Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ащысай кен орнында 1250 м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 Геологиялық бөлім

1.1       Геологиялық және экономикалық жағдайлар

1.2       Ауданның геология – геофизикалық зерттелу тарихы

1.3       Стратиграфия

1.4       Тектоника

1.5       Мұнай газдылығы және оның перспективасы

1.6       Сулылығы

1.7       Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары

1.8       Керн алу аралықтары

1.9       Перспективалы қабаттары ашу және сынау

1.9.1        Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары

1.9.2        Өнімді қабатты ашу

1.10         Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер

2 Техникалық және технологиялық бөлім

2.1       Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу

2.2       Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу

2.3       Бұрғылау қондырғысын таңдау

2.4       Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау

2.4.1        Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының  шығынын жобалау

2.4.2        Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау

2.5       Ұңғымаларды бекіту

2.5.1        Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу

2.5.2        Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрылмалары

2.5.3        Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру

2.6       Ұңғымаларды игеру

2.6.1        Өнімді қабаттарды ашу және байқау

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз