Дипломдық жұмыстар Кусртық жұмыстар - Дипломдық жұмыстар Кусртық жұмыстар

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Материалы

Қазақстан республикасындағы бағалы қағаздар нарығына талдау жасау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ...........................................................................................................3
1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. ОНЫҢ
ТҮРЛЕРІ МЕН ШЫҒАРУ МЕХАНИЗІМІ
1.1 Бағалы қағаздар нарығының орны, жұмыс істеуі және
құрамдас бөліктері .......................................................................................5
1.2 Бағалы қағаздар нарығының жіктелуі және түрлері..............................8
1.3 Бағалы қағаздарды шығару механизімі..................................................17
1.4 Эмитенттер мен инвесторлар туралы жалпы сипаттама......................20
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ МЕН ОНЫҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІ КӨТЕРУІ
2.1 Бағалы қағаздар нарығын реттейтін жүйелер........................................27
2.2 Бағалы қағаздарды банк аясында инвестициялау ................................29
2.3 Қ.Р бағалы қағаздардың инвестициялық
белсенділігін арттыру мен оның негізгі бағыттары...................................33
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ
ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ
3.1 Бағалы қағазадарды талдау......................................................................37
3.2 “Казпочта” АҚ акцияны шығару проспектісі мен
инвестициялық стратегиясы.....................................................................47
3.3 Бағалы қағаздардың табыстылығын есептеу………………………….53
Қорытынды.....................................................................................................58
Қолданған әдебиеттер....................................................................................60
Қосымша …………………………………………………………………….61

                                          

Бағасы: 2450 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз