Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған жабдықтар диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе

Ұңғыманы салудың қолданыстағы технологиясы жер бетінің техногенді
ластануы деп те, бұрғылау процессінде қабат коллекторын ашу барысында
тереңдікте физика-химиялық өзгерістер деп те атауға болады.
Ұңғыманы бұрғылау кезінде қоршаған ортаны ластаушы бұрғылау
ертіндісін дайындауда қолданатын көптеген химиялық реагенттер болып
табылады. Бұрғылау ертіндісінің сапасын жоғарылату үшін тазалау жүйесі
қолданады.
Тазалау блогы аз қалдықты технологиясы бойынша бұрғылау жұмыстарын
жүргізуге арналған және бұрғылау қондырғыларының барлық калсстарының
айналым жүйесінің құрамына кіреді. Айналым жүйесінің жабдықтары келесі
жұмыстарды қамтамасыз етеді:
- виброелектегі шламнан бұрғылау ертіндісін тазалай;
- ертіндіні төмен ылғалды шламды бөлумен құм және саз бөлгіштерде
өңдеу;
- бұрғылауда ертіндіні бірнеше рет қолдану және онан коллоидты
фазалардың артығын алу, сонымен қатар ұңғыманы бұрғылауды аяқтағаннан кейін
баритті регенерациялау;
- бұрғылау ертінділерінен айдау су мен төмен ылғалды шламға бөлу
арқылы ертіндінің артығын өңдеу;
-бұрғылау ертінлерін газсызданыру.
Толық жиынтықты тазалау блогын қолдану бұрғылау қалдықтарының көлемін
1,5 есеге азайтады, 15-20% - химиялық реагенттердің шығынын төмендетеді.
Амбарсыз бұрғылау процессінде тазалау блогынан төмен ылғалды шлам шығады,
және ол контейнерде немесе бортты тасымалау құралдарында тасымалдауға
жарамды.
Мұндай шламды аз шығыда белгілі технология бойынша залалсыздандыруға
болады.
Сапалы тазаланған бұрғылау ертіндісі авариялық жағдайлардың болу
мүмкіндігін едәуір төмендедеті, сонымен бірге бұрғылау жабдықтарының жөндеу
аралық периодын ұзартады.

1. Техникалық бөлім
1.1 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған жабдықтар

Бұрғылаудың технологиялық операцияларын орындау үшін, әртүрлі
функционалды мақсаттардағы машина жабдықтар, механизмдер мен жабдықтар
қолданылады. Осы бұрғылау жұмыстарын орындау үшін, қолдану кезіндегі
функциялары және техникалық параметрлері ұқсас, қосалқы сипаттағы ортақ
пайдалануға арналған жабдықтарды – бұрғылау кешені деп атаймыз. Бұрғылау
кешенінің орталық буыны бұрғылау қондырғысы болып табылады.
Бұрғылау қондырғысы – бұрғылау машиналары, механизмдері мен
жабдықтарының жиынтығы.
Қазіргі заманғы бұрғылау кешендері төмендегідей бөлімдерден тұрады:
– бұрғылау жабдықтары (тальдік механизм, сорап, бұрғылау лебедкасы,
вертлюг, ротор, күштік жетек және т.б);
– бұрғылау құрылымдары (мұнара, мұнараның қозғалмайтын бөлігі,
стеллаждар және т.б);
– ауыр жұмыстарды механикаландыруға арналған жабдықтар (қашаудың
берілуін реттегіш, көтеріп-түсіру операцияларын автоматтандыру тетіктері,
автоматтандырылған бұрғылау кілті, көмекші лебедка, жөндеу жұмыстарына
арналған крандар, бақылау пульті т.б);
– бұрғылау ерітінділерін дайындау,тазарту және регенерациялауға
арналған жабдықтар(дайындау блогы, виброелек, құмбөлгіш, таңдамалы
сораптар, химиялық реагенттер үшін ыдыстар,);
– манифольд (дросселдік-жапқыш құрылғы және т.б);
– бұрғылау қондырғыларының блоктарын жылыту құрылғылары (жылу
генераторлары, қыздыру радиаторлары,).
Құрастырылуы жағынан бұрғылау жабдықтары әмбебап жөнделетін
механизмдер болып табылады. Осыған байланысты, бұрғылау қондырғысын
универсалды өңдеу мен тасымалдауда өзінің тиімді жақтарын қалыптастырады
және оның жөндеу сипаттамалары: салмағы, секциялары.
Техникалық деңгейіне байланысты әсіресе, жаңа заманғы бұрғылау
жабдықтары ұңғыма құрылысы технологиясының осы заманғы талаптарына және шет
ел аналогтарының осы заманғы деңгейіне сәйкес келеді.

Күрделі өнімнің сапа деңгейін бағалау тапсырмасына бұрғылау
жабдықтарының сапасын бағалауды да жатқызуға болады. Ол барынша еңбек
сыйымдылықты, көп кезеңді және спецификалық болып табылады.
Бұрғылау жабдықтарының көп жағдайларда жеке номенклатуралы
көрсеткіштерімен сипатталатын, көп функцоналды айырмашылықтары бар
кешендерден тұратыны белгілі. Сондықтан, бұрғылау жабдықтарының сапа
көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдай отырып, оның қажеттілігі мен

 62 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz