Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құбырлар орнату мұнай мен газды экспорттау

Мазмұны

 

Кіріспе                                                                                                    6

1.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1       Жобаланатын процестің арнаулы,қысқаша сипаттамасы                  8

  1.2 Шикізаттың, дайын өнімдердің және қосалқы материалдар  

сипаттамасы мұнайы.

1.3Дайын өнімдерді пайдалану                                                                       12

1.4 Жобаланатын процестің теориялық негіздері                                   13

1.5       Технологиялық процестің жобалануы және дәлме-дәл жазбасы   20

  1.6 Процесті аналитикалық бақылау                                                       23

1.7 Технологиялық процесті автоматизациялау                                          27

 

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

2.1Қондырғының өндірістік бағдарламасын есептеу                             31

2.2. Капиталды шығындарды есептеу                                                       32

2.3 Қондырғының материалды балансы                                                  37

2.4 Шикізаттық жылуалмастырғыштың есебі                                            41

2.5. Негізгі құрал жабдықтарды таңдау және сипаттамасы                      42

2.6 Қондырғыдағы өндірісті және еңбекті ұйымдастыру                           43

2.7 Қондырғының өндірістік қызметкерлері санын есептеу                     45

2.8 Көмекші жұмысшылар санын зауыттық мәліметтер  бойынша есептеу         46

2.9 Реагенттерге, катализаторларға, отынға және энергияға  қажеттіліктерді және құнын есептеу                                                                   50

2.10 Өндірістің тиімділігін есептеу                                                                 56

 

3  Еңбекті қорғау                                                                                        58

3.1 Қоршаған ортаны қорғау                                                                           63

Қорытынды                                                                                                         67

Пайдаланылған әдебиеттер                                                                              68

 

Бағасы: 900 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз