Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Айранкөл кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
1 Кен орынның геологиялы.физикалық сипаттамасы
1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер
1.2 Геологиялық құрылымның сипаттамасы
1.3 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі
1.4 Кеуектілік, өткізгіштік, мұнайға қанығушылық коэффициенттері
1.5 Қабат мұнайы мен суының қасиеті
1.6 Физико.гидродинамикалық сипаттамасы
1.7 Мұнай қоры
2 Игеру объектісін таңдау
2.1 Кен орынның игеру тарихы
2.2 Есептеу әдістемесін таңдау және дәлелдеу
2.3 Мунай кен орнын игеруді есептеу
2.4 ЭЕМ қолдану
3 Игеруді жобалау үшін геологиялы.кәсіпшіліктік және техникалы.экономикалық негіздемесін дайындау
3.1 Ұңғымалар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайын талдау
3.2.1 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат қысымының өзгерісін талдау
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
3,2.3 Жүзеге асатын игеру жүйесін
3.3 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік вариантын таңдау
3.3.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану обьектілерін бөлуді дәлелдеу
3.3.2 Игерудің есептік көрсеткіштерін талдау мен таңдау
3.3.3 Игерудің есептік варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін айқындау
3.3.4 Игерудің технологиялық көрсеткіштерін болжаудың қабылданған әдістемесін айқындау
3.3.5 Ығыстыру процесімен қамтуды және өнімнің сулану динамикасы
4 Игеру варианттарының технологиялық және техника.экономикалық көрсеткіштері
4.1 Ұңғыны орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын анықтау
4.2 Игеру вариантының технико.технологиялық көрсеткіштері
4.3 Игеру вариантының экономикалық көрсеткіштері
5 Мұнайды және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
5.1 Ұңғыны газлифтпен пайдалану
5.2 Газлифттің тиімді режимін таңдау
5.3 Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғыныц саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу
5.3.1 Үздіксіз газлифт кезіндегі газлифт клапандарын орнату жүйесін есептеу
5.3.2 Газлифт ұңғысының жерасты жабдықтары
5.3.3 Айранкөл кен орнында газлифтті пайдалану кезіндегі ұңғының саға және жерасты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу
5.4 Ұнғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын алу және олармен күресу шаралары
5.5 Мұнай бергіштікті улғайту әдістерін қолдану кезінде қабатқа жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен техникасына қойылатын талаптар
6 Экономикалық бөлім
6.1 ұңғыларды газлифтке ауыстырғаннан кейінгі өнім көлемін анықтау
6.2 Ауыстыруға дейінгі пайдалану шығындарын табу
6.3 Ұңғыны газлифтке ауыстырғаннан кейінгі пайдалану шығындарын есептеу және бірлік өнімнің өзіндік құнын анықтау
6.4 Ұңғыны газлифтке ауытырғаннан кейінгі жылдық экономикалық тиімділікті анықтау
7 Игеріліп жатқан қабатты және ұңғының пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын бақылау
7.1 Кен орнын игеруді бақылау
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 87 бет

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz