Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

                                               Мазмұны Кіріспе............................................................................................................

1. Технологиялық   бөлім.........................................................................

1.1. Кен орының геологиялық сипаттамасы.

1.1.1.  Ауданның географиялық–экономикалық сипаттамасы................

1.1.2. Кен орнының геологиялық және геофизикалық зерттелуі......................................................................................................

1.1.2.   Стратиграфия.................................................................................

1.1.4. Тектоникасы......................................................................................

1.1.5  Мұнай   газдылығы ...........................................................................

1.1.6  Гидрогеологиялық    сипаттамасы.................................................

1.2. Кен  орнын игеру туралы жалпы мағлұматтар..............................

1.2.1. “Петро Қазақстан ”АҚ-ның күнделікті игеру               жағдайын талдау........................................................................................

1.2.2. Құмкөл кен орны территориясының технологиялық игеру  көрсеткіштерін талдау..............................................................................

1.2.3. Ұңғыманы пайдаланудың технологиялық шарттағы сипаттамасы ............................................................................................

1.2.4. Ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу............................

1.2.5. Су айдау арқылы қабат қысымын ұстаудың технологиясы ......

1.2.6. Қабат қысымын ұстау жүйесін сумен қамтамасыз ету...........

1.2.7. Су айдаудың сипаттамасы ..........................................................

2.Экономикалық  бөлім

2.1  Техникалық – экономикалық көрсеткіштердің мұнай

     өндіруге әсерін есептеу..........................................................................

3. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі

3.1.Еңбек қорғау түсінігі және ұйымдастыру процестері.....................

3.2.Өндірістік фактордың адам ағзасына әсері......................................

3.3. Өндірістік   санитария........................................................................

3.4. Жарақаттану және кәсіби аурулар себептерін талдау

     әдістері....................................................................................................

3.5.    Шудан  және  дірілден  қорғау  шаралары .......................................

3.6.    Еңбектің гигиеналық жағдайларын  зерттеу..................................

3.7. Атмосфераның ластануын бәсендету шаралары............................

3.8. Топырақ, жер қойнауларын қорғау шаралары..................................

Қорытынды.................................................................................................

Қолданылған  әдебиеттер  тізімі.............................................................

 

 

Оңтүстік Құмкөл кен орнының жоғарғы парафинді мұнайын су айдау арқылы игерудің тиімділігін бағалау диплом жұмысы 

 

Бағасы: 800 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз