Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қарамандыбас кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе
1 Геологиялық бөлім
1.1 Қарамандыбас кен орнының географиялық және экономикалық жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .
1.2 Кен орнының геологиялық зерттеулерінің тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Кен орын туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Мұнай.газдылығы және оның преспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Сулылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.8 Ұңғыны қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймағы ... ... ... ... ... .
1.8.1 Бұрғылау ерітіндісінің жұтылу мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8.2 Ұңғыма қабырғасының опырылып түсу мүмкіндігінің аралығы ... ... ..
1.8.3 Мүмкін болатын қауіпті ұстау аймағындағы аралық ... ... ... ... ... ... ... .
1.8.4 Мұнай газдың пайда болатындағы мүмкін болатын аралықтар ... ... ...
1.9 Тасбағанды іріктеу аралық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Болашақта горизонтты сынау және ашу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10.1 Горизонтты сынау тәсілдері және аралық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.10.2 Өнім горизонтын ашу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.11 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Техникалық және технологиялық бөлім
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау (бұрғылау жабдықтары мен мұнара) ...
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.1 Қашаулардың түр.өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін,
өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін
жуу сұйығының шығынын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6.3 Қашаудың өстік салмағын және оның айналу жиілігін жобалау ... ... .
3 Еңбек қорғау бөлімі
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.2.3 Өндірістік жарықтама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.5 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі  70 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz