Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы диплом жұмысы

Мазмұны

1 Техника.технологиялық бөлім 13
1.1 Бастапқы берілгендер 13
1.2 Техника.экономикалық тұжырымдама
жұмыстарына арналған бастапқы құжаттар 13
1.3 Қолданылатын жабдықтардың құрамы мен негіздемелері 14
1.3.1 Мұнай айдау стансасының сұйыққоймалық паркі 15
1.4 Сораптық цех 16
1.4.1 Сорап алаңы (технологиялық процесс) 16
1.5 Дренаждық ыдыстар 17
1.6 Технологиялық құбырлар 17
2 Арнайы бөлім 19
2.1 Жалпы мағлұмат 19
2.2Өндіріс технологиясы бойынша шешімдердің
негіздемесі мен қысқа сипаттамасы 19
2.2.1 Резервуарлық мұнай паркі 20
2.3 Бас жоспар 21
2.3.1 Бастапқы мәліметтер 21
2.3.2 Құрылыс алаңы мен ауданның қысқа сипаттамасы21
2.4 Негізгі жоба шешімі 22
2.4.1 Рельефті ұйымдастыру 22
2.4.2 Көлік жолдарының ішкі аудандары 23
2.4.3 Көркейту 23
2.4.4 Өндірісті күзетуді ұйымдастыру 23
2.5 Негізгі көрсеткіштер 23
2.6 Сумен қамтамасыз ету. Қалдық су ағызу және өрт сөндіру 24
2.6.1 Алғашқы анықтамалар 24
2.6.2 Сумен қамтамасыз ету және қалдық су қашыртқыларының жұмыс жүйесі 24
2.7 Құрылыс масштабы 25
2.7.1 Станциялардағы резервуарлардың қазіргі күйі 25
2.7.2 Құрылыс масштабы 25
2.8 Жоспарлы орналастыру 25
2.8.1 Орналасу принципі 25
2.8.2 Жоспардағы жинақ 26
2.8.2.1 Негізгі аймақтағы жаңа резервуарлық парк 26
2.8.2.2 Өндірістік көмекші зоналар 27
2.8.3 Тігінен жоспарлау 27
2.8.4 Құбырлар желісінің кешенді орналасуы 28
2.9 Сақтау мен тасымалды жобалау 28
2.9.1 Технологиялық көрсеткіштер 28
2.9.2 Технология процнстердің қысқаша сипаттамасы 29
2.9.2.1 Мұнайды қабылдау процесі 29
2.9.2.2 Мұнай жіберу процесі 29
2.9.2.3 Циркуляциялы қыздыру процесі 30
2.9.2.4 Қалдық шығару жүйелері 30
2.9.2.5 Дренаж жүйесі 30
2.9.3 Негізгі жұмыс көлемі 31
2.10 Негізгі қондырғының түрін тандау 31
2.10.1 Резервуар 31
2.10.2 Маймен жабдықтау және циркуляциялы маймен қыздыру сорабы 32
2.10.3 Клапандар 32
2.10.4 Ластанған мұнайдың жерасты резервуары 32
2.10.5 Қондырғылар көрсеткіштерінің кестесі 33
2.11 Коммуналдық қызметтер 34
2.11.1.1 Нысанның қазіргі күйі 34
2.11.1.2 Жобалау мазмұны 34
2.12 Есептеу 37
2.12.1Сорап жұмысының судағы жылдам жүру коэффициенті 37
2.12.2 Сұйықтың сораптағы ағу режимі 37
2.12.3 Тегеуріндік сораптың кірісіндегі қажетті қысымның есебі 38
2.12.5Мұнаймен жұмыс барысындағы Q.H сорабының жұмыс нүктелерінің ұлғаюын анықтау 41
3 Экономикалық бөлім 46
3.1Инвестицияның экономикалық тиімділігі және қызметтердің принциптері 46
3.1.1 Экономикалық тиімділікті есептеу негізі 46
3.1.2 Экономикалық тиімділік көрсеткіштері 47
3.1.3 Өндіріс шығыны және өнімнің өзіндік құны 48
3.1.4 Негізгі өндірістік қорлар 49
3.1.5 Амортизацияның негізгі қорлары 50
3.2 Капиталды салымдарды есептеу 51
3.3 Еңбек ақыға есептеулер 52
3.3.1 Амортизация аударылымы 52
3.3.2 Еңбек ақы 53
3.3.3 Жөндеу қоры 54
3.3.4 Энергетикалық шығындар 54
3.3.5 Табиғи азаю 54
3.3.6 Тағы басқа шығындар 55
3.4 Жылдық эксплуатация шығыны 55
3.5 Айдау тарифын есептеу 56
3.6 Өнімділік уақыты 57
3.7 Залалсыздық нүктесі 57
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау 58
4.1 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары 58
4.2Резервуарлар мен резервуарлық парктерде технологиялық операцияларды орындау кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 61
4.3Резервуарларды жоспарлы . алдын.ала ескерту жөндеу жұмыстарының графигі 62
4.4 Өрт.жарылыс қауіпсіздігі 66
5 Қоршаған ортаны қорғау 70
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау 70
5.2Санитарлы .қорғаныс аймақты анықтап және зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу 71
5.3 Мұржаның минимал биіктігін анықтау 72
5.4 Зиянды заттардың максимал концентрациясы 73
5.5 Атмосферадағы зиянды заттар концентрациясы 74
5.6 Топырақты қорғау 75
5.7 Су ресурстарын қорғау 76
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 77 бет

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz