Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Гамма теңіз кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

АННОТАЦИЯ
АНДАТПА
1ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар
1.2 Ауданның геология. геофизикалық зертеу тарихы
1.3 Стратиграфия
1.4 Тектоника
1.5 Мұнайгаздылық
1.6 Жер асты сулары
1.7 Гамма теңіз кен орнын игерудің тарихы және қазірп жағдайы жөніде қысқаша мәлімет
1.8 Сүйық пен газ өндіру жэне су айдау өзгерісін талдау
1.9 Гамма теңіз кен орнының кешеннін мұнай, газ және су өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау
1.10 Қабат қысымының өзгеруінің динамикасы
1.11 Скважина қорларының өзгеруі динамикасы
1.12 Кен орнындағы қолданылған су айдау әдістері
1.13 Қабатқа су айдау үшін пайдалынатын су көздері
1.14 Су дайындайтын техника және технологиясы
1.15 Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын
игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі
1.16 Жартылай батырмалы жүзбелі бұрғылау қондырғы (ЖБЖБҚ)
1.17 ЖБЖБҚ.ның технологиялық жабдықтары
1.18 ЖБЖБҚ.ның энергетикалык жабдықтары
1.19 ЖБЖБҚ.ның жұмысын бақылау жэне басқару
1.20Механикалық қондырғымен бақылау жэне басқару жүйесі
1.21ЖВЖБҚ.ның пайдаланудың ерекшеліктері

1.22 Электорлы ортадан тепкіш сорап (ЭОТС) үшін жабдықтарды есептеу жэне тандап алу
1.23 Сорапты құбырлардың диаметірін таңдау
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.І.Кіріспе
2.2 Мұнай кен орындарын игеру
2.3 Дипломдық жұмысқа тапсырма
2.4 Кэсіпорынның қаржылық қызметін талдау
2.5 Өндірістегі өнімнің көлемін, шараны енгізгеннен кейінгі есебі
2.6 Негізгі іс.эрекеттерден түскен табыс
2.7 Ағымдағы жэне болашак құндар түсінігі
2.8 Салықтар жэне салықжүйесі
2.9 Күрделі каржы
2.10 Агымдағы эксплуатациялық шығындар
2.11Амартизация есебі
2.12 Еңбекақы қорының есебі
2.13 Энергетекалық шығындар есебі
2.14 Ағымдағы жөндеуге кеткен шығындар
2.15 Пайдаға салынатын. салық
2.15 Дивиденттерге төленетін салық
2.16 Тазатабыс
2.17 Инвест жобаларды негіздейтін халқаралық практикасы
2.18 Таза ағымдағы құнды есептеу
2.19Пайданың ішкі нормасы
2.20 Инвестацияны қайтарылу кезенің немесе жобаның өттеу мерзімін есптеу эдісі
2.21 Күрделі қаржы салымының экономикалық тиімділігі
3 ЕҢБЕКТІҚОРҒАУ
3.1 Еңбекті қорғау
3.2 Гамма кен орындағы келісімдік аймақтағы негізгі зианды жэне кауіпті өндірістік факторларды талдау
3.3Мүнай кәсішнілік коммуникациялардың сенімділігін жэне пайдалануын қамтамасыз ету шаралары '.

3.3.1Мұнай өнімдерін кэсіпшілік ішінде жинау құбыр желілерін коррозиядан сактау
4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1 Теңіз мұнай кәсшшілігінің қоршаған табиғи ортаға әсерін талдау
4.1.1 Өнеркәсіпорындардың қауіп санатын анықтау (ӨҚС)
4.1.2Атмосфераны ластайтын заттарды ШРШ.мен жалғыз тұрақты көзден шықкан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі
4.2 Гидросфераға эсері
4.3 Атмосфераға эсері
4.4 Радиологиялық жағдай
4.5 Мүмкін апатық жағдайларды талдау
4.6 Ұжымдық шаралар
4.7 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік қоғаулар жэне табиғи шаралары
4.7.1 Атмосфераны қорғау
4.8 Су ресурстарын қорғау жэне тиімді пайдаланудагы шаралар
4.9 Радиациялық қауіпті төмендетудегі шаралар
4.10 Қоршаған ортаның жағдайын бақылау ,
ҚОРЫТЫНДЫ
Әдебиеттер тізімі
ЭВМ.ді қолдану 104 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz