Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Материалы

Жер бетінде су қорының таралу мен қамтамасыз етілуі

Тақырыптың өзектілігі: Халықты сапалы ауыз сумен камтамасыз ету проблемасы Қазақстан Республикасында су ресурстарынын табиғи тапшылығымен қатар санитарлық-эпидемиологиялық мән-жайлардың нашарлауына, сумен жабдықтау және суды тарату жүйелерінің аурулардың көбеюіне әкеп соғатын канағаттанғысыз техникалық жай-күйінен туындап отыр.

Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: Су жер бетіндегі тіршіліктін ең құнды элементі болып табылады. Су адамның күнделікті қажеттіліктерін, денсаулық сақтауды, тамақ өнімдерін шығаруды, электр энергиясын өндіру мен аймақтык және жаһандык экожүйелерді дұрыс ұстап тұруды канағаттандыру үшін аса қажет. Жер кабатының 70% су жайлағанына қарамастан тұщы су небәрі 2,5% ғана құрайды, әрі судың 70% мұз айдындары мен жоғарғы су кабаттарында (0,3%). Судың қалған бөліп топырақ ылғалы ретінде көрініс табады. Адамзат жер бетіндегі су көп тараған субстанциялардың бірі тұщы су қорларының 1% азын пайдалана алады. Шаруашылық кызметгін ықпал етумен су қорларының сандық өзгерістерін есепке алу проблемасы XX ғасырдың 50-ші жылдары, дүниежүзінде су тұтыну күрт үлғайған кезде туындады. Егер 1900-1950 жылдар арасында су тұтынудын орташа өсімі онжылдық ішінде 156 км3 құраса, 1950 жылдан 1960 жылға дейін -630 км3 жетті, яғни 4 есеге өсті. ал кейінгі жылдардағы онжылдық ішінде 800-1000 км3 дейін ұлғайды.

Жұмыстың ғылыми және практикалық маңызы: XX ғасырдың орта шеніне дейін су таусылмайтын және экономикалық құндылыққа ие емес табиғи ресурс болып есептеліп келді. Қазақстан аймағының  әркелкі бөлінуі мен су қорларының шектеулілігі, тұтыну көбейген сайын судың кажеттілігі мен әмбебаптығы коғамдастықтың суға деген катынасын өзгертуге мәжбүр етті. Сондықтан су қорларының тарлуы, оны қорғау, су қорларынын проблемалары, сондай-ақ адамзат дамуын сумен қамтамасыз ету және адамзатты су тапшылығына ұшыратпауға ғылыми тұрғыдан зерттеудің маңыздылығы зор.

Дипломдық жұмыстың зерттеудің әдістері мен тәсілдері: Әлемдегі және Қазақстан территориясындағы су ресурстарымен қамтамсыз етілуінің  ғылыми деректерге сүйене отырып талдау жасау.

Су қорларының таралу жағдайының статистикалық мәліметтерін салыстырмалы түрде қарастыру.

Дипломдық жұмыстың практикалық маңызы:

Білімгердің дипломдық  және басқада ақпараттық мәліметтерді алуға пайдалануға болады.

Дәріс беру процесінде ” Қазақстанның физикалық географиясы „  курсында  ішкі су географиясында материалдарды пайдалануға болады.

Дипломдық жұмысының құрылымы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан тұрады. Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

Курстық жұмыс және дипломдық жұмыстарға, диссертацияларға арналған керекті материалды көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Жұмыс түрі: материал (30 - бет)

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайты – diplomnik.kz