Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Су айдау арқылы Қызылқия кен орындары қабаттарынан мұнай өндіруді ұлғайту шаралары диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1. Технологиялық бөлім

1.1. Геологиялық құрылымның қысқаша сипаттамасы

1.2. Өнімді қабаттың сипаттамасы және қабат қалыңдығы

1.3. Мұнайдың физико-химиялық қасиеті

1.4. Физико-гидродинамикалық сипаттамасы

1.5. Мұнай және газдың қоры

1.6 Кен орнын игерудің қазіргі жағдайы

1.7 Мұнай, газ және су өндіру сипаттамасы

1.8 Кен орнының энергетикалық сипаттамасы

1.9 Игеру процессін бақылау іс-шарасының орындалуы

1.10 Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы  

       бойынша жобалық шешімдердің орындалуы

1.11 Ұңғыманы пайдаланудың технологиялық шарттағы сипаттамасы

1.12 Ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу

1.13 Су айдау арқылы қабат қысымын ұстаудың технологиясы.

1.14 Қабат қысымын ұстау жүйесін сумен қамтамасыз ету

1.15. Су айдаудың сипаттамасы

2. Экономикалық бөлім

2.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ  даму тарихы

2.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы

2.3. Кәсіпорын қызметін сипаттаушы негізгі экономикалық

       көрсеткіштер

2.4. Қызылқия кен орнында өндіру ұңғымаларын қабатқа су айдау арқылы мұнай бергіштігін арттыру шараларын есептеу

3. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі

3.1. Еңбекті  қорғаудың  түсінігі  және  ұйымдастыру процестері

3.2. Өндірістік  фактордың  адам  ағзасына  әсері.

3.3.  Өндірістік   санитария

3.4.  Жарақаттану  және кәсіби аурулар себептерін талдау әдістері

3.5. Шудан  және дірілден қорғау шаралары

3.6. Еңбек гигиеналық жағдайларын зерттеу

3.7. Ластанушылар түрлері, олардың көздері және масштабтары

3.8. Атмосфераның  ластануын бәсендету шаралары

3.9. Топырақ, жер қойнауларын қорғау шаралары

Қорытынды

Қолданылған  әдебеттер  тізімі

 

 

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз