Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

«Сәрке батыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі диплом жұмысы

 

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ-----------------------------------------------------------------------------------.

І  «СӘРКЕ БАТЫР» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ

    СЕРІКТЕСТІГІНІҢ БАСҚАРУ-ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

1.1. Серіктестіктің есеп саясаты-------------------------------------------------------

1.2. Серіктестіктің құрылу тарихы мен қызметі-----------------------------------

ІІ  АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР ЕСЕБІ:АҚША ЖӘНЕ ДЕБИТОРЛЫҚ 

     ҚАРЫЗДАР---------------------------------------------------------------------------

2.1 Ағымдағы есептерді анықтау мен оларды жіктеу---------------------------

2.2 Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі-----------------------------------

2.3 Дебиторлық берешекті мойындау мен өлшеу--------------------------------

ІІІ  ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР ЕСЕБІ. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ

АКТИВТЕР ЕСЕБІ----------------------------------------------------------------

3.1.Тауарлы – материалдық құндылықтар есебі---------------------------------

3.2 Негізгі құралдар есебі-------------------------------------------------------------

3.3  Материалдық емес активтер есебі----------------------------------------------

ІV  АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІ

4.1 Міндеттемелердің маңызы-------------------------------------------------------

4.2 Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу---------------

4.3 Еңбек және еңбекақы есебі-------------------------------------------------------

4.4  Табыстар мен шығыстар есебі--------------------------------------------------

4.5 Жарғылық капитал есебі----------------------------------------------------------

4.6. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын   талдау

ҚОРЫТЫНДЫ----------------------------------------------------------------------------

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ------------------------------------------

ҚОСЫМШАЛАР-------------------------------------------------------------------------

                                          

 

Бағасы: 700 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз