Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Маңғыстау облысында орналасқан асар ауданы бойынша жиналған геологиялық геофизикалық материалдар диплом жұмысы

Мазмұны

АҢДАТПА
АННОТАЦИЯ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

1 Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1 Алаңның географиялық . экономикалық ерекшелігі ... ... ... ... 10
1.2 Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы ... ... ... ... ... . ... ..11
1.3 Литологиялык.стртиграфиялық қимасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .16
1.5 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.6 Қиманың гидрогеологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . .23

2 Техникалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.1. Бұрғылаудың геологиялық жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.2 Бұрғылау сұйығының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.3 Зертханалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.4 Ұңғы құрылымын негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ...26
2.4.1 Ұңғы құрылымын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .26
2.4.2 Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.4.3 Пайдалану тізбегін цементеуге есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...31
2.5 Ұңғы сағасының жабдықтары ... ... ... ... ... .. ... ..33
2.6 Геологиялық геофизикалық зерттеулер жинағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .33
2.6.1 Шлам мен кернді алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.6.2 Өнімді қабаттарды сынау және байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
2.7 Мұнай қорын есептеу ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... 37
1.9 Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ..39

3 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
4 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.1 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.1.1 Өндірістік санитария 48
4.1.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
4.1.3 Өндірістік жарықтандыру және шулардан қоғану.шаралары ... ... .. ...50
4. 2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...51
4. 2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
4. 2.2 Өндірістік жарықтама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
4. 2.3 Зертхананы желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
4. 2.4 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
4. 3 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
4.3.1 Жер,су, ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ...58
4.3.2 Техникалық және биологиялық рекультивация ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .58
4.2.3 Радиациялық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..62

Тіркемелер ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .63

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz