Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құмкөл  кен орнының  2-ші кешеніне қатысты мұнай өндіру ұңғымаларының  түп аймағына  тұз қышқылымен әсер ету

Мазмұны

 

кіріспе........................................................................................................................6

1.Геологиялық   бөлім.

1.1.Географиялық және экономикалық жағдайлары................................................8

1.2.Тектоника...............................................................................................................9

1.3.Мұнайгаздылығы.................................................................................................11

1.4.Гидрогеологиялық сипаттамасы........................................................................15

 

2. ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.

2.1.Ұңғыманың түп аймағына әсер ету әдістері.....................................................17

2.2 Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу...................................................................19

2.3. Тұз қышқылын өңдеуге дайындау....................................................................21

2.4. Ұңғымаларды тұз қышқылымен өндеудің түрлері.........................................23           

2.5. Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеудің техникасы  мен  технологиясы ......25          

2.6. Құмкөл кен орны 2- ші кешеніне қатысты ұңғыманың түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу..................................................................................................27

3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.

3.1. Құмкөл кен орнын игеру тарихы мен  компанияның  ұйымдық             құрылымы...................................................................................................................29

3.2. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштері......33

3.3. «Петро Қазақстан»  АҚ – ның  кен орындарын  дамыту бойынша       зерттеулері..................................................................................................................36

 

4. еңбекті қорғау бөлімі.

4.1. Зиянды  заттармен  уланудың  алдын  алу  және  қауіпті  сәулелерден қорғану........................................................................................................................37

4.2. Шу мен дірілден қорғану шаралары.................................................................42

4.3.  Химиялық реагенттерді айдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары...................45

 

5. ҚОРШАҒАН  ОРТАНЫ  ҚОРҒАУ  БӨЛІМІ.

5.1.Ұңғыма түп аумағының өткізгіштігін көтеру әдістері....................................47

5.2. Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдісінің экологиялық аспектілері.....48

5.3. Мұнай және газ өндірудің экологиялық проблемалары.................................50

 

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................52

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................54

 

 

Бағасы: 1000 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз