Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық құрылымының мінездемелері.
1.1.1 Жалпы мағлұматтары
1.1.2 Стратиграфиясы
1.1.3 Тектоникасы
1.1.4 Орта юра қабаттарының литологиялық.петрографиялық мінездемелері
1.1.5 Коллекторлардың орналасу ерекшеліктері
1.1.6 Мұнай кеніштерінің құрылысы
1.2 Қабаттардың негізгі параметрлері
1.2.1 Негізгі петрофизикалық тәуелділіктер
1.2.2 Коллекторлардың кеуектілігі, өткізгіштігі, бастапқы және қалдық мұнайға қанығушылығы.
1.2.3 Қабаттар қалыңдықтары
1.2.4 Қабат біртегсіздігінің көрсеткіштері.
1.2.5 Қабаттардың ерекше қасиеттері
1.3 Қабаттық сұйықтардың және газдардың құрамы мен қасиеттері
1.3.1 Қабат мұнайының физикалық.химиялық қасиеттері
1.3.2 Газсызданған мұнайдың физикалық.химиялық қасиеттері
1.3.3 Қабаттық сулардың химиялық құрамы мен қасиеттері
1.3.4 Кеніштің энергетикалық көрсеткіштері
1.3.5 Мұнайдың геологиялық қоры
2. ТЕХНИКО.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Кеңқияқ кен орының игерудің бүгінгі таңдағы жағдайы
2.2 Мұнай бергіштікті көбейту әдісін таңдаудың негіздемелері.
3. АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Буды дайындаудың және айдаудың технико.технологиялық сипаттамасы.
3.2 Бу.жылулық өндеу әдісімен жұмыс істейтін ұнғыма жабдығы.
3.3 Қабатқа бу.жылу айдау әдісі арқылы игерудің есебі
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Қеңқияқ тұз үсті кен орынының 2006ж. мұнай өндірісінің экономикалық көрсеткіштері
4.2 Бу.жылулық өндеу әдісімен игерудің экономикалық көрсеткіштері
4.3 Бу . жылулық өндеу әдісімен игеруге кететін қосымша капиталды құйылымдар
5. ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
5.1 Мұнай.газ өндірісіндегі қоршаған ортаны қорғау
5.1.1 Мұнай.газ өндірісіндегі зиянды заттардың қоршаған ортаға әсері
5.1.2 Кеңқияқ мұнай.газ өндірісіндегі қоршаған ортаны қорғау шаралары.
5.1.3 Кеңқияқ кен орнын жылулық әдіспен игеру кезіндегі қоршаған ортаны қорғау.
5.1.4. Атмосфералық ауаны қорғау
5.1.5 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау Олардың сипаттамасы
5.1.6 Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау
5.1.7 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері
5.1.8 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары
5.1.9 Санитарлы . қорғау аймағы
5.1.10 Су ресурстарын қорғау
5.1.11 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау
5.1.10 Жер ресурстарын қорғау
5.1.13 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары
5.1.14 Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау
5.1.15 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары
5.1.16 Кәсіпшілік қалдықтары
5.1.17 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары
5.1.18 Радиациялық қауіпсіздік
5.2 Мұнай.газ өндірісіндегі еңбекті қорғау.
5.2.1 Мұнай.газ өндірісіндегі еңбекті қорғау туралы жалпы мағлұматтар
5.2.2 Кеңқияқ кен орынындағы еңбекті қорғау
5.2.3 Кеңқиқ мұнай.газ өндірісіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, олардың әсер етуін жою немесе азайту шаралары.
5.2.4 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі
5.2.5 Өрт.жарылыс қауіпсіздігі
ҚОРТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 77 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  2000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz