Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақстандағы мұнайды құбыр арқылы тасымалдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ......…………..……………………………………………… …..........7

I. ТЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҰНАЙДЫ ҚҰБЫР АРҚЫЛЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ   ДАМУ ЖАҒДАЙЫ

1.1 Қазақстандағы магистральды мұнай құбырының негізгі сипаттамасы....9

1.2 Кеңес Одағы аумағындағы көлік бірлестігі...............................................15

1.3 Қазақстандағы құбыржолы тасымалы қорын кеңейту мүмкіндіктері.....21

2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

2.1 Қазақстанның экспортты мұнайқұбырының жобалары............................26

2.2 Көлік жүйесі бойынша көмірсутек шикізаты ағынын арттырудың экономикалық негіздері......................................................................................31

2.3 Мұнай тасымалының негіздеме алгоритмін құру......................................37

2.4 Әлем нарығына мұнайды тасымалдау жобаларын экономикалық бағалау...................................................................................................................49

3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МҰНАЙТАСЫМАЛЫ  ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ  ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

3.1 Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және олардың негізгі

мақсаттары............................................................................................................57

3.2 Мұнайгаз дамуының тиімді жолдарын моделдеу.......................................63

3.3 Өңдеуге және экспортқа кететін көмірсутек шикізатын тасымалдаудың тиімділігін арттыруға әдістемелік шаралар қолдану........................................65

4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ.

4.1. Еңбекті  қорғаудың  түсінігі  және  ұйымдастыру процестері.................75

4.2. Өндірістік  фактордың  адам  ағзасына  әсері............................................75

4.3.  Өндірістік   санитария ................................................................................76

4.4.  Жарақаттану  және кәсіби аурулар себептерінталдау әдістері...............77

4.5. Шудан  және дірілден қорғау шаралары...................................................78

5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ.

5.1. Ластанушылар түрлері, олардың көздері және масштабтары

5.2. Атмосфераның  ластануын бәсендету шаралары

5.3. Топырақ, жер қойнауларын қорғау шаралары..........................................80

5.4. Жер асты суларын қорғау...........................................................................82

5.5. Құнарлы топырақты қорғау........................................................................83

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................85

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.................................................................88

Қосымша А..........................................................................................................90

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз