Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Солтүстік Бозашы кенорны бойынша бұрандалы сорап қондырғысының тиімділігін талдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе .......................................................................................................

  1. Техника-технологиялық бөлімі .....................................................................

1.1            Кенорын туралы жалпы мағлұматтар............................................................

1.2            Геологиялық құрылымның сипаттамасы......................................................

1.2.1    Стратиграфия....................................................................................................

1.2.2    Тектоника..........................................................................................................

1.3            Кенорынның мұнай-газдылылығы.................................................................

1.4            Кенорынның энергетикалық жағдайына сипаттама....................................

1.5            Жобалаумен игерудің қысқаша тарихы........................................................

1.5.1    Игерудің тарихи ақпараттарына байланысты математикалық модельдер параметрлерінің идентификациясы.........................................................................

1.6            Игеру жағдайы................................................................................................

1.6.1    Мұнай мен газ өндірудің көлемі...................................................................

1.6.2    Ұңғы қорларының жағдайы............................................................................

1.6.3    Қабат қысымын ұстау жүйесі.........................................................................

1.6.4    Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау.........................................................

1.7            Солтүстік Бозашы кенорнындағы “МОЙНО” бұрандалы сорап қондырғыларының тарихы..............................................................................

1.7.1    Бұрандалы сораптарға сипаттама...................................................................

1.7.2    Бұрандалы сорапты пайдалану алдындағы дайындық жұмыстары.......................................................................................................

1.7.3    Бұрандалы сораптың жетек басын қосу........................................................

1.7.4    Бұрандалы сораптарда тежегіштерді қайта жіберу......................................

1.7.5    Бұрандалы сораптарды пайдалану.................................................................

1.7.6    Бұрандалы сорапты тоқтату және қайта жіберу...........................................

1.7.7    Бұрандалы сорапқа техникалық күтім көрсету............................................

1.7.7.1   Бұрандалы сораптарда сальникті қорап және штангалық орталықтандырғыштың өлкесі.......................................................................

1.7.7.2   Бұрандалы сораптағы сальниктік қораптың қақпағын герметизациялау..............................................................................................

1.7.7.3                    Бұрандалы сорапта жетек басының нығыздамалардың және сақиналардың тозуы.......................................................................................

1.7.8    Бұрандалы сораптағы тежегіш......................................................................

1.8                  Технологиялық есеп…………………………………………….............

1.8.1    Сораптың параметрлерін есеп........................................................................

1.8.2    Сораптың моделін таңдай................................................................................

  1. Экономикалық бөлім......................................................................................

2.1            Бозашы Оперейтинг Лимитед компаниясының ұйымдастыру сипаттамалары................................................................................................

2.2            Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру.............................................

2.2.1    Техникалық жабдықтау. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру дәрежесі...........................................................................................................

2.2.2    Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру.............................

2.2.3    Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру.........................................................

2.3            Өзіндік құнды анықтау..................................................................................

2.4            Экономикалық тиімділікті анықтау..............................................................

  1. Еңбекті қорғау бөлімі....................................................................................

3.1            Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау.................................

3.2            Ұңғыны бұрандалы сораппен пайдаланудағы жұмыстардың қауіпсіздігі..

3.3            Бұрандалы сорапты қолдану кезіндегі электр қауіпсіздігін сақтау және оның жерге қосылуын есептеу.......................................................................

  1. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі....................................................................

4.1            Қоршаған ортаға техногенді заттардың әсері жөнінде жалпы шолу жасау...............................................................................................................

4.2            Атмосфера, гидросфера, атмосфералық ауа, және литосфераға әсері.................................................................................................................

4.3            Мұнай мен газдың бұрандалы сораппен игерген кездегі қоршаған ортаға әсері..................................................................................................................

4.4            Қоршаған ортаға кенорынды игерудегі әсерлерді болжамдау..................

Қорытынды................................................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі............................................................................

Қосымша А

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз