Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақстанда су тапшылығын шешу жолдары

Көптеген елдерде суға деген көзқарас түбегейлі өзгеруде. Ұлттық әкімшілік органдары кұрылып, оларға сумен камтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру және су қорларын қолдануды реттеу жүктелген.

Бүгінгі күні республикамызда орын алып отырган су қорларының тапшылығын және көптеген облыстардың өндірістік бағыты ауыл шаруашылығы екенін ескеретін болсақ, тасқын суларды жинауға, көлтабандарды. тоғандарды, бөгеттерді тасқын сулармен толтыруға, көктем-жаз кезінде су жинауға және оны үнемдеп жұмсауға бағытталған баска да шараларды жүзеге асыру мәселесі өткір түрде қойылуы тиіс.

Сонғы жылдарда жаңа тоспалар мен реттегіш бөгеттерді салу жұмыстарына мән берілмей келеді. Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында пайдаланылып жүрген инженерлік және гидротехникалық құрылымдар профилактикалық және күрделі жөндеуден өтпеген, сейсмикалық тұрғыда күшейтілмеген. Олардың көпшілігі 30 жылдан астам уақыт пайдаланылып келеді. Қазіргі кезде республикада 180-ге жуық су коймалары, су тораптары, гидротехникалык құрылымдар бар.

Көптеген елдердің тәжірибесі, су қорларының дағдарысы, ең алдымен баскару дағдарысынан болатынын айғақтайды, оның негізгі себептері су тұтыну жөніде шешімдер қабылдау кезіндегі салалық тәсілдермен және су пайдалануды реттеудегі тиімсіз экономикалық әдістермен сабақтас. Сондықтан заңда барлық мүдделі тараптардың катысуларын көздейтін тиімді басқарудың кағидаттары, шешімдер кабылдаудың ашықтығы, халықты сумен камтамасыз ету мүмкіндігінін әділдігі, есеп берушілік пен жүйелілік кана емес. сонымен бірге демократиялық негізде су шаруашылығын жүргізу үшін жасалатын жағдайлар белгіленді, соған сәйкес мемлекеттік баскару органдары суларды ұтымды пайдалану мен корғау жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу және іс-шараларды жүзеге асыру үшін түрғын халық пен жұртшылықты іске тартуларына болады.

Су қорларын пайдалану тұрғысындағы әлемдік үрдіс экономикалық дамудың өсуіне байланысты ішкі континентальды сумен қамтамасыз ету жүйесіне түсетін салмак ұлғаяды да, таяу онжылдықтар ішінде атап айтқанда тұщы су аса маңызды және өте тапшы табиғи ресурсқа айналатыны туралы айғақтайды. Сондықтан әлем елдерінің алдында су корларының үдемелі жетімсіздігін бағындыру міндеті түр. Су объектілерінің жақсы экологиялык күйін сақтауға және орнықты су пайдалануды қамтамасыз етуге мемлекетгердін қабілеттіліктері, әлеуметтік-экономикалық даму перспективалары мен елдердің қазіргі және келешек ұрпақтарға лайықты жағдайлар туғызу мүмкіндіктерін белгілейді.

Су шаруашылығының казіргі деңгейін жетілдіру үшін барлық гидротехникалық құрылымдарды күрделі жөндеуден өткізіп жаңалап қайта құру қажет. Сонымен катар су шаруашылығының жаңа нысандарын жобалап, құрылысын жүргізуді де қолға алатын уакыт келді.

«Ауыл жылдары» бағдарламасын жүзеге асыруға орай Президент Н.Назарбаев «...су қатынастарын ретке келтіру» және «гидротехникалык кұрылымдарды кайта құруды жүйелі түрде шешу» мәселелерін алға қойды. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген мемлекеттік        аграрлық       азық-түлік   бағдарламасында                                       ауыл шаруашылығында суды пайдаланудың тиімді жүйесін калыптастыру мәселесіне айрықша назар аударылған.Осыған байланысты, алдағы жылдары вегетация кезінде суармалы егіншіліктің суға деген қажеттілігін өтеу үшін қазіргі кезде жұмыс істеп түрған ірі гидромелиоративтік кұрылымдарды және су шаруашылығының каналдарын қайта құру және қалпына келтіру, жаңа мелиоративтік жүйелерді салу, су қорларын корғаудың және тиімді пайдаланудың нормативтік-құқықтық негіздерін         жетілдіру мәселелерін трансшекаралық өзендерді пайдаланатын мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды реттеуді келісім-шарт жолымен шешуге тура келеді.

Жоғарыда келтірілген су шаруашылығының казіргі кездегі және болашақтағы өте маңызды мәселелерін жолға кою, су шаруашылығының жоғары білікті мамандары жеткілікті болғанда ғана жүзеге асатыны кімге болса да аян десек, 2004 жылғы Қазақстан Республикасының жоғары арнайы білімді мамандар дайындаудың

 

Курстық жұмыс және дипломдық жұмыстарға, диссертацияларға арналған керекті материалды көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Жұмыс түрі: материал (30 - бет)

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайты – diplomnik.kz