Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Пайдаланылатын скважиналардың жұмысын талдау және Арыс кен орынының мысалында олардың жұмыс тиімділігінің жоғарылату диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

  1. Геологиялық бөлім

1.2.1.  Арыс геологиялық құрылысының құрылымы

Стратиграфия

     1.2. Тектоника

     1.2.2. Мұнай газ барлылығы

     1.2.3. Мұнай газ кешені, топырлы  мұнай газды кешені

     1.2.4. Жобаланып жатқан ұңғыларды орналастыру және негіздеу жүйесі

     1.2.5. Өнімді қабаттың қысқаша литологиялық сипаттамасы

     1.2.6. Ұңғылырды тексеру және сынақтан өткізу

     1.2.7. Парафиннің мүмкін болатын түсуін зерттеу

  1. Технико-технологиялық бөлім

2.1. Кен орнын игерудің қысқаша тарихы және қазіргі жағдайы

2.2. Мұнай өндірудің өзгерісінің динамикасы

2.3. Мұнай және газ құрамы мен қасиеті

2.4. Газсізденген мұнай құрамы

2.5. Конденсат қасиеттері

2.6. Қабат суы құрамы мен  қасиеттері

2.7. Ұңғы төңірегіне әсер етудің әдістерін таңдаудың технико-техникалық негіздері

2.7.1. Скважиналардың түп аймағына әсер ету әдістері

2.7.2. Су-құм ағынымен әсер ету

2.8. Қабаттың түп маңы аймағының жағдайы, диагностикасы

2.9. Пайдалану скважиналарындағы парафин, смала шөгінділерімен күрес

2.10. Ұңғымалардың  сағалық және жер үсті  жабдықтарының

     жағдайы.

2.10.1. Ұңғымалардың  жер асты  жабдықтары.

     2.11.   Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен

      жабдықтары.

2.12. Мұнай ұңғымаларын фонтандық пайдалану

2.13. Фонтанды скважинаны тұз қышқылымен өңдеу

  1. Экономикалық бөлім

3.1. Ішпішінді суландыру шараларын енгізуден экономикалық тиімділіктің есебі

3.2. Мұнай өндірудің өзіндік құны

3.2.1. «Жұмыс берушінің қаржы бөлуі» бабы

3.2.2. Ұңғылардың  «амортизациясы» бабы

3.3. «Басқа да өндірістік шығындар» бабы

3.3.1. Ұңғыларды салуға кеткен шығындар бабы

3.4. Шығымсыздық нүктесінің талдауы және есебі

 

  1. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі

4.1. Жобаланған объектіні іс жүзінде іске асыру ауданының климаты мен географиясы

4.2. Қиратылатын тау жыныстарының физика-механикалық қасиеті мен мұнай және газдың физика-химиялық қасиеттері

4.3. Таңдап алынған тхнология мен техника

4.3.1. Жұмыскер адамның жұмыстан кейінгі тұрмысы мен бос уақытын ұйымдастыру

4.4. Қоршаған ортаны қорғау

4.5. Жаппай зақымдаушы қарудан қорғау жөніндегі медициналық шаралар

4.6. Медициналық жеке қорғаныс құралдар

4.7. Медициналық таңғыш пакет

Қорытынды

Әдебиеттер

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз