Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Игеру,жинау және тасымалдау жүйесінің тиімділігін жетілдіру жолдары (“Ащысай” кен орны мәліметтері негізінде)диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1. Технологиялық бөлім

1.1.Кеніш жайлы негізгі мағлұматтар

1.2. Кен орнының ашылуының қысқаша тарихы

1.3. Стратиграфия

1.4. Тектоника

1.5 Орталық Ащысай

1.5.1.Солтүстік Ащысай

1.6. Мұнайгаздылық

1.6.1.Өнімді горизонт жайлы жалпы мағлұматтар

1.6.2. Мұнай газдың физикалық және химиялық қасиеттері

1.7. Мұнайдың құрамы және жіктемесі

1.8. Газдың  негізгі  жіктелуі

1.8.1. Табиғи газдың жоғары сығымдылық коэффициенті

1.9. Жер асты сулары

1.9.1 Қабат сулары.

1.10. Кен орнын игеру кезіндегі жобалау құжаттары

1.11. Мұнай кен орнын тасымалдау  жобасы

1.12.Ұңғы  өнімдерін  жинау  және  тасымалдау  жүйесіне  шолу

1.13  Мұнай,  газ  және  суды  жинаудың  қазіргі  жүйелері.

1.14 Су айдау айдау үшін қолданылатын қондырғылар

1.15 Су айдау  скважиналарының жабдықтары

1.16 Су айдау скважиналарын зерттеу

1.17. Қабат қысымын ұстап тұру (ҚҚҰ) жүйесінде қолданылатын  су сапасына қойылатын талаптар мен ұсыныстар.

1.18. Су айдаумен қабаттарды қамту коэффициентін есептеу

1.19 Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі.

2. Экономикалық бөлім.

2.1.  Ащысай кенішінің технико-экономикалық

       көрсеткіштері

2.2. Құрылымдық – басқару ұйымы

2.3.  Пайдалану шығындарын талдау

2.4. Жұмыскерлердің еңбек ақы шығындарын есептеу

2.5.  Ұңғыманы мұнаймен өңдеу кезіндегі

        экономикалық тиімділігін есептеу

3. Еңбекті  және  қоршаған  ортаны  қорғау

3.1. Еңбек  гигиенасы

3.1.2. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары

3.1.3. Мұнай және газ ұңғымаларын игеру кезінде еңбекті қорғау

3.1.4. Мұнайды өндіру, дайындау және тасымалдау объектілеріндегі өрт-жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

3.2. Улағыш  заттардың  шығуынан және қауіпті сәулелерден

       қорғау.

3.3. Электр  қауіпсіздік шаралары

3.4. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі

3.5. Негізгі қауіпті өндірістік факторлар

3.6. Ащысай  кен  орнының  жер  қойнауын  қорғау  шаралары

      Қорытынды

      Әдебиеттер тізімі

 


Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз