Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Дента-Люкс ЖШС мәліметтері негізінде жазылған диплом жұмысы

 

Кіріспе

 -  «Дента-Люкс» ЖШС-нің  техникалық-экономикалық  көрсеткіштерін зерттеп, талдау жасау;

-  серіктестіктегі көлік құралдары, мүлік және жер салықтары бойынша есеп айырысуларды ашып көрсету;

-  бюджетпен есеп айырысу аудитін, сонымен бірге міндеттемелерге талдау жасауды қарастыру болып табылады.

Дипломдық жұмыстың зерттелу обьектісі  «Дента-Люкс» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі болып табылады. Серіктестік 1979 жылы құрылған, медициналық  қызметтің төмендегі түрлерін көрсетеді:балалар мен ересектерге  барлық  амбулаториялық  соматологиялық  көмек  көрсету (терапевтік,  хирургиялық, ортопедтік және дәрігер  ортодонттың  көмегі); жоғарғы  және  төменгі  еріндердің  табиғи  ауытқуларын  қалпына  келтіру; тістерді  қолдан  қалпына  келтіру; Физиолечение; рентген  сәулелерімен  тексеру.

Қазіргі қаржылық жағдайын анықтау үшін оның қызметінің негізгі Экономикалық көрсеткіштеріне талдау жүргіземіз (Қосымша А);

2007 жылы өнімдерді, жұмыс пен қызметті сатудан табыстар 13722,3 мың   теңгені құрады, яғни 2005 жылмен салыстырғанда 302,2 мың теңге немесе 2006 жылмен салыстырғанда  96,7 пайызға  азайған.

  Табыс көлемінің төмендеуі  өнімдерді, жұмыс пен қызметті жүзеге асыруға кеткен шығындардың өсуімен түсіндіріледі.  Берілген деректі растайтын  2007 жылы сатылған өнімнің өзіндік құнының көлемінің 2005 жылмен салыстырғанда 757,9 мың теңгеге немесе 75,7 пайызға, ал 2006 жылмен салыстырғанда 596,2 мың теңгеге немесе 4,6 пайызға көбейген.

   Бір жұмысшыға орташа айлық жалақы 2007 жылы 24000  теңгені құрады, яғни оның көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 13,2 пайызға көтерілген. Бұл жұмысшылардың жылдық жалақы қорының көтерілуімен шақырылған.

   Кәсіпорынның негізгі қорларының қор қайтарымдылығы    2007 жылы, 2005  жылмен салыстырғанда 43,1 пайызға көбейіп, 2006 жылмен салыстырғанда да 7,8 пайызға көбейген.  Бұл өнімді сатудан табыс көлемінің  көтерілуімен шақырылған. 

 Өнімнің қор сыйымдылығы 2007 жылы,  2005 жылмен салыстырғанда 70,2 пайызға азайып, 2006 жылмен салыстырғанда да 94,2 пайызға азайған, бұл берілген кәсіпорын үшін теріс фактор болып табылады.  Қор сыйымдылығы көрсеткішінің төмендеуі берілген ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін теріс фактор ретінде бағаланады.  Серіктестіктің кредиторлық қарыздары жоқ. Ал дебиторлық қарыздары  2007 жылы   2005 жылмен салыстырғанда 25,1 пайызға көбейіп, ал 2006 жылмен салыстырғанда керісінше  6,8 пайызға азайған.

  Зерттеу пәні      серіктестіктегі бюджетпен есептесу есебі мен аудиті  болып табылады.

 Дипломдық жұмыстың  теориялық және әдістемелік негізі  жалпы бюджетпен есеп айырысу мәнінің теориялық және әдістемелік аспектілері, отандық және шетелдік ғалым-экономистерімен әзірленген  оларды уақытылы анықтау, мойындау  механизмдері қызмет етеді.

       Осыған орай «Транспорт құралдары, мүлік және жер салықтары бойынша бюджетпен есеп айырысу есебі мен аудиті»  тақырыбындағы дипломдық жұмыс «Дента-Люкс» ЖШС мәліметтері негізінде жазылған.

   Экономикалық механизмді қосатын, экономикалық процесстерді басқару жүйесінің бір элементі- басқару органы жүйесі болып табылады.  Яғни ол осы жүйенің екі элементімен өзара әрекет етеді, басқарудың экономикалық әдістері және өндірісті ұйымдастыру нысаны.  Іс-тәжірибе  көрсеткендей, басқару органы құрылымының ұйымдастыру құрылысы емес, ал олардың қызметінің мазмұны маңызды болып табылады. Өйткені ол әкімшіліктік және экономикалық әдістерді келісімді қолдануға байланысты.

      Дипломдық жұмысқа «Дента-Люкс»  ЖШС-нің  үш жылдық қорытынды есептері, алғашқы құжаттары пайдаланылды.  Серіктестіктің 3 шоты бар: есеп айырысу, валюталық, субшоты.

Дипломдық жұмыстың құрылымы. Серіктестіктің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері аталған жұмыстың бірінші бөлімінде талданып, көрсетіледі. Атап айтқанда: өнімді сатудан түскен табыс көлемі, сатылған өнімнің өзіндік құны, жалпы табыс, кезең шығындары, негізгі және негізгі емес қызметтен түскен табыстар, таза табыс көлемі, дебиторлық және кредиторлық қарыздар көлемі,  жұмысшылар саны,т.б. көрсеткіштер талданып қарастырылған.

         Жұмыстың екінші бөлімінде жалпы бюджетпен есеп айырысу есебі, атап айтқанда көлік құралдары, мүлік және жер салықтары бойынша есеп айырысудың ұйымдастырылуы қарастырылған.       Сонымен қатар үшінші тарауда осы міндеттемелерге аудит жүргізу ерекшелігі мен  талдау   қарастырылған.

 

Бағасы: 700 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз