Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Бектұрлы кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе.

І. Бектұрлы кен орнының жалпы мағлұматтары
II. Геологиялық бөлім.
2.1. Жұмыс ауданы туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Геологиялық зерттелгендігі және кен орынды пайдалану тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4. Мұнай газдылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ІIІ. Техника . технологиялық бөлім.
3.1. Мұнай алуды жоғарлатудың әдістерін қолданудың тиімділігін және игерілу жағдайын сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Фонтанды ұңғының жабдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Фонтанды ұңғының қалыпты жұмысының бұзылу себептері және оны қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4. Сағалы және ұңғыма ішіндегі жабдықтармен ұңғымаларды пайдалануға ұсынылған таңдауды негіздеу ... ... .
3.5. Фонтандау ұңғысының зерттеу кезінде қолданылатын аспаптар мен жабдықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.6. Сумен тоғытқанда қолданылатын су сапасына және қабат қысымын сақтау (ҚҚС) жүйесіне ұсыныстар және талаптар ... ... ..
3.7. Бектұрлы мұнайгаз кен орындағы мұнай мен газды жинау ... ... ... .
3.8. Бектұрлы кен орнының Ю.ІІІ . горизонтындағы фонтандау ұңғымасы қорының өзгеру динамикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.9. Фонтанды көтергіштің түрін таңдау және штуцердің диаметрін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


ІV. Экономикалық бөлім.
4.1. Өнім бірлігінің өзіндік құнын сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2. МЖӘ бағалау тәжірибесін сараптау қазіргі кезде мұнай кәсіпщілігінде ұзақ мерзімге есептелген қабат бергіштіктерін
жоғарлату бойынша жұмыстардың кешенді программасы орындалуда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3. Инвестициялардың экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... .
4.4. Күрделі қаржының пайданы болашақ құнын есептеу ... ... ... ... ..
4.5. Таза күнделікті құнның (ТКҚ) есептеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.6. Кірістің ішкі нормаларының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.7. Жобалық қаржының қайту кезені ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.8. Іс.шараларды енгізгеннен кейін өнімді өндіру көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.9. Жылдық өндірістік шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... .

V. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау.
5.1 Еңбекті қорғау.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Сақтандырғыш іс. шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.3 Өртке қарсы іс шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz