Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе
1 Геолого.технологиялық бөлім
1.1 Кен орынның геологиялық құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орын жайлы жалпы мәлімет
1.1.2 Өнімді қабаттардың коллекторларлық қасиеттері, кеуектілігі, өткізгіштігі және мұнайға қанығуы
1.1.3 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері
1.1.4 Мұнай, газ және конденсат қорлары
1.2 Кен орнын игеру жүйесі
1.2.1 Игерудің ағымдағы жағдайын талдау
1.2.2 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын талдау
1.2.3 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
1.2.3.1 Кен орнына ұңғыларды орналастыру
1.2.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының көрсеткіші
1.2.5 Қабат қысымын ұстау жүйесі
1.2.5.1 Газды қабатқа айдаудың техникасы мен технологиясы
1.2.5.2 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау
1.3 Мұнай және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
1.3.1 Ұңғыны пайдаланудың тәсілдерінің сипатамасы
1.3.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кезлесетін қиыншылықтар мен олармен күресу
1.3.2.1 Кәсіпшілік құрылғыларды коррозиядан қорғау
1.3.2.2 Гидрат түзілудің алдын алу мен оларды жою
1.3.2.3 Парафин шөгінділерімен күресу шаралары
1.3.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшілік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар
1.3.3.1 ГКДК.2
1.3.3.2 ГКДК.3
1.4 Арнайы бөлім
1.4.1 Газ ұңғымаларының технологиялық режимдері
1.4.1.1 Газ ұңғымаларының технологиялық режимдеріне жалпы сипаттама
1.4.1.2 Қарашығанақ кен орнында газ ұңғымаларының тиімді технологиялық режимі
1.4.2.1 Газ кен орнын игеру режимін есептеу
1.4.2 ЭЕМ.ді қолдану
1.4.2.1 Есептеуді Excel бағдарламасында шығару
1.4.2.2 Графиктік сұлбалары
2 Экономикалық бөлім
2.1 Кен орынды игерудің техника.экономикалық көрсеткіштері
2.2 Кен орнында қабатқа құрғақ газ айдау үрдісін қолдану кезіндегі жылдық шығындардың есебі
2.2.1 Амортизацияны есептеу
2.2.2 Еңбек ақы қорын есептеу
2.2.3Әлеуметтік сақтандыру төлемдері
2.2.4 Энергетикалық шығындар
2.2.5 Ұңғыны жерасты жөндеуге кеткен шығындар
2.2.6 Жабдықтарды жөндеу шығындары
2.2.7 Өндірісті дайындау және меңгеру шығындары
2.2.8 Жоспарлы жұмыстарға арналған шығындар
2.2.9 Жылдық эксплуатациялық шығындар
2.2.10 Өзіндік құн үлесі
3 Еңбекті қорғау
3.1 Қарашығанақ кен орнында қауіпті және зиянды факторларды талдау
3.2 Өндірістік санитария
3.3 Қауіпсіздік техникасы
3.4 Өрт қауіпсіздігі
4 Қоршаған ортаны қорғау
4.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар
4.2 Мекемелерде қоршаған ортаға байланысты қысқаша мәліметтер
4.3 Атмосфералық ауаны қорғау
4.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау. Олардың сипаттамасы
4.3.2 Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау
4.3.3 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері
4.3.4 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары
4.3.5 Санитарлы . қорғау аймағы
4.4 Су ресурстарын қорғау
4.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау
4.5 Жер ресурстарын қорғау
4.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 71 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz