Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Шолақ-Қорған БМАС диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ. 8

1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.. 9

1.1 Мұнай айдау станциясы.. 9

1.1.1 Мұнай айдау станциясының негізгі мәліметтері 9

1.1.2 Жергілікті мекемелердің мұнай айдау ұйымына талаптары.. 9

1.2 Сораптық станцияның негізгі жабдықтары.. 10

1.2.1 НМ 3600-230, НМ1250-260 сорапты агрегаты.. 10

1.2.2 НПВ3600-90, НПВ1250-60 сорапты агрегаты.. 26

1.3 Ілмекті атматура. 44

1.3.1 Шолақ-Қорған БМАС Ду-800, Ру-25 №37 ысырмаларды жөндеу бойынша шара жоспары.. 44

1.3.2 Қолмен тарту бір арқалық кран мост жағдайы және пайдалануы.                                                                                                                             Құрылысның қысқаша жазбашасы. 45

1.3.4 Бір арқалы мостты кранды күту және пайдалану бойынша нұсқасы   47

1.4 Сораптық станцияның көмекші жүйелерімен жабдықтары.. 49

1.4.1 Майлау жүйесін пайдалану. 49

1.4.2 Қазандық қондырғы және жылу жабдық жүйесін пайдалану. 51

1.4.3 Вентиляция. 53

1.4.4 Өрт сөндіру шаралары.. 55

1.4.5 Шолақ-Қорған БМАС технологиялық сақтануы.. 58

1.4.6 Шолақ-Қорған БМАС көмекші механизмдердің, магистральды және тегеурінді агрегаттың, МАС сигнализациясы және блокадасының технологиялық сақтану уставкасы.. 60

1.4.7 Мұнай айдау станцияның резервуарлық паркі 61

1.5 Патенттік зерттеулерге шолу. 62

1.5.1 Сұйықты виброағынды магнитті активациялау технологиясы (ВСМА) 62

1.5.2 Сұйықтарды және суспензияны виброағынды сұйылтқыш және араластырғыш   64

1.5.3 Тұтқырлы сұйықты және суспензияны виброағынды араластырғыш және сұйылтқыш.. 67

1.5.4 Араластырушы құрылғы.. 69

1.5.5 Вибрационды араластырғыш.. 71

1.5.6 Вибрационды араластырғыш құрылғы.. 73

1.5.7 Вибро бұлғаушы.. 75

1.5.8 Пульсационды араластырғыш.. 77

1.5.9 Магнитті араластырғыш.. 79

1.5.10 Мұнай резервуарын тазалаудағы әдіс. 81

2 ЕСЕПТІК БӨЛІМ.. 84

2.1 Механикалық есеп. 84

2.2 Гидравликалық есеп. 85

2.3 Сорудың мүмкін биіктігін анықтау. 87

2.4 Қажетті қысымды есептеу. 89

3 ЭЕМ БӨЛІМІ 95

4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.. 99

4.1. Инвестицияның экономикалық тиімділігі және қызметтердің принциптері. 99

4.1.1. Экономикалық тиімділіктің есептеу негізі. 100

4.1.2. Экономикалық тиімділік көрсеткіштері 100

4.1.3. Өндіріс шығын және өнімнің өзіндік құны.. 102

4.1.4. Негізгі өндірістік қорлар. 102

4.1.5. Амортизацияның негізгі қорлары.. 104

4.2. Капиталды салымдарды есептеу. 105

4.3 Еңбек ақыға есептеулер. 106

4.3.1 Амортизация аударылымы.. 106

4.3.2 Еңбек ақы.. 106

4.3.3. Жөндеу қоры. 107

4.3.4.Энергетикалық шығындар. 107

4.3.5.Табиғи азаю.. 108

4.3.6 Тағы басқа шығындар. 108

4.4 Жыл бойынша айдауға ұсынылған көлем келесі түрде таратылады (инвестор уақытында 6 жыл) 108

4.4.1. Жылдық эксплуатация шығыны.. 109

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 110

5.1 Қоршаған ортаны қорғау туралы.. 110

5.2 Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері 110

5.3 Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтарымен міндеттері 111

5.4 Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау. 112

5.5 Қауіпті  факторлардың өндірістегі сараптамасы.. 113

5.6 Қоршаған ортаны қауіпсіздендіру және қорғау талаптары.. 113

5.7 Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша ережелері 115

5.8 Жабдықтарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі 118

6 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 119

6.1 Еңбек қорғау ережелері 119

6.2Қауіпсіздік техникасы.. 123

6.3 Өндірістік санитария. 126

6.4 Өрт қауіпсіздігі 127

ҚОРЫТЫНДЫ.. 131

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 132

 

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз