Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Солтүстік Үстірттің геологиялық даму тарихын, геологиялық құрылымын зерттеу және пермь-триас кешендерінде мұнай және газ шоғырларын табу диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
1. Геологиялық бөлім
1.1 Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары
1.2 Алаңның геологиялық геофизикалық зерттелу тарихы
1.3 Литологиялық.стратиграфиялық сипаттамасы
1.4 Тектоника
1.4.2 Мұнайгаз перспективасын бағалауда құрылымдық сілтемелер
1.4.3 Солтүстік Үстірт ойпатының геологиялық даму тарихы. (арнайы бөлім)
1.5 Мұнайгаздылығы
1.6 Жер асты суларының сипаттамасы
1.7 Мұнай қорын есептеу
II Жобалық (әдістемелік) бөлімі
2.1 Ұңғы бұрғылаудың геологиялық жағдайлары
2.2 Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі
2.2.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері
2.2.2.Іздестіру ұңғыларын орналастыру жүйесі
2.3 Ұңғыманың конструкциясын негіздеу
2.3.1 Ұңғыма конструкциясын жобалау
2.4 Үлгі тас пен шлам алу
2.5 Ұңғымаларда геофизикалық жұмыстарды жүргізу
2.6 Өнімді қабаттарды сынау және бақылау
3. Экономикалық бөлім
3.1 Мұнай мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру
3.2 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастырылуы.
3.3 Материалды.техникалық жабдықтау
3.4 Негізгі техника.экономикалық көрсеткіштер есебі
3.5 Жобадағы ұңғының құрылысын қаржыландыру
4 Қоршаған ортаны қорғау
Жер және су объектілерін қорғау 70 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz