Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Форреактор қолданылатын өнімділігі 2 млн. 250 мың т/ж дизель отынын сутегімен тазалау қондырғысын дайындау

Мазмұны

 

Аннотация  ...........................................................................................................

Нормативтік сілтемелер .....................................................................................

Анықтамалар .......................................................................................................

Белгілеулер және қысқартулар ..........................................................................

Кіріспе...................................................................................................................

1 Әдеби шолу........................................................................................................

2 Өндіріс әдісін таңдау және оның құрылыс орны...........................................

3 Шикізат, реагент және дайын өнімдердің сипаттамасы...............................

4 Жобаланушы қондырғының технологиялық схемасының суреттемесі және оның ерекшеліктері....................................................................................

5 Процестің материалдық тепе-теңдігі..............................................................

6 Технологиялық есептеулер..............................................................................

7 Механикалық есептеулер.................................................................................

8 Негізгі және қосалқы құрал-жабдықтарды таңдау........................................

9 Өндірісті аналитикалық бақылау....................................................................

10 Бақылау - өлшегіш приборлар және процесті автоматтандыру.................

11 Қоршаған ортаны қорғау................................................................................

12 Тіршілік қауіпсіздігі.......................................................................................

13 Процестің техника-экономикалық көрсеткіштері.......................................

14 Бизнес-жоспар.................................................................................................

15 Ғылыми-зерттеу жұмысы элементтері.........................................................

Жалпы қорытындылар.........................................................................................

Қолданылған әдеби көздер тізімі.......................................................................

Қосымша...............................................................................................................

Бағасы: 2000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз