Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе

1. Геологиялық бөлім
1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы
1.2.Кен орнының геология.литологиялық құрылымының сипаттамасы
1.3. Тектоника
1.4. Мұнайгаздылық
1.5. Мұнайгаздылық
1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және қасиеттері
1.6.1. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және қасиеттері
1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері.
1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы
1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы
1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы
1.7. Физико.гидродинамикалық сипаттамасы

2. Технико.технологиялық бөлім.
2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого.кәсіпшілік және технико.экономикалық негіздерді дайындау
2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау
2.3. Қабаттың геолого.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану обьектілерін бөлу негіздемесі
2.4. Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу
2.5. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары
2.6. Ұңғымада көмірсутегілердің шөгуінің алдын алу және жою әдістері
2.7. Жабдықтар мен құбырларды тотығудан қорғау шаралары
2.8. Құбыр желілерінің өткізгіштік қасиетін жоғарылату
2.9. Кәсіпшіліктегі мұнай құбырларының коррозиясы (тоттануы)
2.10. Кәсіпшіліктегі құбыр желілерінің гидравликалық есебі

3. Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
3.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің қауіпсіздігін ұйымдастыру.
3.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру шаралары.
3.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының тиімділігін бағалау.
3.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және қауіпті сәулелерден қорғау.
3.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары.
3.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі.
3.4 Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері.
3.5. Жер асты суларын қорғау.
3.6. Құнарлы топырақты қорғау.

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі. 69 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz