Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Оңтүстік ақшабұлақ аймағындағы барлау ұңғысын орналастыру диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ

1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлар.
1.2 Ауданның геолого.геофизикалық зерттеу тарихы.
1.3 Стротиграфия.
1.4 Тектоника.
1.5 Мұнайгаздылығы және анық песпективасы.
1.6 Сулылығы.
1.7 Ұңғыны қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары.
1.8 Керн ашу аралықтары.
1.9 Перспвктивалы қабаттарды ашу және сынау.
1.10 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу.
2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау және дәлелдеу.
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау бұрғы құбырлар тізбегін беріктікке есептеу.
2.4 Ұнғыны жуу.
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әртереңдік аралықтары үшін тағайындау.
2.4.2 Жуу суйығының барлық түрі үшін саздың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және т.б. материалдардың шығымдарын анықтау.
2.4.3. Жуу сұйығын дайындау, химиялық оңдау үшін және ұңғы сағасына саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау.
2.4.4 Ұңғыны жуудың гидравликалық есебі.
2.5 Бұрғылау қондырғасын таңдау.
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау.
2.6.1 Қашауларды 4 түр .өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін, өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау.
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының жағынан жобалау.
2.6.3 Қашауға түсірілетін остік салмақпен және оның айналу жиілігін жобалау
2.7 Ұнғыларды бекіту.
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу.
2.7.2. Аралық және пайдалау құбырлар тізбегінің төменгі құрылмалары.
2.7.3. Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру.
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу.
2.8 Ұңғыларды игеру.
2.9 Еңбекті қорғау бөлімі.

3 АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Мұнай мен газ ұнғыларын цементтеу кезінде жетірілдірілген құрылмалы орталаушы сиымдылықты ыдыс қолдану тәжірибесі 67 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz