Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Материалы

Су ресурстарының пайдалану үрдісі 

Су қорларының адам дамуының түрлі құбылыстарына көпфакторлық ықпалы және адамзаттың су мүмкіншілігіне әсерінің талдауы мен сараптық бағасы, су қорларының кез-келген елдің орнықты дамуының негізі болып табылатынын көрсетті. Су тұтынудың бүгінгі үрдістерін, басқарудын төмен тиімділігі мен реттеудің қолданыстағы экономикалык тетіктерін сақтап қалған жағдайда көптеген олем елдері осы салада күрделі дағдарыска ұшыраулары мүмкін. Бұл ретте осы дагдарыстың күнделікті тұрмысқа, ең алдымен халықтың кедей жіктері мен болашақ ұрпақтың тіршілігіне ыкпал ету салдарлары аса қауіпті болып саналады.

Жалпы, су қорларын пйдаланудың дүниежүзілік үрдістері, тұщы судың таяу онжылдықтарда аса манызды және өте тапшы табиғи қор болатыны туралы айғақтайды. Сондықтан барлық елдердін алдында адам дамуы үшін орныкты су пайдалану стратегиясын әзірлеу мақсаты түр. Орнықты су пайдаланумен қамтамасыз ету елдердің әлеуметтік-экономикалык даму перспективалары мен казіргі және болашақ ұрпақтардың лайыкты тұрмыс кешулеріне қажет жағдайлар жасаудағы мүмкіндіктерін айкындайды.

Су қорларын пайдаланудағы көптеген мемлекеттерге тән негізгі проблемалар Қазақстан үшін де таңсық емес. Су қорларының ел аумақтары бойынша әркелкі бөлінуі, ауылшаруашылық мұқтаждарға суды көп жұмсау үлесі, Қазақстан аумағынан тыс жерлерде құралатын су қорларының үлкен бөлігі. Осының барлығы, сондай-ақ еліміздің су тұтыну және су қорларын үнемді пайдалану проблемаларын шешуге байланыстылығын сабақтастырады. Су қорларының көлемдері жағынан жылдарға шақканда да, сондай-ақ бір жыл ішінде де бірталай маусымдық ауытқулар болып тұрады. Республика ауа-райының жағдайларына қарай жер үсті су көздерінің 90% дейінгі ағыны көктем мезгілінде, колданыстағы су қоймаларының қуаты жеткіліксіз жағдайларда ағады. Қазақстан экономикасы мен халқының кажеттілігіне қарай әр жылдардағы сулылыктағы су қорларының көлемдерін салғастыру жалпы республика бойынша да және жеке аймактарда да су тапшылығы туралы айгақтайды Су қорларының тапшылығына. негізінен, суармалы егіншілік ұшырайды, ал өнеркәсіп кәсіпорындары іс жүзінде су тапшылығынан жапа шекпейді, өйткені олар, көбіне өзендер мен су тоғандарының жағаларына орналаскан және өзендер мен көлдерге лас сарқынды сулар ағызады.

Еліміздің кейбір аймақтарындағы су қорларының тапшылығы пайдалы қазбалар қосалқы қорларымен сабақтас экономиканың кен өндіруші салаларын дамыту үшін табиғи әлеуетті толық іске асыруға, сондай-ақ жекелеген калалар мен өнеркәсіп кешендерін дамытуға мүмкіндік бермейді. Тұтыну мен елде бар су арасындағы тепе-теңсіздік әлеуметтік-экономикалык міндеттерді тиімді шешуді, Арал теңізі мен Балқаш көлінің су алаптарындағы экологиялык ахуалдарды калпына келтіруді тежейді.

Соңғы жылдары үкімет су шаруашылығын дамыту және су қорларын баскару жөнінде біршама жұмыстар жүргізіп келеді. Алайда, мемлекеттік органдардың күш салуларына қарамастан, көп проблемалар әлі де шешілмей отыр. Таза сумен және қанағаттанарлық санитарлық жағдайлармен қамтамасыз етілмеу - диарея мен бірқатар өзге де аурулардың таралу себептерінің бірі. Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын суландыру әдістері су тұтынудағы катынаста өте ысырапты болып табылады, ал пайдаланылатын судың тен жарымы топыраққа сіңіп, жерлерді батпақтандырады және сорлануға үшыратып, судың елеулі шығындарына душар етеді. Қазіргі кезде су қорларын үнемді жұмсауға ынталандыратын ешқандай, не әкімшілік, не экономикалык шаралар жоқ.

Осы проблемаларды шешу үшін орнықты дамудың Ұлттық стратетиясын әзірлеу қажет (ТДҰС), стратегияда су қорларын үнемді пайдалану мен қорғауды көздейтін қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұзақ мерзімді мақсаттар белгілеуі тиіс. Ұзақ мерзімді кезенде түрақты су тұтынуға бағытталған мемлекеттін  белсенді саясатынсыз, халықтың тұрмыс деңгеійн көтеру, кедейшілікті азайту, әлеуметтік инфрақұрылымлы сақтау мен дамыту проблемаларын шешу қиын болады. Бұл ретте, орнықты су тұтынуға көшудің стратегиялық бағыты көбіне

 

Курстық жұмыс және дипломдық жұмыстарға, диссертацияларға арналған керекті материалды көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Жұмыс түрі: материал (30 - бет)

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайты – diplomnik.kz