Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Батыс-Қазақстанда орналасқан Cолтүстік Шығыс алаңында мұнай іздеу жұмыстарының геолого-технико-экономикалық тиімділігі диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ

I. Геологиялық бөлім
1.1. Алаңның (ауданның) физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары . . .
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қима. . .
1.4. Тектоника. .
1.5.Мұнайгаздылығы.
1.5.1. Мұнайлар түрінің геологиялы.геохимиялық таралу негіздері.(арнайы тарау).
1.6. Жер асты суларының сипаттамасы. . . . . .
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу. . . . . .
1.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі. . . . . .
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . . . . . . .
II. Техникалық бөлім
2.1. Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Бұрғылау кезінде ұшырайтын шиеленістер . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Керн және шлам алынатын аралықтар.
2.2. Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін таңдау . . . . . . . . . .
2.3. Ұңғыма құрылмасын жобалау . . . . . . . . . .
2.3.1. Шегендеу тізбегінің диаметрін таңдау. . .
2.3.2. Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу. .
III. Экономикалық бөлім
3.1. Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру. . . . . . . .
3.2. Ұңғы құрылысын қажет мерзімде негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3. Материалдық.техникалық жабдықтауды ұйымдастыру. . . . . . . . .
3.4. Негізгі техникалық.экономикалық көрсеткіштерді есептеу. . . . .
IV.Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
4.1.Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау. . . . . . . . . . . .
4.2.Қорғаныс шаралары.
4.2.1.Жалпылама шаралар.
4.2.2.Өндірістік санитария.
4.2.2.1. Өндірістік жарықтама
4.2.2.2.Өндірістік шағын климат.
4.3.Техника қауіпсіздігі..
4.3.1.Жалпы шаралар.. .
4.4.2.Өрт қауіпсіздігі...
4.3.2.Электр қауіпсіздігі..
4.5Қоршаған ортаны қорғау.
ҚОРЫТЫНДЫ. .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. .92 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz