Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұ-най іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайту диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... 8
1 Геологиялық бөлім
1.1.Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары...10
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық тарихы ... ... ... ... ... ... ... .12
1.3. Литологиялык, стртиграфиялық қимасы 1.4.Тектоника ... ... ... ... ... 37
1.5. Мұнайгаздылығы ... ... 51
1.5.1.Оңтүстік, оңтүстік . шығыс Каспиймаңы ойпатында тұз карниздерінің таралуы ... .60
І.6. Жер асты суларының сипаттамасы..63
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу.71
І.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі ... ... ... ..74
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері ... ... ... .74
1.8.2. Іздестіру ұңғымаларын орналастыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ..76
II Техникалық бөлім
2.1. Бұрғылаудың геологиялық жағдайлары
2.2. Тасбаған мен шламды алу ... ... ...77
2.3. Жуу сұйықтығының сипаттамасы ... ... .80
2.4. Құбырдың конструкциясын жобалау ... .82
2.4.1.Пайдалану тізбегінің беріктігін есептеу..
2.5.Пайдалану тізбегін цементеуге есептеу..
2.6. Ұңғы сағасына орналастырылатын жабдықтарды таңдау ... ... ... ... 97
2.7. Зертханалық зерттеулер ... ... ... ... ... ...98
III Экономикалық бөлім
3.1 Өндірістің ұйымдастырылуы ... ..99
3.2 Материалды.техникалық жабдықтау...100
3.3 Ұңғы құрылысын қажет мерзімде негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..101
3.4. Негізгі техника . экономикалық көрсеткіштер есебі ... ... ... ... ... ..102
3.5. Жобалау ұңғымасының құрылысын қаржыландыру ... ... ... ... ... ..109
IV Еңбек қорғау
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау ... ... ... ... ... .112
4.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... 114
4.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... .114
4.2.2 Өндірістік санитария ... ... ... ...115
4.2.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ...115
4.2.2.2 Өндірістік шағын климат ... ... 116
4.2.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ..118
4.2.4 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ...120
4.2.5 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ..122
4.3 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... 122
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... 124
ТIРКЕМЕЛЕР
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz