Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Жаңажол кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Техникалық.технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1 Кен оны туралы жалпы мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Кен орнының игерілуі мен геологиялық зерттелу тарихы ... ... ... ...
1.3 Литологиялық.стратиграфиялық сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Сулылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7 Жаңажол кен орнын игерудің қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы..
1.7.1 «Октябрьск мұнай» МГӨБ фонтанды ұңғылар қорының қозғалысы.
1.7.2 Жолаушы су, жолаушы газ жіне мұнай өндірудің қозғалысы ... ... ...
1.7.3 Жаңажол кен орнының пайдалану коэффициентінің қозғалысы ... .
1.7.4 Фонтанды ұңғылардың орташа шығымының қозғалысы ... ... ... ... ...
1.7.5 Жаңажол кен орнының фонтанды ұңғыларын жөндеуаралық кезеңдерінің қозғалысы ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...
1.7.6 Ұңғыны пайдалану көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7.7 Жаңажол кен орнын кен игеру барысынан туындайтын тұжырымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...
1.8 Фонтанды ұңғыларды жөндеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.9 Фонтанды ұңғыларды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Фонтанды ұңғыларды игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.10.1 Фонтанды ұңғының жер асты және жер үсті қондырғылары ... .
1.10.2 Жес асты және жер үсті қондырғыларын тоттанып.тозуымен күресу. Күресу тиімділігі ... ... ... ... ... ... . ... ... ...
1.10.3 Фонтанды ұңғыларда парафин түзілісуімен күресу. Күресу тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... .
1.11 Фонтанды ұңғыларды зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.12 Кен орнындағы зерттеу жұмыстарының жағдайы ... ... ... ... ... ... ...
1.13 Фонтанды ұңғыларды зерттеу әдістері мен технологиялары. Зерттеу кезінде қолданылатын қондырғылар мен саймандар ... .
1.14 Фонтанды ұңғыларды зерттеу мәліметтерін өңдеу. Өңделген мәліметтерді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...
1.15 №2243 Типтік ұңғысына фонтанды көтергішті таңдау ... ... ... ... ...
1.15.1 Жаңажол кен орнының №2243 ұңғысын (фонтанды) есептеу ... ...
1.15.2 Фонтанды ұңғы пайдаланудың нақты жолын жобамен салыстыру..
2 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 «Октябрьск мұнай» мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...
2.2 «Октярьск мұнай» мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастыру жағдай.күйі ... ... ... ... ...... ... ... .
2.2.1 Мұнай газ басқармасының қызметкерлерінің жалақысының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...
2.3 Техника.экономикалық көрсеткіштерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1 Энергияға кеткен шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.2 Жер асты жөндеуге кететін шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3 Амортизациялық төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.4 Еңбек ақы қоры шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.5 Еңбек ақы қоры төлемдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Мұнайдың өзіндік құнын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7 Экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Өндірістік қауіпті және зиянды факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2 Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.3 Санитарлық.гигиеналық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.4 Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4 Қоршаған табиғи ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде қарастыратын технологиялық процестерді талдау ... .... ... ..
4.1.2 Гидросфераның ластану себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1.3 Литосфераның ластану себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары ... ... ... ... ... ...
4.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.2 Гидросфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.3 Литосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ...80 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz