстық жұмысы
  Аналитикалық химияның талдау әдістері курстық жұмысы
  Алифатты қатардың нитроқосылыстардың оқытудың әдістемесі курстық жұмысы
  Алюминий қорытпалары курстық жұмысы
  Амин қышқылдары пептидтер мен белоктар курстық жұмысы
  Амин қышқылдарының алмасуының арнайы жолдары. Жеке амин қышқылдарының алмасуы курстық жұмысы
  Аммиакты селитра өніміне ұйым стандартын әзірлеу курстық жұмысы
  Аморфты алмазтектес көміртекті қабықшаның электронды қасиетінің модификациясы курстық жұмысы
  Ароматты Альденит курстық жұмысы
  Ароматты аминдердің қолданыстағы түрлері курстық жұмысы
  Атмосфера азотын фиксациялау əдісі курстық жұмысы
  Ағзаға қажетті химиялық өнімдер курстық жұмысы
  Әрекеттесуші массалар заңын тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігіне қолдану курстық жұмысы
  Барий гидроксидін алу жолын зерттеу курстық жұмыс
  Белоктардың химиялық қасиеттері курстық жұмыс
  Бензол курстық жұмысы
  Белгісіз заттарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Газдарды кептіру курстық жұмысы
  Гетероциклді қосылыстар. Бес мүшелі гетероциклдер курстық жұмысы
  Графиттің түрлері мен өнеркәсіпте қолдануы курстық жұмысы
  Глифосат реферат
  Дисперстік жүйелердің молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері курстық жұмысы
  Дмитрий Иванович Менделеев курстық жұмысы
  Дибензилацетон синтезі курстық жұмысы
  Дибутил эфирін синтездеу курстық жұмысы
  Комплексті қосындылар курстық жұмысы
  Каталитикалық изомерлеу курстық жұмысы
  Катиондар мен аниондар курстық жұмысы
  Катиондарды сапалық талдау курстық жұмысы
  Көміртек пен оның қосылыстары, алмас пен графитің маңыздылығы курстық жұмыс
  Қаратау фосфоритінен алынатын экстракциялық фосфор қышқылын тазалау технологиясын жасау курстық жұмысы
  Марганецтың жалпы сипаттамасы курстық жұмысы
  Мочевина және акрил қышқылы негізінде сополимерлеу реакциясы жәрдемінде суда еритін ұнтақ тәрізді полиэлектролиттің алыну әдістемесі курстық жұмысы
  Металл ұнтақтарын алудың өнеркәсіптік әдістері және қасиеттері курстық жұмысы
  Микроэлементтер курстық жұмысы
  Минералды тұздар технологиясы курстық жұмысы
  Молибден концентраттарын күйдіру курстық жұмысы
  Полимердің құрылымы (құрылыс ерекшеліктері, изомерия, молекулярлы-массалық сипаттамалары) курстық жұмысы
  Пестицидтер реферат
  Потенциометрия әдісі курстық жұмысы
  Потенциометрияның теориялық негіздері курстық жұмысы
  Полиэтиленнен пленка өндірісі цехының жобасы курстық жұмысы
  ПВС-амин қышқылы, ПВС-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі курстық жұмысы
  ОҚО  металлургиялық  өндірісі аймағындағы  өсімдіктердің құрамына ауыр металдардың әсері курстық жұмысы
  Органикалық қосылыстардағы бромды бутил синтезі курстық жұмысы
  Натрий гидроксиді курстық жұмысы
  Суспензия және тұндырғыш курстық жұмысы
  Сілтілік металдар курстық жұмысы
  Судың кермектігі курстық жұмысы
  Сульфанильді синтездеу курстық жұмысы
  Титриметриялық талдау әдісі курстық жұмысы
  Төртполюстіктерді сынақтан өткізу курстық жұмысы
  Тірі ағзалар мекен ететін негізгі тіршілік орталары курстық жұмысы
  Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі курстық жұмысы
  «Тұздар» тақырыбын оқытуда тәрбиелей оқыту әдісін қолдану курстық жұмысы
 

Ізбесті алу және оны металлургиялық зауыттың ақаба суларын нейтралдау үшін қолдану курстық жұмысы

 

Іле өзені – Қапшағай бекетіндегі су сапасының химиялық көрсеткіштерін анықтау курстық жұмысы

  Үшкомпонентті жүйеле курстық жұмысы
  Инсектицидтер классификациясы курстық жұмысы
   
  Заттар мен процестерді демонстрациялау әдістері курстық жұмысы
  Химиялық - технологиялық процесстер курстық жұмысы
  Химиялық кинетика курстық жұмысы
  Химиялық тепе-теңдік курстық жұмысы
  Химиялық элементтер курстық жұмысы
  Химия өнеркәсібі курстық жұмысы
  Фосфор элементі курстық жұмысы
  Фосфат курстық жұмысы
  Фосфат қышқылына жалпы түсінік курстық жұмысы
  Феррофосфордан темір фосфаттарын алудың технологиялық жобасы курстық жұмысы
  Фенол молекуласының электрондық құрылысын есептеу курстық жұмысы
  Электролиз курстық жұмысы
  Ядролық реакциялар және олардың жүру механизмдері курстық жұмысы
  VIII топтың А топшасының элементтері курстық жұмысы
  R-Me-Bі-O жүйесінің пайда болуы курстық жұмысы
Яндекс.Метрика