Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.............................................. ...........

1 Техника – технологиялық бөлім........................................................ ...........

   1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұмат.............................................. ..........

   1. 1-сурет. Ауданның шолу картасы.................................................. ..........

   1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуі және игеру тарихы...........................

   1.3Стратиграфия.....................................................................................................

  1.4Тектоника....................................................................................... ...........

  1.5Мұнайгаздылығы.......................................................................... ...........

1.6  Сулылығы .........................................................................................................

1.7 Құмкөл кен орнының игерудің тарихы және қазіргі жағдайы                                                                                                                                                                                                                                                                 жөнініде қысқаша мәлімет................................................................................

   1.8 Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы....................................... ...........

   1.9 Құмкөл кен орнын 1 -объектісінің мұнай, газ және су өндірудің                                                           

         өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау.................... ............

  1.10 Қабатқа су айдау үшін пайдаланылатын су көздері................ ............

  1.11 Су дайындаудың техника-технологиясы ................................... ..........

   1.2 Құм тығынының сумен жуғандағы

         гидравликалық есебі.................................................................... ...........

  1. 1-кесте. 15 жылда мұнай өндірудің өзгеруі................................... ..........

   1.1- кесте. 15 жылдағы су ендірудің өзгеруі .................................... ...........

2 Экономиқалық бөлім.......................................................................... ............

 2.1........................................................................................................ "Құмкөл мұнай" МГӨБ-ң сипаттамасы...........................................................

   2.1 - сурет. "Құмкөл мұнай" МГӨАҚ-ның өндірістік құрлымы..........................

   2.2. Техникалық басшылық органдары ..................................................................

   2.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника

   экономикалық көрсеткіштерді талдау .............................................................

   2.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау жасау ..............................................

   2.1 кесте - Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау .............................................

   2.5 Құм тығының жуғандағы тиімділіктің есебі ..................................................

   2.2 кесте Технико-экономикалық көрсеткіштер ..................................................

   2.3 кесте - Жылдық экономикалық тиімділік көрсеткіштері ..............................

   2.1 графигі — Экономикалық тиімділік нүктесі ..................................................

3 Еңбекті қорғау бөлімі ..............................................................................................

   3.1 Құмкөл кен орнында игеру кезіндегі қауіпті және зиянды факторларды

         таңдау...................................................................................................................

   3.2 Құмтығындарымен күресудегі қорғаныс шаралары.......................................

4 Қоршаған ортаны қорғау ........................................................................................

   4.1Негізгі қойылатын талаптар ...............................................................................

   4.2 Ластаушылардың сипаттамасы ........................................................................

   4.3 Атмосфераны қорғауға арналған іс-шаралар ..................................................

   4.4 Гидросфераны қорғау ........................................................................................

   4.5 Литосфераны қорғау шаралары ........................................................................

Қорытынды ..................................................................................................................

Әдебиеттер тізімі .................................................................................

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз