Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Мұнай кен орындарының физикалық-химиялық әдістері диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ.ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1. Ерітінділермен және газдар арқылы жоғары қысымда қабаттан мұнайды ығыстыру ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... .
1.2.Мұнай қабаттарын полимерлі және мицеллярлы.полимерлі суландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3.Мұнай кен орындарын өндіру кезінде физикалық.химиялық әдістерді қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4.Мұнай кен орындарын игерудің физико.химиялық әдістері, проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫН ЖЫЛУ ӘДІСТЕРІМЕН ИГЕРУ ... ... ... . 12
2.1. Қабаттағы температуралық жағдай мен оның кен орынды игеру кезіндегі өзгерісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2Қабаттардан мұнайды ыстық сумен және бумен ығыстыру ... ... ... ... 14
2.3.Бу генераторлы қондырғылардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.4.Ұңғыманың түп жанындағы аймақты бу жылумен игеру ... ... ... ... ... 23
2.5.Қабат ішіндегі жану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
3.ҚАБАТҚА ӘРТҮРЛІ ӘСЕР ЕТУ АРҚЫЛЫ ҚАБАТТАРДЫҢ МҰНАЙБЕРГІШТІГІН АРТТЫРУ ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
3.1.Бетті белсенді заттардың (ББЗ) ерітінділері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.ББЗ айдау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
3.3.ББЗ су ерітінділерін пайдаланудың техникалық негіздері ... ... ... ... ... 35
3.4.Қабаттың мұнайбергіштігін арттыру үшін микроэмульсияларды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...36
4.Қабатты гидравликалық жару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
4.1.Қабатты гидравликалық жарудың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
4.1.1.Абразивті перфорациялы гидравликалық жару ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
4.1.2.Магнийлі гидравликалық жару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
4.1.3.Ваккумды ыдысты гидравликалық жару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
4.2.Гидрожарудың технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
4.3.Қабатқа әсер етудің басқа физикалық әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47
5.ЭЛЕКТРЛІ ӘСЕР ЕТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНЫП МҰНАЙ БЕРГІШТІКТІ АРТТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz