Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.Кен орнының геология.литологиялық құрылымының сипаттамасы
1.3. Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. Мұнайгаздылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.1.Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті ... ... ... ... ... ..
1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы ... ... ...
1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы..
1.7. Физико.гидродинамикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Технико.технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого.кәсіпшілік және технико экономикалық негіздерді дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Қабаттың геолого.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану обьектілерін бөлу негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу ... ... ... ... ...
2.5. Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің болжауының қабылданған әдістемелік негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1. Мұнай бергіштік коэффициентінің негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Игеру варианттарының технологиялық және технико экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1. Ұңғымаларды орналастыру және игеріліп жатқан қордың мерзімі үшін қабаттың шектік қалыңдығының негіздемесі ... ... ... .
2.6.2. Мұнай қабатшасын игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.3. Газмұнай кенішін игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары ... ... ..
2.8. Мұнай ұңғымаларын фонтандық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.9. Ұңғымаларды терең сорапты қондырғымен пайдалану ... ... ... ... ... ...
2.10. Ұңғымаға терең сорапты қондырғыны таңдаудың есебі ... ... ... ... ..
2.10.1 Сораптың шығысындағы қысымды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.11. Штангалы терең сорапты қондырғының жұмыс режимдерінің
тиімді варианттарын таңдау және технологиялық параметрлерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы ... ... ... ... ... .
3.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4. Арысқұм кен орнында фонтанды ұңғымаларды механикаландырған әдіске ауыстыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...

4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің қауіпсіздігін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және қауіпті сәулелерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4. Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері ... ... ...
4.5. Құнарлы топырақты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz