Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Материалы

Кедендік терминалда жүктердің есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ .....................................................................................................................
I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1. Ақпараттық жүйені құру қағидалары..............................................................
1.2. Кеден қызметінің және басқару құрылымы сипаттамасы.............................
1.3. Ақпараттық жүйені құру мақсаты...................................................................
1.4. Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар........................................................
1.4.1. Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар..............................................
1.4.2. Ақпараттық жүйенің сенімділігіне қойлатын талаптар..................................
1.4.3. Эргономика және техникалық әсемдікке қойылатын талаптар.....................
1.4.4. Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар.........................................
1.4.5. Стандарттау және бірігейлеу жөніндегі талаптар...........................................
1.4.6. Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін қойылатын талаптар..................
1.4.7. Ақпараттың сақталынуы жөніндегі талаптар...................................................
1.4.8. Коммуникациялық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар...................
1.5. Концептуалдық схема.........................................................................................

II. КЕДЕНДІК ТЕРМИНАЛДА ЖҮКТЕРДІҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУ
2.1. Ақпараттық жүйені тұрғызудағы талаптар........................................................
2.2. Техникалық қамтамасыздандыру.......................................................................
2.3. Ақпаратты ұйымдастыру әдістері, құрылымы және құрамы...........................
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база.......................................................................
2.3.2. Ішкі машиналық ақпараттық база......................................................................
2.4. Математикалық қамтамасыздандыру................................................................
2.5. Программалық қамтамасыздандыру.................................................................
2.5.1. Жалпы программалық жабдықтау.....................................................................
2.5.2. Арнайы программалық жабдықтау...................................................................
2.5.3. Мәліметтер банктері және базалары.................................................................
2.5.4. Аймақтық және жергілікті желілер.................................................................
2.5.5. Желілердің коммуникациясы..........................................................................
2.5.6. Ақпарат айырбастау хаттамалары..................................................................
2.5.7. Мәліметтерді өңдеу тәртіптемелері...............................................................
2.5.7.1. Мультибағдарламалық тәртіптеме...........................................................
2.5.7.2. Пакеттік тәртіптеме...................................................................................
2.5.7.3. Реалды уақыт масштабындағы өңдеу тәртіптемесі................................
2.5.7.4. Жүйе компоненттері арасындағы ақпарат айырбасы............................
2.5.7.5. Сыныптау және кодтау жүйелері............................................................
2.5.8. Қолдануға, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеу мен сақтауға нұсқа...
2.5.9. Бақылау мысалы............................................................................................
2.6. Құқықтық қамтамасыздандыру...................................................................
2.7. Лингвистикалық қамтамасыздандыру.......................................................

III. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ.............................................

3.1. Ақпараттық жүйені құруға кететін шығындарды бағалау............................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.....................................................................

 

Бағасы: 1800 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз