Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ............................................................................................................... 3

1. КОМПЛЕКСТІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Комплексті қосылыстардың зерттелу жайы .............................................5
1.2. Комплекс түзілу процесін зерттеу .............................................................9

2.ЕРІТІНДІДЕГІ КОМПЛЕКСТІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ
2.1. Үздіксіз өзгерулер әдісі ............................................................................15
2.2. Молярлы байланыс әдісі ...........................................................................17
2.3. Бент-Френчтің шектелген логарифмдік әдісі .........................................20
2.4. Тепе-теңдікті ығыстыру әдісі ...................................................................21
2.5. Комплекс түзілу процесін зерттеудегі
потенциометриялық әдіс .................................................................................22
2.6. Я. Бъеррум әдісі .........................................................................................24
2.7. Түзілу функциясын және түзілу қисығын анықтау ...............................25
2.8. Түзілу функциясынан түзілу тұрақтысын анықтау.................................30
2.9. Ерітіндідегі комплекс түзілу процесін зерттеудегі
спектрофотометриялық әдіс ............................................................................33

3. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
3.1. Зерттеудің әдістері мен аппаратурасы ....................................................37
3.2. Тәжірибенің әдістемесі .............................................................................39
3.3. Тәжірибе қорытындысын есептеуге арналған формулалар ..................42
3.4. Тәжірибе нәтижелерін талқылау .............................................................45

ҚОРЫТЫНДЫ 60

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Химия

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 800 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz