Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Октябрьск мұнай кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Кен орнының геологиялық . физикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Геологиялық құрылымының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ...
1.3 Коллекторларды бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Кеуектілік және өткізгіштік коэффициенттерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайға қанығушылық коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6 Мұнай, газ және судың қасиеті мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Физикалық . гидродинамикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.8 Мұнай мен газдың қорлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
2 Игеру обьектісін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 МКОИ есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 ЭЕМ қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 Игеруді жобалау үшін геологиялық . кәсіпшіліктік және техника . эканомикалық негіздемесін дайындау
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайын және мұнайды өңдеу көлемін ұлғайту әдістерінің қолданылу тиімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат қысымы
ның өзгерісін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.3 Жүзеге асатын игеру жүйесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3 Қабаттың геологиялы.физикалық моделдерінің қабылданған есебін дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ..
3.3.1 Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі үшін қабылданған қабаттардың есептік моделдерін және олардың геологиялы.физикалық сипаттамаларын дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік нұсқасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану объектілерін бөлуді дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4.2 Игерудің есептік варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін айқындау ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.3 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау (дәлелдеу) ... ... ..
3.4.5 Ығыстыру процесімен қамтуды, және резервтегі ұңғылар санын анықтау
3.4.6 Кеніштерде қысым төмендеген кезде өндіру ұңғымаларының өнімділігінің өзгеруі ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.7 Кен орнына ұңғыларды орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 Игеру нұсқаларының технологиялық және техника.эконоикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Игеру нұсқаларының экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Игеру нұсқаларының технологиялық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Жер қойнауынан мұнай алудың есептік коэффициенттерін талдау ... ... ... ..
5 Мұнайды және газды өндірудің техникасы мен технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу ... ... ... .... ... ... ... ...
5.1.1 Ұңғыны фонтанды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1.2 Ұңғыны механикалық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.3 Кен орнындағы жабдықтардың жұмысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын.алу және олармен күресу шаралары ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4 ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін қолданылатын судың сапасына қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... . ... ... ... ... ...
5.5 Мұнай бергіштікті ұлғайту әдістерін қолдану кезінде қабатқа жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен техникасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.5.1 Мұнай бергіштікті ұлғайту әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.2 Ұңғының түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.3 Түп аймағын өңдейтін ұңғыны таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.4 Ұңғыманы өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.5.4.1 Қышқыл ерітіндісін дайындау тәртібі және қолданылатын агрегаттар ...
5.5.5.2 Тұз қышқылымен өңдеу жұмыстарының орындалу реті ... ... ... ... ... ... ...
5.5.4.3 Ұңғының түп аймағын тұзқышқылмен өңдеудің есебі ... ... ... ... ... ... ... ..
5.6 Жұмыс агентін дайындаудың технологиясының құрылымын салыстырмалы таңдау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 "Октябрьск мұнай" мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 "Октябрьск мұнай" мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай.күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ..
6.4 Техника.экономикалық көрсеткіштердің талдауы ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.6 Жобаның экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 Игеріліп жатқан қабатты және ұңғыманың пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын бақылау ... ... ... ... ... ...... ... ... ...
7.1 Кен орнын игеруді бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Кен орнын игеру процесін реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.3 Қышқылмен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.2 Жуу агрегатында жұмыстың қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1 Ұңғыны жуу кезіндегі және қышқылмен өңдеу кезіндегі жұмыстардың қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..
9 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.2 Мекемелерде қоршаған ортада байланысты қысқаша мәліметтер ... ... ... ...
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздерінің болуын талдау. Олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ...
9.4 Су ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.4.1 Суды тұтыну. өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5 Жер ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.6 Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.6.1 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7 Кәсіпшілік қалдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.8 Радиация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10 Ғылыми бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..107 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz